Skip links

Ticaret ve Şirketler Hukuku

bursa şirket avukatı
bursa şirket avukatı

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret hukuku, ticaretle ilgili tüm mevzuatı kapsayan bir hukuk dalıdır. Ticareti düzenleyen, ticari ilişkileri ve ticari işleri şekillendiren hukuk kurallarının tümüdür.
Ticaret hukuku, özel hukukun bir dalıdır. Borçlar hukuku ile yakından ilişkilidir. Ancak, borçlar hukuku, tüm vatandaşları ilgilendiren genel hükümler içerirken, ticaret hukuku, ticari faaliyette bulunan kişileri ve işletmeleri ilgilendiren özel hükümler içerir.Ticaret hukukunun temel kavramları arasında ticari işletme, ticari iş, ticari hüküm, ticari dava ve ticari temsilci yer alır.

Ticaret Hukukunun Alanları

Ticaret hukuku, geniş bir alanı kapsar. Ticaret hukukunun başlıca alanları şunlardır:
Şirketler hukuku:
Ticaret şirketlerinin kuruluşu, yönetimi, tasfiyesi gibi konuları düzenler.
Ticari işletme hukuku: Ticari işletmelerin kuruluşu, işletilmesi, tasfiyesi gibi konuları düzenler.
Taşıma hukuku: Deniz, kara, hava ve demiryolu taşımacılığı gibi konuları düzenler.
Kıymetli evrak hukuku: Bono, çek, poliçe gibi kıymetli evrakı düzenler.
Deniz ticaret hukuku: Deniz taşımacılığıyla ilgili konuları düzenler.
Sermaye piyasası hukuku: Borsa, tahvil, hisse senedi gibi sermaye piyasası araçlarıyla ilgili konuları düzenler.
Fikri mülkiyet hukuku: Marka, patent, telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarını düzenler.
Rekabet hukuku: Rekabeti korumaya yönelik kuralları düzenler.
Sigorta hukuku: Sigorta sözleşmelerini düzenler.

Ticaret Hukukunun Uygulama Alanları

Ticaret hukuku, ticari faaliyetlerde bulunan tüm kişiler ve işletmeler için geçerlidir. Ticaret hukuku kuralları, ticari işletmelerin kuruluşu, yönetimi, tasfiyesi, ticari sözleşmeler, ticari davalar gibi konularda uygulanır.
Ticaret hukuku, ayrıca, ticari faaliyetlerde bulunan kişiler ve işletmelerin haklarını korumak için de uygulanır. Örneğin, bir ticari işletmenin malını satan kişi, ticari işletmenin malını teslim etmemesi durumunda ticaret hukuku kurallarına göre dava açabilir.

Ticaret Hukuku ve Avukatlık

Ticaret hukuku, karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu nedenle, ticari faaliyetlerde bulunan kişiler ve işletmelerin, ticari hukuk konularında avukatlık desteği almaları önemlidir.Ticaret hukuku alanında uzman avukatlar, ticari işletmelerin kuruluşu, yönetimi, tasfiyesi, ticari sözleşmeler, ticari davalar gibi konularda danışmanlık hizmeti verebilir ve hukuki yardım sağlayabilirler. Av. Erdem Özkan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak; şirket hukuki danışmanlığı, şirket kurulması, şirket esas sözleşmesinin hazırlanması, şirket ve ortaklarının alacaklarının icra kanalı ile takibi, şirketlerin arabuluculuk görüşmeleri, tahkim süreci ve mahkemelerde temsil edilmesi gibi konularda müvekkillerine hizmet vermektedir.