Skip links

Sağlık ve Tıp Hukuku

bursa tıp hukuku avukatı
bursa tıp hukuku avukatı

Sağlık ve Tıp Hukuku

Tıbbi uygulama hataları dahil hekim, hasta ve hastane ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda dava hizmetinin verilmesi. Yanlış tedavi ve hatalı tıbbi müdahale nedeniyle malpraktis davaları. Kusurlu hekime karşı tazminat ve ceza davalarının yürütülmesi.