Skip links

Sağlık ve Tıp Hukuku

bursa tıp hukuku avukatı
bursa tıp hukuku avukatı

Sağlık ve Tıp Hukuku

Sağlık ve Tıp Hukuku, tıbbi uygulamalardan kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri, hastane ve hekimlerin yasal sorumluluğu, hasta hakları, malpraktis davaları gibi konuları ele alan hukuk dalıdır.

Ameliyat ve tedavilerde ortaya çıkan komplikasyon ve zararlar hem tazminat hukuku hem de ceza hukuku açısından önem arz etmektedir. Ortaya çıkan zarar devlet hastanesinde meydana gelmişse idare hukuku, özel hastanede bu şekilde bir zarar gelmesi durumunda tüketici hukuku maddeleri uygulama alanı bulmaktadır. Fiil suç teşkil ediyorsa ceza davası ve disiplin süreci de yürütülebilmektedir.

Tıbbı müdahale nedeniyle haksız şekilde zarara uğrayan kişi; maddi tazminat (tedavi giderleri, kazanç kaybı, yeniden bir operasyon geçirmesi gerektiyse bunlara ilişkin masraflar vs.), manevi tazminat ve diğer alacaklarını dava ve arabuluculuk yolu ile talep edebilmektedir.

Malpraktis Davası Nedir ?

Malpraktis, hekimin bilgisizlik, tecrübesizlik ve tıbbi hatası sonucu hastanın uğradığı zarara denilmektedir. Malpraktis davası, yanlış tıbbi müdahaleyi gerçekleştiren hekim veya sağlık personeline, hastaneye veya her ikisine birlikte açılabilir. Hastanın zarar gördüğü işlemi doktor, hemşire, ebe ya da başka bir sağlık personeli gerçekleştirmiş olabilir. Eğer hekim hastane bünyesinde çalışıyorsa dava hastaneye de yöneltilebilir. Ancak hekim hastane bünyesinde çalışmayıp yalnızca tıbbi müdahale için hastaneyi kullanıyorsa bu durumda hastaneye karşı malpraktis tazminat davası açılamamaktadır.

Malpraktis açısından dikkat edilmesi gereken bir husus olarak; hekimin kusurunun olmaksızın, her türlü dikkat ve özenin gösterilmesine rağmen meydana gelebilecek zarara ise komplikasyon denilmektedir. Hastada oluşan zararın hekimin hatasından mı yoksa komplikasyon sebebiyle mi meydana geldiği mahkeme tarafından bilirkişi incelemesiyle çözümlenmektedir. Komplikasyon başta hekimin kusuru olmaksızın meydana gelse dahi sonrasında hastanın iyileşme sürecinde önlenebilecek bir zarara hekim tarafından müdahale edilmemişse, hekim kusurlu hale gelmektedir.

Malpraktis Davalarında yanlış müdahale sebebiyle ortaya çıkan zarar kusur oranında talep edilebilir.

Sağlık ve Tıp Hukuku Avukatı Kimdir ?

Sağlık ve Tıp hukuku konusuyla tazminat davası açmak isteyen veya hekimin gerçekleştirdiği fiilin suç oluşturması sebebiyle zarar gören kişi hukuki yollara başvurmak istediğinde bu alanın oldukça karmaşıklığı göz önüne alındığında profesyonel bir avukat desteği şarttır. Hem hekim açısından hem de hasta açısından sağlık hukuku avukatı tarafından temsil edilmek oldukça fayda sağlayacaktır.

Sağlık ve Tıp Hukuku Faaliyet Alanlarımız;

  • Yaralama, Ölüm, Organ ve Uzuv Kaybı sonucu oluşan maluliyet ile tazminat davaları
  • Malpraktis davası açılması
  • Zorunlu sağlık sigortası kapsamındaki uyuşmazlıklar
  • Hekim ve doktorlara karşı mesleki nedenlerle açılan ceza, tazminat, idare hukuku davalarının yürütülmesi.
  • Sağlık hukuku davaları açısından uzman raporu alma ve delil tespiti işlemleri