Skip links

Tüketici Hukuku

bursa tüketici avukatı
bursa tüketici avukatı

Tüketici Hukuku

Tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiye denilmektedir.  Hazır bir malı veya hizmeti satın alarak günlük yaşamında kullanan veya tüketen kişidir. Tüketici, gerçek veya tüzel kişilik olması farketmeksizin, mal veya hizmetten kişisel ihtiyaç amacıyla yararlanmaktadır.

Güçsüz durumda olan tüketicileri toplum yararını da dikkate alarak sınırsız sözleşme özgürlüğünün yaratabileceği olumsuz sözleşme şartlarına karşı korumak maksadıyla Tüketici Hukukunun kuralları kanun koyucu tarafından emredici nitelikte belirlenmiştir.

Tüketici hukuku ile ilgili ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda, sözleşmeye konu malın veya hizmetin bedeli uyarınca Tüketici Mahkemeleri veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılmaktadır.
Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılmasından ve karşı tarafın uyuşmazlığa ilişkin cevaplarının sunulmasından sonra hakem heyeti dosya üzerinden inceleme yapar. Uyuşmazlığın niteliğine göre bilirkişi görevlendirilebilir. Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlık hakkında vermiş olduğu kararlar icra edilebilir niteliktedir. Tüketici Hakem Heyetinin vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu düşünen taraf kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde üst merci olarak kabul edilen Tüketici Mahkemesine itiraz edebilir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesince verilen kararlar kesin kararlar olup, tarafların yeniden itiraz hakları bulunmamaktadır.

Tüketici Avukatı Faaliyet Alanları

Tüketicilerin aldıkları mal ve hizmetlerde yaşanan itilafların incelenmesi ve çözüm yollarının oluşturulması için tüketici hukuku avukatı hizmet vermektedir. Oldukça kapsamlı bir alan olan Tüketici Hukuku hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Hemen hemen her gün tüketici hukukunun alanına giren bir sözleşmeyi haberimiz olmadan ya imzalarız ya da onaylarız.

Tüketici Sözleşmeleri bakımından başta gelenler;

 • Taksitle satış sözleşmeleri,
 • Tüketici kredisi sözleşmeleri,
 • Konut finansmanı sözleşmeleri,
 • İş yeri dışında kurulan sözleşmeler
 • Mesafe sözleşmeleri,
 • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
 • Paket tur sözleşmeleri,
 • Kasko Sözleşmesi,
 • Abonelik sözleşmeleridir.

Hukuk Büromuzda başlıca Tüketici Hukuku hizmet alanlarımız şöyledir;

 • Ayıplı mal ve hizmetten doğan ihtilaflar
 • Tüketici hakem heyetine başvuru yapılması
 • Tüketici hakem heyeti kararına itiraz yapılması
 • Mesafeli satış sözleşmesinden doğan ihtilaflar
 • Kasko nedeniyle yaşanan onarım sorunları ile tespit yapılması
 • Devre Tatil ve Devremülk sözleşmelerine ilişkin davalar
 • Tüketici Sözleşmelerindeki haksız şartlardan kaynaklı davalar
 • Tüketici Hukuku alanında hizmet veren şirketlere danışmanlık ve dava takibi hizmeti
 • Tüketici Mahkemesinde dava açılması ve takibi