Skip links
edinilmiş mallara katılma rejimi

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Boşanmada Eşlerin Mal Paylaşımı

Bursa Boşanma Avukatı – Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ile Mal Paylaşımı

Edinilmiş mallara katılma rejimi, Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davalarında eşlerin mal paylaşımını belirleyen önemli bir hukuki kavramdır. Bu makalede, Bursa Boşanma Avukatı Erdem Özkan olarak edinilmiş mallara katılma rejimini detaylı bir şekilde açıklıyoruz.

Boşanma davalarında mal paylaşımı konusu, çiftlerin karşılaştığı en zorlu sorunlardan biridir. Türk hukukunda mal paylaşımı, edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde yapılır. Bu rejim, Türk Medeni Kanunu’nun 218-246. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik birliği sırasında kazanılan malların paylaşımını belirler. Bu paylaşım, boşanma davası açıldığında yapılır. Ancak, edinilmiş malların belirlenmesi, eşlerin evlilik birliği içindeki ekonomik faaliyetlerine ve mülkiyet durumlarına bağlıdır. Bu makalede, Bursa boşanma avukatı Erdem Özkan, edinilmiş mallara katılma rejimini detaylı bir şekilde açıklıyor. Edinilmiş mallara katılma rejimi ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu makalede bulabilirsiniz.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir?

Edinilmiş mallara katılma rejimi, Türk Medeni Kanunu’nun 218-246. maddeleri arasında düzenlenen bir hukuki kavramdır. Bu rejim, evlilik birliği içinde kazanılan malların paylaşımını belirler. Edinilmiş mallara katılma rejimi, Türk hukuk sistemindeki temel mal rejimlerinden biridir. Bu rejim, evlilik birliği sırasında kazanılan malların eşler arasında eşit olarak paylaşılmasını öngörür.

Edinilmiş Mallar Nelerdir?

Edinilmiş mallar, evlilik birliği sırasında kazanılan mallardır. Bu mallar, eşlerin evlilik birliği içindeki ekonomik faaliyetleri sonucunda elde edilirler. Edinilmiş malların belirlenmesi, eşlerin mülkiyet durumlarına ve ekonomik faaliyetlerine bağlıdır.

Edinilmiş malların örnekleri şunlardır:

 • Ortak konut
 • Araba
 • Banka hesapları
 • Hisse senetleri ve tahviller
 • İşyeri veya işletme
 • Kiralanan taşınmazlar
 • Kira gelirleri
 • Yatırım fonları
 • Sanat eserleri
 • Altın ve diğer kıymetli madenler

Evlilik birliği içindeki mal edinimi, evlilik birliğinin başlangıcından itibaren geçerlidir. Ancak, edinilmiş mallara katılma rejimi, Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen evlilikler için geçerlidir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nasıl Uygulanır?

Edinilmiş mallara katılma rejimi, boşanma davası açıldığında uygulanır. Bu rejim, evlilik birliği içinde kazanılan malların eşler arasında eşit olarak paylaşılmasını öngörür.

Edinilmiş malların belirlenmesi, boşanma davası açılmadan önce veya boşanma davası sırasında yapılan mal beyanlarına dayanır. Eşlerin mal beyanlarına itiraz edilmesi halinde, mahkeme malların belirlenmesi için gerekli incelemeleri yapar.

Edinilmiş malların değerleri, boşanma davası açıldığı tarihte belirlenir. Değerlendirme, malların piyasa değerine göre yapılır. Malların bölüşümü, edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde yapılır ve eşit olarak paylaştırılır.

 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Ayrılığı Rejimi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu, evlilik birliği sırasında mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini ve mal ayrılığı rejimini öngörür. Mal ayrılığı rejimi, evlilik birliği sırasında kazanılan malların eşler arasında paylaşılmamasını öngörür.

Edinilmiş mallara katılma rejimi ve mal ayrılığı rejimi arasındaki farklar şunlardır:

 1. Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik birliği sırasında kazanılan malların eşler arasında eşit olarak paylaşılmasını öngörürken, mal ayrılığı rejimi evlilik birliği sırasında kazanılan malların eşler arasında paylaşılmamasını öngörür.

 2. Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik birliği içindeki mal edinimini belirlemek için kullanılırken, mal ayrılığı rejimi evlilik birliği içindeki mal edinimini belirlemez.

 3. Edinilmiş mallara katılma rejimi, boşanma davası açıldığında uygulanırken, mal ayrılığı rejimi evlilik birliğinin başlangıcında uygulanır.

 4. Edinilmiş mallara katılma rejimi, eşler arasındaki malların paylaşımında eşitlik ilkesine dayanırken, mal ayrılığı rejimi eşlerin kendi mal varlıklarını korumayı amaçlar.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik birliği sırasında kazanılan malların eşler arasında eşit olarak paylaşılmasını öngörür. Bu nedenle, boşanma davası açıldığında bu rejime dikkat edilmesi gerekir. Aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Malların doğru bir şekilde belirlenmesi: Edinilmiş mallara katılma rejimi sırasında, eşlerin mal beyanlarına dayanılır. Bu nedenle, malların doğru bir şekilde belirlenmesi önemlidir. Eşlerin mal beyanlarına itiraz edilmesi halinde, mahkeme malların belirlenmesi için gerekli incelemeleri yapar.

 • Malların doğru bir şekilde değerlendirilmesi: Edinilmiş malların değerleri, boşanma davası açıldığı tarihte belirlenir. Değerlendirme, malların piyasa değerine göre yapılır. Malların doğru bir şekilde değerlendirilmesi, adil bir paylaşımın yapılmasını sağlar.

Boşanma sürecinde mal edinimine dikkat edilmesi: Boşanma sürecinde, eşlerin mal edinimine dikkat edilmesi önemlidir. Edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde, evlilik birliği içinde kazanılan malların eşit olarak paylaşılması öngörülür. Bu nedenle, boşanma sürecinde mal edinimine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Bursa Boşanma Avukatı Erdem Özkan

Boşanma sürecinde edinilmiş mallara katılma rejimi, oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu konuda uzmanlaşmış bir avukatın hizmetlerinden yararlanmak önemlidir. Bursa Boşanma Avukatı Erdem Özkan, bu konuda uzmanlaşmış bir avukattır.

Erdem Özkan, boşanma sürecinde edinilmiş mallara katılma rejimi konusunda müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmakta ve müvekkillerine en iyi şekilde destek olmaktadır. Boşanma davalarında, malların doğru bir şekilde belirlenmesi ve adil bir şekilde paylaşılması son derece önemlidir. Bu nedenle  bir avukatın tecrübesinden yararlanmak, boşanma sürecindeki stresi azaltabilir ve adil bir sonuç elde etmeyi sağlayabilir.

Sonuç olarak, edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik birliği sırasında kazanılan malların eşler arasında eşit olarak paylaşılmasını öngören bir hukuk kurumudur. Bu rejim, boşanma davası açıldığında uygulanır ve adil bir paylaşımın yapılmasını sağlar. Boşanma sürecinde bu konuda uzmanlaşmış bir avukatın hizmetlerinden yararlanmak önemlidir. Bursa Boşanma Avukatı Erdem Özkan, boşanma sürecinde edinilmiş mallara katılma rejimi konusunda müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Malların doğru bir şekilde belirlenmesi ve adil bir şekilde paylaşılması, boşanma sürecindeki stresi azaltabilir ve adil bir sonuç elde edilmesini sağlayabilir.