Skip links

Bilişim Hukuku

bursa bilişim hukuku avukatı
bursa bilişim hukuku avukatı

Bilişim Hukuku

Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme hususlarından doğan davalar. Banka ve kredi kartlarına yönelik bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlar ve bu suçlardan doğan zararlara ilişkin davalar. Özel hayatın gizliliği ile kişi hak ve özgürlüklerinin internet ortamında ihlal edilmesinden doğan davalar. Kişisel verilerin kötüye kullanılması. Hakaret içeren paylaşımlara ilişkin uzlaştırma ve dava süreç takibi.