Skip links

Tazminat Hukuku

bursa tazminat avukatları
bursa tazminat avukatları

Tazminat Hukuku

Maddi ve manevi tazminata ilişkin borçlar hukuku ve diğer ilgili mevzuatlardan kaynaklanan (Meslek hastalığı sebebiyle tazminat davası, Haksız tutuklama gözaltı ve El koyma tazminat davası, İş kazası tazminat davası, Malpraktis tazminat davası, Trafik kazası tazminat davası, Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, Kıdem tazminatı vb.) davaların ikamesi ve alacakların tahsili süreçlerinin tamamlanması