Skip links
kvkk erdem ozkan rotated Bursa Avukat | Hukuk Bürosu Av. Erdem Özkan

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Avukatı

BURSA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AVUKATI

kvkk erdem ozkan rotated Bursa Avukat | Hukuk Bürosu Av. Erdem Özkan

Kişisel Verileri Koruma Nedir?

Bugünün dünyasında günlük aktivitelerimizin çoğu teknolojik cihazlar aracılığıyla gerçekleşiyor. İnternet üzerinde yaptığımız her türlü etkileşimde kişisel verilerimiz toplanıyor ve işleniyor. Bu nedenle kişisel verilerin korunması son zamanlarda oldukça önem kazanmıştır. Kişisel Verileri Koruma Nedir diye soracak olursak; kişisel verilerin işlenmesi sırasında kişisel verileri koruma kanunu tarafından belirlenen kuralların uygulanmasıdır. Bu kurallar, veri sorumlusu ve veri işleyenlerin sorumluluklarına ve kişisel verilerin işlenmesi sürecindeki hak ve sorumluluklara dair detayları içerir.

 • Bursa avukat olarak, veri koruma uzmanı avukatlar olarak bilinen kişiler kişisel verileri koruma sürecine dahil olabilirler.
 • Uzman avukatlar, verilerin korunması sürecinde, veri işlemenin yasal çerçevede yapılması ve veri ihlallerinin önlenmesi için şirketlere rehberlik edebilir.
 • Ayrıca, bir veri ihlali meydana geldiğinde, kvkk uzman avukatlar mağdurlara tavsiyelerde bulunabilir ve yasal olarak haklarını aramalarına yardımcı olabilirler.

Verilerin işlenmesi sadece kişisel verilerin toplanması ve analizi değil, aynı zamanda depolanması ve korunması da dahildir. İşlenen kişisel veriler, yasal bir süre boyunca saklanmalıdır. Gereksiz kişisel verilerin silinmesi ise hem kişisel verilerin korunması kanununa uyulması hem de gereksiz veri depolamasının önüne geçilmesi adına oldukça önemlidir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Açıklama

Veriye Erişim

Kişisel verileriniz için şirket veya kuruma başvurarak, işledikleri kişisel verilerinizin bir kopyasını isteyebilirsiniz.

Veri Düzeltme

Eksik veya yanlış olan kişisel bilgilerinizi, şirket veya kuruma düzeltmeleri için talep edebilirsiniz.

Veri Silme

Kişisel verilerinizi işlemenin gerektiği amaçlar için artık gerekli olmadığı durumlarda, şirket veya kurumdan kişisel verilerinizi silmelerini talep edebilirsiniz.

Taşınabilirlik

Şirket veya kuruma, size ait kişisel verilerinizi başka biri tarafından işlenmek üzere almasına izin verme hakkınız vardır.

Teknik ve Organizasyonel Önlemler

Şirket veya kurum, kişisel verilerinizin korunmasını sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almakla yükümlüdür.

 

Avukatların Kişisel Verileri Koruma Hukukundaki Rolü

Avukatların Kişisel Verileri Koruma Hukukundaki Rolü

Kişisel veriler gün geçtikçe daha fazla gündeme gelirken, korunmaya da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, kvkk uzman avukatlarının rolü oldukça büyüktür. Özellikle veri güvenliği, şirketlerin korunması, kişisel verilerin saklanması, toplanması ve işlenmesi konusunda hukuki danışmanlık vermektedirler. Aynı zamanda kvkk düzenlemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri sağlamakta, kanunun uygulanması sürecinde de müvekkillerini temsil etmektedirler.

 • Bursa Avukatları:
  1. Kişisel Veriler ve Hukuki Yükümlülükler
  2. Kişisel Veri İhlallerinde Hukuki Süreçler
  3. Kişisel Veri Güvencesi Konusunda Danışmanlık Hizmetleri

Bütün bu hizmetler, avukatların kişisel verilerin korunması hukukundaki rolünün önemini vurgulamaktadır. Özellikle şirketlerin, topladıkları kişisel verileri güvence altına almaları, gerekli hukuki yükümlülükleri yerine getirmeleri, avukatların görevi arasındadır. Aynı zamanda, kişisel veri sahibinin haklarının korunması, veri ihlali durumunda yapılacakların belirlenmesi, veri koruma sorumlularının görevleri gibi konularda da avukatlar büyük bir rol oynamaktadır.

