Skip links
bursa iş hukuku avukatı

Yıllık İzin Hakkı

YILLIK İZİN

Yıllık İzin Nedir?

Yıllık İzin Nedir?

Yıllık izin, işçilere yılda belirli bir süre izin hakkı veren yasal bir hakdır. Türkiye’de iş kanunlarına göre, bir işçinin brüt kıdem süresi yıllık izin süresini belirleyecektir. İşçinin kıdem süresi arttıkça yıllık izin süresi de artar. Yıllık izinler belirli bir süre içerisinde kullanılmalıdır, aksi takdirde kullanılmayan izinler zaman içerisinde kaybedilir.

Bursa işçi avukatı arayan işçiler, yıllık izinleri ile ilgili olarak yaşadığı herhangi bir sorun veya dispute durumunda profesyonel bir yardıma ihtiyaç duyar. Bir iş davası uzman avukatı, işçinin haklarını korumak ve sorunlarını çözmek için gereken yasal yardımı sağlar. Yıllık izinlerinin kullanımı konusunda çoğu işverenin sınırlarından haberdar olmayan işçiler, bu konuda yeterli bilgi sahibi olmak için bir avukatın yardımını almaktan çekinmemeliler.

 • İzinli olunduğunda işe son verilmesinin hukuki boyutları nelerdir?
 • Yıllık izin süresinin hesaplanması sırasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 • İşverenin yıllık izin verme yükümlülüğü nedir?
 • İşverenin yıllık izni reddetmesi hakkı nedir?

İşçiler, yıllık izinlerinin belirlenmesi, kullanım hakkı, yasa dışı kullanım durumunda tazminat hakları, ve izinler sırasında işveren tarafından talep edilebilecek çalışma koşulları ile ilgili endişelerinden dolayı avukatların yardımını almalıdırlar.

Kıdem Süresiİzin Süresi
1-5 yıl14 gün
5-15 yıl20 gün
15 yıl ve üzeri26 gün

Izin suresi hesaplanırken işin belli bir sürede kaçağa bırakılabileceği planlamaları dahil edilmemelidir. Çalışanların kendilerini yorgun, tükenmiş hissetmeleri durumunda işverenlerin daha fazla zaman geçirerek çalışmaları yerine izin vermek istemesi durumunda işveren bu isteklerini yerine getirmek zorundadır. Kanunlar tarafından belirlenen yıllık iznin, işçilere tatillerini geçirme, dinlenme ve kendine zaman ayırma hakkı veren yasal bir düzenleme olduğu unutulmamalıdır.

İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

İş hayatının her döneminde çalışanların karşılaştığı bir konu yıllık izinlerdir. Yıllık izin süreleri belirlenirken kanunen belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işverenler tarafından hesaplanmaktadır. Yıllık izin süresinin belirlenmesi iş kanununda belirtildiği için, bu konuda Bursa işçi avukatı olan kişilerden destek alınabilir.

Kanunlar, çalışanların sahip olduğu yıllık izin günlerinin, çalışma günlerine bölünerek hesaplanmasını öngörmektedir. İşyerinde çalışan ya da çalışmaya başlayacak olan her işçi için, bir yıl içerisinde en az 14 günlük yıllık ücretli izin verilmesi zorunludur. Bu süreçte işverenler, işçilerin çalıştıkları yıl içindeki fiili çalışma gün sayısına göre izin süresi hesaplaması yapmalıdırlar.

 • İşçinin çalıştığı ilk yıl için hesaplama;
Çalışılan Gün Sayısıİzin Süresi
1-14 gün arası0 gün
15-249 gün arası14 gün
250’den fazla gün14+1 gün (her 60 gün başına)

İşçi, bir önceki yılın yıllık izni bitim tarihi itibariyle onsekizinci yaşını doldurmuş ise, izin süresi hesabında aranan 1 yıllık çalışma süresi aranmayacaktır. Ancak 18 yaşına gelmeyenlerin, izin süresi hesabında ilk yılın tamamını çalışmış sayılmaları gerekir.

