Skip links
velayet davası avukat

Velayet Davası

Velayet

Velayet, reşit olmayan çocuklarının bakım ve gözetimi konusunda anne ve babaya verilen hak ve yükümlülüklerin bütünüdür. Velayetin amacı, henüz erginliğe ulaşmamış küçüğün, ileride bir yetişkin olarak gelecekteki hayata hazırlanmasını sağlamaktır. Velayet yasal olarak farklı bir durum olmadıkça ve evlilik devam ettikçe anne ve baba tarafından birlikte kullanılmaktadır.

Velayet Davası Nedir?

Çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açacağı davaya velayet davası denilmektedir. Boşanma davasında çocuğun velayeti diğer eşe verilmiş olabilir. Hatta bu durum anlaşmalı boşanma ile de gerçekleşebilir. Sonradan ortaya çıkacak sebeplerle çocuğunun velayetini isteyen taraf ayrıca velayet davası açabilecektir. Açılan velayet davasında hakim çocuğun üstün yararı gereğince karar verir. Çocuk için hangi ebeveyni ile yaşamak faydalı olacaksa çocuğun velayeti ona verilmektedir.

Velayet Değişikliği Nasıl Gerçekleşir?

Velayet davası açılarak ortak çocuğun velayet değişikliği mahkemeden talep edilmektedir. Hakim çocuğun menfaatlerini göz önünde bulundurarak karar verecektir. Yapılacak yargılama sırasında uzman bir pedagog yardımıyla çocuğun durumu hakkında sosyal inceleme raporu alınır. Mahkemede tüm deliller bir araya getirilerek hakim tarafından velayet açısından karar verilecektir. Hakim tarafların sosyal ve ekonomik durumundan, çocuğun yaşayacağı odaya kadar tüm durumları göz önüne alarak bir karar verecektir. Eğer çocuk kendini normal bir şekilde ifade edebilecek durumdaysa hakim velayet davasında çocuğa kiminle yaşamak istediğini sormalıdır.

Ortak Velayet Nedir?

Ortak velayet, evliliğin sona ermesi ile eşler tarafından çocuğun velayet hakkının ortak kullanılmasını ifade eder. Boşanma davasında taraflar çocuklarının velayetini ortak kullanma konusunda anlaşabilirler. Bu durumda hakim ortak velayete hükmeder. Ortak velayet halinde çocuk adına işlem yapılacağı sırada iki velinin de onayı gerekmektedir. Ortak velayet halinin sürdürülemediği durumlarda da velayet davası açarak eşlerden biri çocuğun velayetinin yalnızca kendisine verilmesini isteyebilir.

Velayet Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Velayet davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesinde dava açılacaktır.

Velayet Davası Ne kadar Sürer?

Velayet davası basit yargılama usulüne tabi bir davadır. Taraflar dilekçelerini sunduktan sonra duruşmalar yapılır. Davanın nerede açıldığına bağlı olarak değişmekle ortalama 200-250 gün civarında velayet davaları sonuçlanmaktadır. Davanın sürecini birçok faktör etkilemektedir. Bu bakımdan kesin bir şey söylemek doğru değildir.

Velayetin Değiştirilmesi Davasında Nafaka Talebi

Çocuğun velayetinin değişikliği için açılan davada diğer eşten nafaka talebinde bulunabilir. Bu nafaka çocuk için olacağından iştirak nafakası olarak talep edilmelidir. Çocuğun ortak giderlerine diğer eşin de katılması için hakim bir miktar nafakaya hükmeder. İştirak nafakası ve diğer nafaka çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak için nafaka yazımızı okuyabilirsiniz.