Skip links

Kira Hukuku

bursa kira avukatı
bursa kira avukatı

KİRA HUKUKU

Türk Borçlar Kanunu hükümleri gereğince kira sözleşmesinin tarafları olan kiracı ve kiralayan arasında yaşanan uyuşmazlıklar dava yolu ile çözümlenmektedir. Kira sözleşmesi kiraya verenin bir şeyi kullanmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanmasının kiracıya bırakılmasını buna karşılık ise kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Taraflar arasında yazılı bir kira sözleşmesi olması zorunlu değildir. 

Bursa Kira Avukatı Hizmetleri 

  •         Kiracı Tahliye Davası
  •         Kira Tespit Davası
  •         Kira Uyarlama Davası
  •         Kira Sözleşmeleri Hazırlanması
  •         Tahliye Taahhüdü Hazırlanması
  •         İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası
  •         Kira Alacakları İçin İcra Takibi Yapılması
  •         Kiralanan Taşınmazın İcra Yoluyla Tahliyesi
  •         Kiraya Verilen Taşınmazın Yeniden İnşası Nedeniyle Tahliye

Bu hukuki yollardan hangisinin seçileceği kira hukuku avukatı tarafından karar verilmektedir. Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk zorunlu şart haline geldiğinden tarafların dava açılmadan arabulucuda anlaşma imkanı doğmaktadır. Avukatınız talebinize uygun olarak karşı tarafla anlaşmanızı sağlar, karşı taraf anlaşmaz ise dava yoluna başvurarak hak kaybı yaşamanızı önler.

Av. Erdem ÖZKAN – 0536 034 61 16