Skip links

Tazminat Hukuku

bursa tazminat avukatı
bursa tazminat avukatı erdem özkan

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, hukuka aykırı bir eylem veya işlem sonucunda meydana gelen zararın giderilmesini düzenleyen hukuk dalıdır. Tazminat hukukunun temel amacı, hukuka aykırı bir eylem veya işlem sonucunda zarar gören kişinin zararını gidererek, zarar gören kişinin eski haline dönmesini sağlamaktır.

Tazminat Hukukunun Alanları

Tazminat hukuku, geniş bir alanı kapsar. Tazminat hukukunun başlıca alanları şunlardır;

Haksız fiil hukuku: Haksız fiil nedeniyle meydana gelen zararların tazmin edilmesini düzenler.

Sözleşme hukuku: Sözleşmenin ihlali nedeniyle meydana gelen zararların tazmin edilmesini düzenler.

İş hukuku: İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meydana gelen zararların tazmin edilmesini düzenler.

Trafik hukuku: Trafik kazaları nedeniyle meydana gelen zararların tazmin edilmesini düzenler.

Borçlar hukuku: Borçlar hukuku çerçevesinde meydana gelen zararların tazmin edilmesini düzenler.

Tazminat Hukukunun Önemi

Tazminat hukuku, hukuk düzeninin önemli bir parçasıdır. Tazminat hukuku, hukuka aykırı bir eylem veya işlem sonucunda zarar gören kişinin zararını gidererek, hukuk düzeninin adaleti sağlama amacına katkıda bulunur.

Tazminat Hukukunun Uygulama Alanları

Tazminat hukuku, tüm kişiler ve işletmeler için geçerlidir. Tazminat hukuku kuralları, ticari işletmeler, kamu kurumları, özel kuruluşlar, gerçek kişiler gibi tüm kişi ve işletmeler tarafından uygulanır.

Tazminat hukuku, ayrıca, hukuka aykırı bir eylem veya işlem sonucunda meydana gelen zararın giderilmesi için de uygulanır. Örneğin, bir trafik kazası sonucunda yaralanan kişi, trafik kazasını yapan kişiden tazminat talep edebilir.

Tazminat Hukuku ve Avukatlık

Tazminat hukuku, karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu nedenle, tazminat hukuku konularında avukatlık desteği alınması önemlidir.

Tazminat hukuku alanında uzman avukatlar, haksız fiil, sözleşme hukuku, iş hukuku, trafik hukuku, borçlar hukuku gibi konularda danışmanlık hizmeti verir ve hukuki yardım sağlarlar.

Tazminat Hukuku Avukatı Faaliyet Alanları

Av. Erdem Özkan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, başta aşağıdaki konular olmak üzere tazminat hukuku alanında hizmet vermektedir;

  • Haksız fiil nedeniyle meydana gelen zararların tazmin edilmesi konusunda hukuki yardım
  • Sözleşmenin ihlali nedeniyle meydana gelen zararların tazmin edilmesi konusunda hukuki yardım
  • İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle meydana gelen zararların tazmin edilmesi konusunda hukuki yardım
  • Trafik kazaları nedeniyle meydana gelen zararların tazmin edilmesi konusunda hukuki yardım
  • Borçlar hukuku çerçevesinde meydana gelen zararların tazmin edilmesi konusunda hukuki yardım