Avukatların Hizmetleri

Kişisel Veri Koruma Kanunu

Şirketlerin kişisel veri güvencesi konusunda danışmanlık hizmetleri

Kişisel verilerin işlenmesi sırasında alınması gereken önlemler

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi konularında hukuki danışmanlık hizmetleri

Veri sahiplerinin haklarının nasıl korunacağı

Kişisel veri ihlallerinde hukuki süreçler

Kişisel verilerin saklanması gereklilikleri

Buna ek olarak, avukatların hukuki danışmanlık hizmetleri, şirketlerin kişisel verilere uygun şekilde erişmeleri, korumaları, şirket içi veri güvenliği kurallarının belirlenmesi, uygun politikaların oluşturulması gibi konularda da gereklidir. Bu sayede, şirketler kişisel verilerin korunması açısından doğru yolu izleyerek, Kvkk mevzuatına uygun şekilde hareket edebilirler.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Kişisel verilerin korunması ülkemizde son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Bu kapsamda, her bireyin kişisel verileri kapsamında bazı doğal hakları bulunmaktadır. Bu haklar, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi ile belirlenmiştir.

 1. Bir kişinin kişisel verileri toplanırken, kendisinin bilgilendirilmesi hakkı bulunur.
 2. Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, veri sahibinin açık rızası alınması gerekmektedir.
 3. Kişisel verilerin işlenmesi sonucunda elde edilen bilgilerin doğruluğundan emin olmak için çaba gösterilmesi zorunludur.
 4. Veri sahibinin kişisel verilerini talep etmesi hakkı bulunur.
 5. Veri sahibi, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hakkına sahiptir.

Bu haklar, kişilerin kişisel verileri hakkında tam bir kontrol sahibi olmasını, verilerinin korunmasını ve güvenliğini sağlamakla birlikte her bireyin hakları olarak korunmuştur. Bu noktada, Bursa avukat veya kvkk uzman avukat gibi alanlarında uzman hukukçulara danışarak haklarınızı eksiksiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibi Hakları

Hak Açıklaması

Bilgilendirilme hakkı

Veri sahibinin, kişisel verilerinin nasıl kullanılacağı ve neden toplandığı hakkında bilgilendirilmesi hakkıdır.

Açık rıza verme hakkı

Veri sahibinin, kişisel verilerinin işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterme ve bu izni geri çekme hakkıdır.

Bilginin doğruluğunu onaylama hakkı

Veri sahibinin kişisel verilerinin doğru ve güncel olduğundan emin olma hakkıdır ve bu doğruluk veri sorumlusu tarafından sağlanmak zorundadır.

 

Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenmesi

Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenmesi, bir şirket için önemli bir işlem olabilir; ancak bu işlemin hukuki yönü de oldukça önemlidir. Bu nedenle, şirketlerin Bursa avukatı yardımı alarak, KVKK uzman avukatlardan destek almaları gerekmektedir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi sürecinde, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, kimlerle paylaşılacağı ve ne kadar süre saklanacağı gibi konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu süreçte, kişisel verilerin işlenmesine ait ilgili mevzuata uygun davranmak da şarttır.

 • Şirketler, kişisel verileri açık rıza alınarak toplamalıdır.
 • Kişisel verilerin işlenme amaçları açık ve kesin bir şekilde belirtilmelidir.
 • Kişisel veriler, işlenme amacına uygun olarak kullanılmalıdır.

Bununla birlikte, KVKK kapsamında, kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi durumunda, kişisel veri sahibine bazı haklar tanınmaktadır. Örneğin, kişisel veri sahibi, kişisel verilerinin işlenmesi konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptir. Ayrıca, kişisel verilerin yanlış işlenmesi durumunda, düzeltilmesi veya silinmesi talebinde bulunma hakkı da vardır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİNDEN SORUMLU KİŞİLER

YAPILMASI GEREKENLER

Şirketler

Kişisel verileri açık rıza alarak toplamalıdır.

Kişisel Veri İşleyenler

Kişisel verilerin işlenmesine ait ilgili mevzuata uygun davranmak zorundadır.

Veri Koruma Sorumluları

Kişisel verilerin güvenliği konusunda sorumlu olan kişilerdir.

Bu nedenle, şirketlerin uygun bir veri koruma politikası belirlemeleri ve bu politikaya uygun şekilde hareket etmeleri oldukça önemlidir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili konularda bursa avukat yardımı alınması, bu sürecin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacaktır.

Kişisel Verilerin Saklanması Gereklilikleri

Kişisel verilerin saklanması, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesinden sonra en önemli unsurlardan biridir. Çünkü verilerin güvenliği, sadece toplama ve işleme aşamasında değil, aynı zamanda saklama sürecinde de önemlidir. Bu nedenle, KVKK uzman avukatları, bursa avukatları olarak bu konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.

