Skip links

Aile ve Boşanma Hukuku

bursa boşanma avukatı
bursa boşanma avukatı

AİLE VE BOŞANMA HUKUKU

Boşanma, hukuki olarak evliliğin sona erdirilmesidir. Karı ve kocanın sağ oldukları durumda evlenmeyi sona erdiren normal hal boşanmadır. Bu bakımdan boşanmayı, eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, eşlerden birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesi olarak tanımlayabiliriz.
Boşanma sebepleri arasında, “şiddetli geçimsizlik”, “terk”, “zina”, “psikolojik şiddet”, “cana kast”, “kötü muamele”, “akıl hastalığı”, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gibi sebepler yer almaktadır. Boşanma davası ve aile mahkemesinde açılan diğer davalar konusunda bilgi sahibi olmak, boşanma davalarında doğru bir biçimde hareket edebilmek ve tüm haklarınızı eksiksiz bir şekilde alabilmek için alanında uzman bir boşanma avukatı size yardımcı olacaktır.

ÇEKİŞMELİ VE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR?

Türk boşanma hukukunda kurulmuş olan bir evlilik birliği kanunda sayılan sebeplerden birine dayalı olarak hâkim kararıyla sona erdirilebilir. Aile hukuku çerçevesinde çekişmeli ve anlaşmalı gibi boşanma türleri bulunmaktadır. Aile mahkemesi özel hukuk davalarından farklı usullere dayanarak boşanma davasını yürütülmektedir.
Boşanma avukatı
sizin durumunuza uygun dava biçimini belirleyerek süreci başlatır. Tarafların boşanma ve ferileri bakımından anlaşma imkanı var ise sizin yerinize anlaşma ile protokol hazırlama sürecini yürütür.
Çekişmeli boşanma; eşlerin boşanma konusunda ve boşanmanın ekleri olarak adlandırılan mal paylaşımı, velayet, nafaka, ziynet alacağı gibi konularda anlaşamaması halinde açılır. Taraflar bu konularda mahkemede hakime kendilerinin haklı olduğunu ve kendi lehlerine karar verilmesini talep ederler.
Anlaşmalı boşanmada ise taraflar mahkemeye başvurduktan sonra veya başvurmadan önce boşanmanın diğer hükümleri konusunda anlaşma sağlamış olurlar. Hakim yapacağı duruşma ile tarafları dinler ve tek celsede boşanma gerçekleşir.

BURSA BOŞANMA AVUKATI HİZMETLERİ

Boşanma davalarında dava şartı olarak avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak boşanma avukatı ile çalışmak tarafa tüm aşamalarda oldukça fazla fayda sağlayacaktır. Aksi takdirde hak kayıplarının gerçekleşmesi muhtemeldir. Boşanma avukatına vereceğiniz ücret boşanma sonrasında hakkınızı fazlasıyla almanızı sağlamaktadır. Sürecin doğru ilerlemesi için kanunda yazan sebeplere dayanarak yargılama usulüne uygun şekilde dava açılmalı ve takip edilmelidir. Tüm bunlar boşanma davası avukatının uzmanlık alanına girmektedir.
Boşanma avukatı öncelikle hangi sebebe dayanarak dava açacağını belirler ardından sizden boşanmaya ilişkin delillerinizi mahkemeye sunmak üzere talep eder. Boşanma davaları detaylı çalışma ve uzun süreç gerektiren davalardır.
Boşanma avukatları
, hukuki mevzuata hakim ve boşanma nedeniyle kendisine başvuran kişilere gerekli hizmeti verebilecek niteliklere sahip, alanlarında uzman avukatlardır. İyi bir boşanma avukatının sunacağı hizmetler, boşanma davasında gerekli olan işlemleri eksiksiz bir biçimde yapabilmek ve boşanma sürecinde müvekkiliyle sürekli iletişim halinde olarak davayı sürdürmektir.
Boşanma davası sürecinde şeffaf olmanız ve evlilik birliği süresince yaşadığınız olayları bursa boşanma avukatına eksiksiz bir biçimde yazılı olarak aktarmanız davanızın en iyi şekilde yürütülmesi için oldukça büyük önem arz etmektedir. Alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışmayı tercih etmeniz halinde sürecin hem hızlandırıp hem de olası mağduriyetlerinin engellenebilmesi mümkündür.

Boşanma alanında hizmet veren hukuk büromuz aşağıdaki davalar hakkında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir:

 •        Çekişmeli Boşanma Davası
 •        Anlaşmalı Boşanma Davası
 •        Zina (Aldatma)Sebebiyle Boşanma Davası
 •        Terk Sebebiyle Boşanma Davası
 •        Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanması
 •       Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Sebebiyle Boşanma
 •        Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma
 •        Evlilik Birliğinin Temelinde Sarsılmış Olması Sebebiyle Boşanma
 •        Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma
 •        Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası
 •        Nafaka Artırım Davası
 •        Mal Paylaşımı Davası
 •        Katılma Alacağı Davası
 •        Aile Konutuna Şerh Eklenmesi
 •        Soybağının Reddi Davası
 •        Babalık Davası
 •        Evlat Edinme Davası
 •        Evlatlık Bağının Kaldırılması Davası
 •        Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası
 •        Nişan Hediyelerinin İadesi
 •        Nişanın Bozulması Sebebiyle Tazminat Davası

BURSA BOŞANMA AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Avukat Erdem Özkan boşanma ve aile hukuku konularında müvekkillerine Bursa’da hizmet vermektedir. Boşanma davasında hakkınızı en iyi ve hızlı şekilde almak için boşanma konusunda uzman avukat ile görüşmeniz size süreç bakımından oldukça kolaylık sağlayacaktır. Boşanma avukatı sır saklama yükümlülüğü altında sizin aile yaşantınıza ilişkin tüm olayları dinler ve en uygun şekilde boşanma dava dilekçesini oluşturur. Süreç sadece yazılı dilekçeden ibaret değildir.  Aile Mahkemesinde yapılacak duruşmalarda hakkınızın en iyi şekilde savunulması ile boşanma gerçekleşmiş olur. Siz de boşanma ve yukarıda yazdığımız davalara ilişkin sorunuz olması halinde bursa boşanma avukatı ile iletişime geçip görüşme talep edebilirsiniz.

Av. Erdem Özkan – 0536 034 61 16