Skip links

Gayrimenkul Hukuku

bursa taşınmaz avukatı
bursa taşınmaz avukatı

Gayrimenkul Hukuku

Tapu tescil ve iptaline ilişkin davalar. Kat mülkiyeti hakkında uyuşmazlıklar. Haksız işgal nedeniyle tazminatı davaları(Ecrimisil). Taşınmazın aynına ilişkin sözleşmeler. Tapu kaydının düzeltilmesi ve kadastro sınırlarına itirazına ilişkin davalar. Kat mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi. Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırma bedeline itiraz davaları. Taşınmaza bağlı ayni hakların (ipotek, intifa, irtifak vs.) tesisi ve kaldırılması.