Skip links
bursa danışmanlık

Bursa Şirket Avukatı

Şirketler için hukuki danışmanlık

Bursa Şirket avukatı, ticari anlamda faaliyet göstermekte olan firma ya da şirketlere özle olarak hizmet vermekte olan avukatlara verilen isimdir.

Genellikle şirketlere belli başlı ticari hukuksal konularda yol gösteren ve danışmanlık hizmeti sunmakta olan avukatlar bu sisimle anılmaktadır. Şirket avukatları şirketlerin faaliyete geçtikleri ilk günden itibaren işletmelerin yanı başında olan ve onlara her türlü hukuksal desteği belirli bir ücret karşılığında vermektedir.

Şirketler hukuku avukatı nedir?

Şirketler hukuku avukatı da Şirket avukatı ile aynı anlamı taşımaktadır. Anlaşma sağladıkları ticari şirketlerin her konudaki hukuksal danışmanlık hizmetlerimi yerine getirmektedir.

Şirket avukatları genellikle anonim şirketleri, limited şirketleri ve sermayesi paylara bölünmüş halde hizmet yürütmekte olan komandit şirketler ile çalışmaktadır.

Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

Şirketlerin hukuki işlemlerini takip eden ve onlara her türlü desteği sunmakta olan şirket avukatları genel olarak aşağıda sıraladığımız işlemleri yerine getirir.

•           Anlaşılmış olan şirketlerin bulundukları ticari konumları daha üst seviyelere taşımak için görev alırlar.

Ticari faaliyette de bulunan diğer herhangi diğer firmalar arasındaki sulhu sağlamak amacıyla görev alırlar.

•           Ticari konularda firmalarca sağlanan anlaşma ve sözleşme metinlerinin hazırlanmasını  ve anlaşmalardan şirketin herhangi bir hukuksal zarar uğrayıp uğramayacağını gözen geçirir.

•           Anlaşmış olduğu şirketin diğerlerinden hukuki açıdan daha üstün hale gelmesini sağlar.

•           Şirketin adına açılmış olan davaların takibini gerçekleştirir. Davalara avukatlık yapar ve sonuçlanıncaya değin tüm takibini gerçekleştirir.

•           Şirket hakkında ortaya atılmış olan hukuksal suçlama ve dedikoduların reddedilmesini ve kamu önünde aklanmasını destekler.

Şirket Avukatı Hangi Hizmetleri Kapsamaktadır?

Şirket Avukatları şirketi uzaktan ve yakından ilgilendirmekte olan her türlü olası, iyi veya kötü durumu değerlendire genel olarak şirkete olası iyi veya kötü işlerin mevcut ihtimallerini değerlendirmede ve şirketi uyarmada görev yapar.

Şirket Avukatı Ne Fayda Sağlar?

Şirket avukatları firmaların lehine karaların ortaya çıkmasını sağlar. Karşılaşılan hukuksal durumlar karşısında gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Karşılaşılan istenmeyen hallerde firmaların her türlü savunmasını gerçekleştirir.

Olayların kısa sürede kapanmasını destekler.

Şirket Avukatı Ücreti

Şirket Avukatı Ücreti, şirketleri ile avukat arasında yapılan anlaşmaya göre belirlenmekte olan özel bir durumdur. Yapılan anlaşmanın detaylarına alınacak olan hizmetin süresine göre aylık ya da farklı şekilde ödeme planına dönüştürülür.

Şirketler İçin Hukuki Danışmanlık Nedir?

Şirketler İçin Hukuki Danışmanlık, adından da anlaşılmakta olduğu şekilde bir hizmettir. Hukuki konular ortaya çıktığında avukatlar tarafından şirketlere gerekli bilgi aktarımı, savunma hakkı ve buna benzer çeşitli hukuksal haklar sağlanmaktadır. Bunun karşılığında da bir ücret talep edilmektedir.

Şirketlerin refahı için bu hizmetin hali hazırda bulunması hem zaman kaybı hem de doğru bir karar verilebilmesi adına büyük öneme sahiptir.

Şirket Avukatı Ne İş Yapar? Şirket Avukatı Hangi Hizmetleri Kapsamaktadır? Şirket Avukatı Ne Fayda Sağlar?  Şirket avukatı ücreti, şirketler için hukuki danışmanlık, Şirket avukatı ve  Şirketler için hukuki danışmanlık konusunda bilmek isteyeceğiniz bilgileri aktarmaya çalıştık.