Skip links

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

bursa iş hukuku avukatı
bursa iş hukuku avukatı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi veya işveren nezdinde doğan alacak (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai, yıllık izin alacağı vs.) davaları, fesih davaları, işe iade davaları, hizmet tespit davaları, mobbing ve kötüniyet tazminatlarına ilişkin davalar, iş kazasından doğan (yaralama, ölüm, iş göremezlik) davalar ve iş sözleşmelerinden doğan her türlü uyuşmazlıkla ilgili güncel yargıtay kararlarıyla uyumlu arabuluculuk, dava, danışmanlık hizmeti.