Skip links

Gayrimenkul Hukuku

bursa gayrimenkul avukatı
bursa gayrimenkul avukatı

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul (taşınmaz) Hukuku temelinde eşya hukukunun alt dalı olup ülkemizde önemli bir yer etmektedir.

Av. Erdem Özkan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun gayrimenkul hukukuna dair verdiği başlıca hizmetler şunlardır;

 • Tapu iptal ve tescil davası
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden kaynaklı davalar
 • Ortaklığın giderilmesi davası
 • Tasarrufun iptali davası
 • Taşınmazlara ilişkin sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklar
 • Haksız işgal tazminatı (Ecrimisil) davası
 • Kat mülkiyeti kanununa ilişkin uyuşmazlıklar
 • Müdahalenin men’i davası ile taşınmazı tahliye davaları
 • Zilyetliğe ilişkin dava ve itirazlar
 • İnşaat (Eser) sözleşmesi uyuşmazlıkları ve davaları
 • Arsa ve arazi davaları
 • Geçit hakkı davası