Böylelikle, çalışanlar hangi günlerde yılın belirli zamanlarında ne kadarlık izin alabileceklerini bilebileceklerdir. İşverenin bu durumda yapması gereken en önemli şey, her çalışan için doğru ve güncel hesaplamayı yapmak ve bu doğrultuda yıllık izin sürelerini belirlemektir. Bununla birlikte, işçilerin duruma itirazı halinde iş davası uzman avukatlarından yardım alınarak, işverenin yasal bir şekilde hareket edilip edilmediği incelenebilir.

Yıllık İzin Ücreti Nasıl Belirlenir?

Yıllık izin, işçilerin çalışmaya verdiği aralıklarda düzenlenir ve çoğu ülkede yasal bir hak olarak kabul edilir. Ancak, bu izin günlerinde işçilere ücretin ödenip ödenmeyeceği konusunda belirsizlikler olabilir. İşverenlerin yıllık izin süresini hesaplarken, çalışanların kazançlarını da dikkate almaları gerekir. Bu nedenle, yıllık izin ücreti nasıl belirlenir?

 • İşverenin yasal yükümlülükleri: İşçilere yıllık izin verme yükümlülüğü olan işverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesaplama yapmalıdır. Yasal düzenlemelere göre, yıllık izin ücreti, işçinin normal çalışma ücreti ile aynı olmalıdır.
 • İşçinin çalışma koşulları: Yıllık izin ücreti, işçinin haftalık çalışma saatleri, tatil günleri ve haftalık izin günleri gibi faktörlere de bağlıdır. İşverenler, çalışanların brüt maaşlarına ve işçilerin kullandıkları yıllık izin sayısına göre ücreti hesaplamalıdır.
 • Bursa işçi avukatı: İşçiler, yıllık izin ücretleri konusunda endişeleniyorlarsa, bir iş davası uzman avukatından yardım alabilirler. Bursa’da birçok işçi avukatı bulunmaktadır ve bu avukatlar, işçilerin yıllık izin ücretlerini doğru bir şekilde almasına yardımcı olabilirler.

İşverenlerin, yıllık izin ücreti konusunda doğru hesaplama yapmaları önemlidir. İşçiler, çalıştıkları süre boyunca ücretli yıllık izin hakkına sahiplerdir ve bu haklarını korumak için yasal süreçler ve davalar açabilirler. Yıllık izin ücreti, işçilerin çalışma koşullarına ve işverenin yasal yükümlülüklerine göre belirlenir.

İzin Ücreti Hesaplamasıİzin SüresiÜcret
1 hafta40 saatHaftalık brüt maaş/5
2 hafta80 saatHaftalık brüt maaş x 2/5
3 hafta120 saatHaftalık brüt maaş x 3/5

İşverenin Yıllık İzin Verme Yükümlülüğü

Bursa işçi avukatı, işverenlerin çalışanlarına yıllık izin verme yükümlülüğü vardır. Yıllık izin, işçilerin çalışma hayatları boyunca dinlenme ve tatil yapma fırsatı verir. İşverenler, yıllık izin haklarını yerine getirmek zorundadır.

İşverenlerin çalışanlarına yılda kaç gün yıllık izin vermesi gerektiği, işçinin çalışma süresine ve işyerinde çalışma süresine bağlıdır. İş Kanunu’na göre, işçi bir yıl boyunca çalışırsa yasal olarak en az 14 gün yıllık izin hakkına sahip olmalıdır. Ancak, işyerinde çalışma süresi bir yıldan fazla olan işçilerin yıllık izin hakkı, işçinin çalıştığı süreye göre artar.

 • İşyerinde çalışma süresi bir yıldan az olan işçiler, yasal olarak en az 14 gün yıllık izin hakkına sahip olmalıdır.
 • İşyerinde çalışma süresi bir ila beş yıl arasında olan işçiler, en az 20 gün yıllık izin hakkına sahip olmalıdır.
 • İşyerinde çalışma süresi beş ila on yıl arasında olan işçiler, en az 26 gün yıllık izin hakkına sahip olmalıdır.
 • İşyerinde çalışma süresi on yıldan fazla olan işçiler, en az 30 gün yıllık izin hakkına sahip olmalıdır.

İş davası uzman avukat, işverenlere yıllık izinleri düzgün bir şekilde vermek için yardımcı olabilir. İşçi avukatları, işverenlerin işçi haklarına saygı göstermesini ve yasalara uygun davranmasını sağlamak için mücadele ederler.