 • Kişisel verilerin saklanması için veri sorumlusu tarafından gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemler verilerin korunması için yapılacak olan işlemleri ifade eder.
 • Veri sorumlusunun alması gereken en temel önlem, verilerin güvenli bir şekilde saklanmasıdır. Bu, yetkisiz kişilerin verilere erişimini sınırlandıracak türden teknik ve idari tedbirler alınması anlamına gelir.
 • Veri sorumlusu aynı zamanda, verilerin saklandığı ortamın da güvenli olmasını sağlamalıdır. Bilgi sistemlerinin güvenliği, bu bilgilerin saklanacağı ortamın fiziksel güvenliği ve depolama koşullarıyla ilgili tedbirler alınması gerekmektedir.

Verilerin Güncelliği

Verilerin Saklı Tutulabileceği Süre

Kişisel verilerin saklanması, bu verilerin doğru ve güncel olarak tutulması gerektiği anlamına gelir. Veri sorumlusu, güncelliği korumak için gerekli sistemlerin oluşturulmasından ve düzenli aralıklarla verilerin yenilenmesinden sorumludur.

Kişisel veriler, kural olarak amaçları doğrultusunda saklanmalıdır. Verilerin amaçları gerçekleştirildikten sonra saklanması gereksizdir ve hatta zararlı olabilir. Bu nedenle, veri sorumlusu bu süreçte verilerin saklanma süresinin sınırlarını iyi bilmelidir.

Kişisel verilerin saklanması, KVKK’nın temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle, veri sorumlularının bu konuya özellikle dikkat etmeleri son derece önemlidir. Aksi takdirde, veri ihlalleri ve verilerin güvensiz bir şekilde kullanımı gibi ciddi sonuçlarla karşılaşılabilir. Bursa avukatları, KVKK uzman avukatları olarak bu konuda danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Kişisel Veri İhlali Durumunda Yapılacaklar

Kişisel Veri İhlali Durumunda Yapılacaklar

Kişisel verilerin korunması, günümüzde oldukça önem arz eden bir konudur. Kişisel veri ihlali durumunda, yapılması gereken bazı adımlar mevcuttur. Öncelikle, bursa avukat yardımı alınmalıdır. Kişisel veri ihlali, kişilerin zor durumda kalmasına neden olabilecek bir durumdur ve bu sebeple hukuki süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Kvkk uzman avukat, kişisel veri ihlali durumunda yapılması gerekenleri iyi bilecektir ve bundan dolayı en doğru adımları atmanızı sağlayacaktır.

Kişisel veri ihlali durumunda yapılacak ikinci adım ise, durumun ilgili kişilere bildirilmesidir. Kişisel veri ihlali durumunda, en kısa sürede ilgili kişilere bilgi verilmelidir. Bu bilginin içeriği, ihlalin ne zaman ve nasıl gerçekleştiği gibi tüm bilgileri içermelidir. Kişisel veri sahiplerinin, ihlal durumları hakkında bilgilendirilmeleri, haklarını daha doğru bir şekilde kullanmalarına da olanak sağlar.

 1. İhbar edilmesi gereken kurumlar (kvkk uzman avukat, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye İş Kurumu)
 2. İhbar işleminin nasıl yapılacağı
 3. İhbar edilmesi gereken süreler

İhlal durumunda yapılabilecek son adım ise, mağduriyetlerin giderilmesidir. Bu noktada, fiili zararın karşılanması, manevi tazminatın ödenmesi ve verilerin yeniden toparlanması gibi konular yer almaktadır. Kişisel veri ihlali durumunda, mağduriyetlerin giderilmesi için yapılacak işlemler, ihlal durumunun niteliğine göre değişebilir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kimleri Kapsar?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kimleri Kapsar?

2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK), Türkiye’de tüm özel ve kamu kurumları ile gerçek kişiler tarafından işletilmekte olan ticari işletmelerin kişisel verilerin korunmasını ve işlenmesini düzenler. KVKK’nın amacı, kişisel verilerin işlenmesi sırasında kişisel verilerin güvenliğinin ve gizliliğinin korunmasını sağlamaktır.

