Skip links

Sigorta Hukuku

bursa sigorta avukatları
bursa sigorta avukatları

SİGORTA HUKUKU

Sigorta sözleşmesi ile bireylerin taşıdığı birtakım riskler ödenecek primlerle sigorta şirketi tarafından üstlenilmektedir. Ülkemizde sigorta sözleşmeleri en çok; zorunlu trafik sigortası ve bankalar tarafından imzalatılan hayat sigortası ile varlığını göstermektedir. Günümüzde sigorta davaları açısından en çok karşılaşılan uyuşmazlıklardan bahsedecek olursak; araç değer kaybı davaları, trafik kazaları kaynaklı tazminat davaları, konut sigortası davaları, sağlık ve hayat sigortaları kaynaklı davalardır.

Bursa Sigorta Avukatı Nasıl Bir Hizmet Vermektedir ?

Av. Erdem Özkan sigorta hukuku alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Sigorta şirketinin sorumlu olduğu miktarda alacağınız için gerekli başvurular yapılır ardından dava açılması gerekiyorsa müvekkilin talebi ile sürece başlanır. Sigorta Hukukuna konu olan başlıca alacaklar şu şekildedir;

  •         Ölümlü veya Yaralamalı Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat

  •         Trafik Kazası Sonucunda Ölenin Yakınları İçin Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

  •         Trafik Kazası Sonucu Araç Değer Kaybı Bedeli Alacağı

  •         Aracın Gerektiği Gibi Onarılmamasından Kaynaklı Hasar Kaybı Alacağı

  •         Trafik Kazası Kaynaklı Tedavi ve Hastane Masrafları

  •         Aracın Kaza Sonucu Pert Olması Halinde Pert Bedeline İlişkin Uyuşmazlıklar

  •         İş Kazalarında Sigorta Uyuşmazlıkları

Trafik Kazası sonucunda dava açılmasına gerek olup olmadığı sigorta hukuku uzman avukatı tarafından karar verilmektedir. Sigorta Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurma imkanı da doğmaktadır. Hak kaybı yaşamamak, hızlı ve doğru bir süreç için sigorta hukuku avukatına danışmanız sizin için faydalı olacaktır.

Av. Erdem ÖZKAN – 0536 034 61 16