İşverenin Yıllık İzni Reddetme Hakkı

İşverenin yıllık izni reddetme hakkı nedir?

Bir işçi, yıllık izin talep ederken, işverenin izni verme veya reddetme hakkı vardır. İşveren, yasal mevzuat çerçevesinde hareket ederek, işçinin izin talebini reddedebilir. Ancak işverenin, yıllık izni reddetme nedenleri, yasalara uygun olmalıdır.

Bursa işçi avukatı bu konuda iş davası uzman avukat ile iletişime geçilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Yıllık izni reddedilen işçi, haklarını korumak için iş davası açabilir.

 • İşyerinde işin sürekliliğinin bozulması: İşveren, işin sürekliliğini sağlamak için bazı dönemlerde belirli bir sayıda işçinin izin talebini reddedebilir. Ancak bu durumda işveren, belirli bir kurala uygun olmalıdır ve işçiye önceden bilgi vermelidir.
 • İşçinin talebinin yasal kriterleri karşılamaması: İşveren, işçinin talebinin, yasal mevzuatlarca belirlenen kriterleri karşılamaması durumunda izin talebini reddedebilir.
 • İşçinin sorumlu olduğu işin önemli bir dönemine denk gelmesi: Bazı işlerde, işçinin belli dönemlerde önemli sorumlulukları vardır. İşveren, bu dönemlerde izin talebini reddedebilir ancak bu durum da yine işverenin belirli bir kurala uygun olması şartıyla gerçekleştirilmelidir.

İşverenin yıllık izni reddetme hakkı tartışmalıdır ve işçi avukatları her zaman işçilerin hakkını korur. İşverenin bu hakkını kötüye kullanması durumunda ise, iş davaları süreci başlatılabilir ve işçiler hukuki haklarını alabilirler.

İşçinin Yıllık İzni Neden Kullanılmaz?

Bursa İşçi Avukatı olarak, işçilerin hakları konusunda sürekli olarak danışmanlık veriyoruz. İşçilerin en önemli haklarından biri olan yıllık izin konusunda da pek çok soru alıyoruz. İşçinin yıllık izni neden kullanılmaz sorusunu cevaplamak için detaylı bir şekilde inceledik.

İş Davası Uzman Avukat olarak bilgi sahibi olduğumuz yıllık izin konusu, işçilerin haklarını korumak için oldukça önemlidir. Yıllık izin, işçinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına belirlenmiş bir hak olup, çalışanlar tarafından kullanılır. Ancak bazı durumlarda işçiler yıllık izinlerini kullanmazlar.

 • Bu durumda ilk olarak, işçi yıllık izin hakkından feragat etmişse yani izin verildiği halde kullanmayı reddetmişse bunu belgelemek gerekir.
 • İş yerindeki yoğun iş tempoları nedeniyle işçilerin bir kısmı yıllık izinlerini kullanmak istemezler.
 • Bazı işçiler yıllık izinlerini kullanmak istemezler çünkü işveren tarafından baskı görürler ya da işten çıkarılmaktan korkarlar.

İşçinin yıllık izni neden kullanılmaz sorusunun cevabı çeşitli sebeplere bağlı olabilir. Ancak işçinin yıllık izin kullanması iş yasaları açısından bir hak olduğundan, işçiler ne sebeple olursa olsun yıllık izinlerini kullanmakta serbesttir. İşçilerin yıllık izin haklarının korunması, bu hakların iş yasalarına göre düzenlenmesi ve işçinin hukuki olarak haklarının savunulması için bursa işçi avukatı hizmeti alınması önem taşır.

Yıllık İzin Süresini Geçici Olarak Durdurma

Bursa İşçi Avukatı olarak, iş hukuku alanında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunuyoruz. Bu yazımızda, işçilerin yararlandığı bir hak olan yıllık izin süresini geçici olarak durdurma konusunu ele alacağız.

Yıllık izin hakkı, işçilerin iş hayatındaki dinlenme ve tatil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verilir. Fakat bazı durumlarda, işçinin yıllık izin kullanmasının önünde engeller oluşabilir. Örneğin, iş yoğunluğu nedeniyle çalışanlar izinlerini kullanmak isteyemeyebilirler. Böyle durumlarda, yıllık izin süresi, işveren tarafından geçici olarak durdurulabilir.

