Skip links

Miras Hukuku

bursa miras avukatı
bursa miras avukatı

Miras Hukuku

Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) talepleri. Tereke tespit ve azaltılması davaları. Murisin yasal mirasçılarını terekesinden mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı şekilde muvazaalı olarak yaptığı devir işlemlerinin iptali. Ortaklığın giderilmesi (izaleyi şuyu) davası ve satış sürecinin tamamlanması. Vasiyetname hazırlanması ve iptaline ilişkin davalar. Vasi, kayyım, yasal danışman tayini. Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması. Saklı pay nedeniyle oluşan uyuşmazlıklar için tenkis davası açılması.