Skip links

Aile ve Boşanma Hukuku

bursa boşanma avukatı
bursa boşanma avukatı

Aile ve Boşanma Hukuku

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması. Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarının sonuçlandırılması. Evlilikte mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması. Boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin nafaka ve tazminat davaları. Edinilmiş mallara katılma alacağı davaları. Aile konutu, velayet, nesebin tashihi ve babalık davası ve evlat edinme işlemleri.