Bu durumda, işveren, işçiye izin kullanımının mümkün olmadığını belirten bir yazılı bildirim yapmak zorundadır. İşçi, bu bildirimden itibaren yıllık izin kullanımını bir sonraki iş dönemine erteleyebilir. Ancak, bu durumda işçi, bir sonraki iş dönemi başlangıcında yıllık iznini kullanmak zorundadır. Aksi takdirde, yıllık izin hakkını kaybeder.

 • İş Davası Uzman Avukat olarak, işçilerin iş hukuku konusunda haklarını savunuyoruz.
 • Yıllık izin süresinin geçici olarak durdurulması, işçinin haklarına aykırı bir durum değildir. Ancak, işverenin bu hakkını kötüye kullanması halinde, işçi haklarını savunmak için Bursa işçi avukatı olarak bizimle iletişime geçebilir.
Yıllık İzin Süresini Geçici Olarak Durdurmaİşverenin Yükümlülükleri
İşveren, işçiye yazılı olarak izin kullanımının mümkün olmadığını belirten bir bildirim yapmak zorundadır.İşveren, yıllık izin süresinin durdurulması durumunda, işçinin haklarını korumak zorundadır.
İşçi, izin kullanımını bir sonraki iş dönemine erteleyebilir.İşveren, izin durdurma kararını, işçinin çalışma koşullarına ve haklarına uygun olarak almalıdır.
İşçi, bir sonraki iş döneminde yıllık iznini kullanmak zorundadır.İşveren, yıllık izin süresinin durdurulması kararını, işçinin taleplerine uygun olarak yeniden değerlendirmelidir.

Yıllık İzin Ücretinin Ödenmemesi Durumunda Yapılacaklar

İşçilerin en çok merak ettiği sorulardan biri de yıllık izin ücretinin ödenmemesi durumunda ne yapılması gerektiğidir. Bu durumda hak arama sürecine girmek gerekebilir.

Öncelikle yıllık izin hakkı, işçiye para olarak ödenemeyen bir hak olarak kabul edilir. Ancak, işçi izne ayrıldığında işveren tarafından belirlenen ücreti alır ve çalışırken kazandığı ücret üzerinden kesinti yapılır. Eğer işveren yıllık izin ücretini ödemiyorsa, işçinin bursa işçi avukatı gibi bir uzmandan destek alması gerekebilir.

 • İlk olarak, işçi işverene yazılı bir ihtarname gönderebilir. Bu yazılı başvuruda, yıllık izin ücretinin ödenmemesi nedeniyle hak arama sürecine girildiği ve gerekli adımların atılacağı belirtilebilir.
 • İşverenin bu ihtarı dikkate almaması durumunda ise işçi, çalıştığı iş yerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemesi’ne başvurabilir. Bu dava sürecinde işçi, bursa işçi avukatı gibi bir uzman ile çalışarak haklarını savunabilir.
 • Ancak, bu tür davaların sonuçlanması aylar, hatta yıllar sürebilir. Bu nedenle işçiler, yıllık izin ücretlerinin ödenmediği durumlarda öncelikli olarak işverenle görüşüp anlaşma yolu aramalıdır.

Bunun yanı sıra, işçinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yıllık izin kullanırken mutlaka işverenle yazılı bir anlaşma yapması önerilir. Bu anlaşmada, yıllık izin süresi ve ücreti belirtilerek işçinin haklarının korunması sağlanabilir.

Özet Tablo
AdımUygulanacak KişiYapılacak İşlem
1İşçiİhtarname göndermek
2İşçiİş Mahkemesi’ne başvurmak
3İşçi ve İşverenAnlaşma yapmak

Bu adımların uygulanması durumunda, işçinin yıllık izin ücretinin ödenmesi sağlanabilir ve işçinin mağduriyeti önlenebilir. Yine de işçilerin, yıllık izin ücretinin ödenmemesi gibi durumlarda işe bursa iş davası uzman avukat ile başvurması önerilir.

