Skip links

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

bursa kvkk avukatı
bursa kvkk avukatı

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel verilerin korunması hukuku, gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen hukuk dalıdır.

Kişisel veri, bir gerçek kişiye ait olan ve o kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Örnek olarak; ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, adres, doğum tarihi, e-posta adresi, fotoğraf, sağlık bilgileri, alışveriş alışkanlıkları gibi bilgiler kişisel veri olarak kabul edilebilir.

Kişisel verilerin korunması hukukunun temel amacı, kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesini ve kişilerin bu verilere ilişkin haklarını güvence altına almaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Alanları

Kişisel verilerin korunması hukuku, geniş bir alanı kapsar. Kişisel verilerin korunması hukukunun başlıca alanları şunlardır:

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi: Kişisel verilerin nasıl toplanması ve işlenmesi gerektiği, kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerin aktarımı gibi konular bu alanda düzenlenir.

Kişisel verilerin güvenliği: Kişisel verilerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı, kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesinden, değiştirilmesinden, silinmesinden veya yok edilmesinden korunması gibi konular bu alanda düzenlenir.

Kişisel veri sahiplerine tanınan haklar: Kişisel veri sahiplerine tanınan bilgi alma hakkı, düzeltme hakkı, silme hakkı, aktarıma itiraz hakkı, veri işlenmesine itiraz hakkı gibi haklar bu alanda düzenlenir.

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Önemi

Kişisel verilerin korunması hukuku, günümüzde giderek önem kazanan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik önemli bir rol oynamaktadır.

Kişisel verilerin korunması hukuku, kişilerin mahremiyetini korumaya, kişilerin özel hayatın gizliliğini korumaya, kişilerin kişilik haklarını korumaya ve kişilerin güvenlik haklarını korumaya yardımcı olur.

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun Uygulama Alanları

Kişisel verilerin korunması hukuku, tüm kişiler ve işletmeler için geçerlidir. Kişisel verilerin korunması hukuku kuralları, ticari işletmeler, kamu kurumları, özel kuruluşlar, gerçek kişiler gibi tüm kişi ve işletmeler tarafından uygulanır.

Kişisel verilerin korunması hukuku, ayrıca, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için de uygulanır. Örneğin, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesi durumunda, veri sahipleri bu hukuka aykırı işleme karşı dava açabilirler.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Avukatlık

Kişisel verilerin korunması hukuku, karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması hukuku konularında avukatlık desteği alınması önemlidir.

Kişisel verilerin korunması hukuku alanında uzman avukatlar, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi, kişisel verilerin güvenliği, kişisel veri sahiplerine tanınan haklar, kişisel verilerin korunmasına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda danışmanlık hizmeti verebilir ve hukuki yardım sağlayabilirler.

Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Çalışma Alanlarımız

Kişisel verilerin korunması hukuku alanında faaliyet gösteren Av. Erdem Özkan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, aşağıdaki konularda hizmet vermektedir:

-Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti

-Kişisel verilerin güvenliği konusunda danışmanlık hizmeti

-Kişisel veri sahiplerine tanınan hakların kullanılması konusunda danışmanlık hizmeti

-Kişisel verilerin korunmasına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü konusunda hukuki yardım

Kişisel verilerin korunması hukuku avukatı bu alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerine en güncel hukuki desteği sunmayı hedeflemektedir.