Skip links

İdare ve Vergi Hukuku

bursa idare avukatı
bursa idare avukatı

İdare ve Vergi Hukuku

İdarenin sorumluluğuna ilişkin tazminat (tam yargı) davalarının açılması ve takip edilerek sonuçlandırılması. Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davaların açılması. İdari sözleşmelere ilişkin davaların açılması. İdari para cezalarının iptaline ilişkin davaların açılması. Disiplin cezalarının iptaline ilişkin davaların açılması. Yıkım kararlarına itiraz ve dava sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması. Memurlara ilişkin idare hukukundan kaynaklanan davaların açılması ve takibi. Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları. Kentsel dönüşüm sürecine ilişkin hukuki danışmanlık, riskli yapı tespitine itiraz ve dava sürecinin yürütülmesi. Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay da bulunan davalarda teknik ve hukuki destek sağlanması ve çözüm üretilmesi. Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarının iptali için dava açılması ve dava sürecinin takibi. Tahakkuk ettirilen vergiler, dayanaksız ödeme emirleri, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezaları gibi vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için idare nezdinde uzlaşmaya başvurma işlemleri.