İzinliyken İşçinin İşine Son Verilmesi

İzinliyken İşçinin İşine Son Verilmesi

İş kanunlarına uygun davranan işverenler genellikle süresi dolan sözleşmeleri yeniledikleri veya işçinin performansının düşük olduğu durumlarda işten çıkarma hakkına sahiptirler. Ancak işçinin yıllık izinde olduğu bir dönemde onu işten çıkarmak, işverenlerin çok dikkatli davranması gereken bir konudur. Bursa işçi avukatı, işçinin yıllık izin sürecinde işverenlerin işten çıkarma hakkının sınırları ve işçilerin yıllık izinden dolayı işten çıkarılmalarının özel yasal durumları konusunda yardımcı olabilir.

İzinliyken işten çıkarılan işçilerin hakları ile ilgili soruların çoğu, işverenlerin iznin başlamasından önce veya bitiminden sonra işçiyi işten çıkarma hakkına sahip olup olmadıkları konusunda odaklanır. İşçinin yıllık izne çıkmadan önce işten çıkarılması durumunda, işverenlerin sözleşme sonlanmadan önce işçi ile konuşmaları ve onların yolunu açmaları gerekir. Bu yasal prosedürleri takip etmek, işverenlerin işçi ile ilgili yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri açısından son derece önemlidir.

Bununla birlikte, işçilerin yıllık izinleri devam ederken işverenler tarafından işten çıkarılması, iş kanunlarına göre sınırlandırılmıştır. İzinliyken işten çıkarılan işçilerin bursa iş davası uzman avukatları, işçinin yasal koruması ve işverenin yasal sınırları hakkında bilgi sağlayabilirler. İşverenler, işçi izindeyken ya da takip eden iki hafta içinde işten çıkarma kararı almamalıdır. Yasalar, işçi izindeyken işverenlerin işten çıkarma kararı almalarını yasaklamaktadır.

 1. Ancak işveren, işçinin iş yerinde kalmaması gerektiğini düşünüyorsa…
 2. Ya da izinli iken yapılan önemli bir hata işçiyi doğrudan etkiliyorsa…
 3. Ve ayrıca, işçi zorla işten ayrılmayı kabul ederse, işveren işçiyi işten çıkarabilir.

Bununla birlikte, işçinin yıllık izindeyken işten çıkarılması durumunda işveren, işçinin yıllık izni boyunca düzenlenmesi gereken işsizlik sigortası gibi yasal sorumlulukları ve işçinin işsizlik haklarını yerine getirmelidir.

Yıllık İzinle İlgili Yasal Süreçler Ve Dava Açma Hakkı

Yıllık İzinle İlgili Yasal Süreçler Ve Dava Açma Hakkı

Yıllık izin, çalışanların bir yıl içinde kullanabilecekleri ücretli izin şeklindedir. Peki, yıllık izin hakkınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız ne yapabilirsiniz? Bursa işçi avukatı ile iletişime geçerek iş davası uzman avukat yardımı alabilirsiniz.

 • Öncelikle yasal haklarınızı bilin. İşverenlerin yıllık izinler sırasında izin tarihlerini değiştirmesi, yıllık izni vermemesi veya işçileri çalışmaya zorlaması gibi durumlar yasal değildir.
 • Eğer yıllık izniniz alındıysa, yazılı bildirim talep edin. Bu bildirimle birlikte yasal süreci başlatabilirsiniz. İşvereniniz yıllık izninizin neden alındığını size açık bir şekilde belirtmek zorundadır.
 • Bu süreçte Bursa işçi avukatı ile çalışmanız size avantaj sağlayacaktır. İş davası uzman avukat size yasal haklarınızı hatırlatacak ve sizin adınıza işvereninizle müzakere edecektir.
Unutmayın:
İşvereniniz yıllık izin sürenizi düzgün hesaplamak ve size yıllık izninizi zamanında vermeyi taahhüt etmek zorundadır.
Aksi takdirde yasal yollara başvurarak haklarınızı arayabilirsiniz.

Bursa işçi avukatı ile çalışmak, yıllık izin hakkınızın korunması için en iyi yol olabilir. İş davası uzman avukat size yasal süreçler hakkında bilgi verecek, durumu değerlendirerek en iyi çözümü sunacak ve adınıza harekete geçecektir.