 1. Bireylerin kişisel verilerinin korunmasına yönelik hakları
 2. Veri sorumlusunun yükümlülükleri
 3. Veri işleyenin yükümlülükleri
 4. Kişisel verilerin işlenmesine dair genel ilkeler
 5. Kişisel veri saklama ve imha süreçleri

Bu kapsamda, KVKK’nın kapsadığı veri sorumlusu, veri işleyen, kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri tanımlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Bursa avukatları olarak, KVKK’da belirtilen yükümlülükler ve tanımlar çerçevesinde müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca, KVKK uzman avukatlar olarak, müvekkillerimize KVKK’nın etkili bir şekilde uygulanması ve ihlallerin önlenmesi konusunda destek oluyoruz.

Veri Sorumlusu

Veri İşleyen

Adı ve Soyadı

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

T.C. Kimlik Numarası

Adresi

Adresi

E-posta adresi

E-posta adresi

 

Veri Koruma Sorumlularının Görevleri Nelerdir?

Veri Koruma Sorumlularının Görevleri Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte kurumlarda data koruma risklerine karşı sorumlu bir kişi atanması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kişi, kişisel verilerle ilgili işlem yapan kişilerin haklarını korumak ve kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi, saklanması ve silinmesi için gereken adımları atmakla görevlidir.

Veri koruma sorumlularının en temel görevi, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda uygun önlemlerin alınmasıdır. Bu kişiler, şirket içinde veri gizliliği konusunda farkındalığı arttırır ve veri koruma politikalarının uygulanmasını sağlarlar. Ayrıca, veri kaybı ya da çalınması durumunda etkili bir tepki göstererek zararın minimize edilmesi için planlar hazırlarlar.

 • Bursa avukat olarak çalışan kişiler, özellikle kişisel veriler konusunda danışmanlık hizmetleri sunarak şirketlerin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurlar.
 • KVKK uzman avukat olarak atanmış kişiler ise, veri koruma politikalarına uygun davranıp davranılmadığını denetleyerek, söz konusu yönetmeliklere uygunluk açısından diğer görev alanlarını rapor ederler.

Veri koruma sorumluları ayrıca, kişisel veri sahiplerinin haklarını korumakla da görevlidirler. Bu haklar arasında, kişisel verilerin ne sebepten dolayı işlendiğini, kimlerle paylaşıldığını ve ne kadar süre saklandığını bilmek, yanlış verilerin düzeltilmesini talep etmek gibi haklar yer almaktadır. Veri koruma sorumluları, bu hakların korunduğundan emin olmak için etkili bir sistem kurarak ve sürekli olarak bu sistemleri izleyerek çalışırlar.

Veri Koruma Sorumlularının Görevleri

Örnekler

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak

Şirket içinde veri gizliliği eğitimleri vermek

Kişisel veri ihlallerini tespit etmek

Yüksek seviyede bir güvenlik duvarı kurmak

Veri koruma politikalarını güncellemek ve uygulamak

Şirket politikalarını belirleyen bir süreç geliştirmek

Diğer bir önemli görevi ise, kişisel veri sahiplerinin haklarını korumak konusunda çalışmaktır. Bu hakların korunması, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, saklanması ve paylaşılması süreçlerinde sıkı kuralların uygulanmasını gerektirir. Veri koruma sorumluları, bu süreçleri gözlemleyip inceleyerek veri sahipleri tarafından haklarının nasıl etkili bir şekilde korunacağını belirlerler.

Kişisel Veri Koruma Kanunu Ve Cezaları

Kişisel veri koruma kanunu, günümüzde oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle internetin hayatımızın her alanında kullanılması nedeniyle kişisel verilerin korunması gereksinim duyulmaktadır. Bu noktada, Bursa avukat ya da kvkk uzman avukat desteği almak oldukça önemlidir. Peki, kişisel veri koruma kanunu nedir?

 • Kişisel verilerin ne olduğunu,
 • Nelerin kişisel veri olarak değerlendirildiğini,
 • Kanunun kapsamını,
 • Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi,
 • Kişisel verilerin saklanması,

Konularını kapsayan bir kanundur. Kişisel veri koruma kanunu kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, toplanması sırasında uyulması gereken kurallar vardır.

 1. Belirlenmiş amaç dışında kullanılamazlar,
 2. İlgili kişilerin rızası olmaksızın paylaşılamazlar,
 3. Güvenli bir şekilde saklanmalıdırlar,
 4. Güncelliği korunmalıdır.

Kişisel verilerin korunması konusunda yasal düzenlemeler ve yüksek cezalar da bulunmaktadır. Kişisel verilerin korunması kanununa uymayanlar hakkında çeşitli cezai yaptırımlar uygulanabilmektedir. Yaptırımların içerisinde, para cezaları ve hatta hapis cezası bulunmaktadır. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması konusunda dikkatli olunmalı ve kanuna uygun şekilde hareket edilmelidir.