Skip links
bursa işveren avukatı

Bursa İşveren Avukatı

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi Nedir?

İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi Nedir? İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi, işverenin veya işçinin sözleşmeyi meşru nedenlere dayanarak sonlandırmasını ifade eder. Bu nedenler, iş hukuku uzman avukat tarafından belirlenir ve hukuki bir değerlendirme yapılır. Bursa işveren avukatı konusunda uzmanlaşmış iseniz, bu konuda size yardımcı olabilecek en iyi avukatlar arasında yer alabilirsiniz.

 • İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı Nelerdir?

İşveren, iş sözleşmesini haklı nedenlere dayanarak feshedebilir. Bunlar arasında işçinin ciddi bir suç işlemesi, işyerinde düzeni bozması veya işin kendisini gönülsüzce yapması gibi durumlar yer alır. Ancak, bu nedenlerin tespiti için hukuki bir değerlendirme gerekmektedir.

 • İşçinin Haklı Nedenle Fesh Hakkı Var Mı?

İşçinin de, işverenin aynı şekilde meşru bir nedeni olmadan sözleşmeyi feshetmesi halinde, haklı nedenle fesih hakkı bulunmaktadır. İşçi, haklı bir nedene dayanarak sözleşmeyi feshedebilir ve iş hukukunda da bu noktada işçinin hakları korunmaktadır.

 • İşçinin Haklı Nedenle Fesih Beyanı Nasıl Yapılır?

İşçi, haklı bir nedenle fesih hakkını kullanmak istediğinde, bu beyanı yazılı bir şekilde işverene bildirmesi gerekir. İş hukuku uzman avukat tarafından da tavsiye edilen bu yöntem, sözleşmenin neden feshedildiğine dair bir kanıt niteliği taşır.

İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İşverenin meşru bir nedenle iş sözleşmesini feshetmek için öncelikle bir inceleme yapması gerekmektedir. Bu incelemede, iş sözleşmesinin hangi maddelerine riayet edilip edilmediği ya da işçinin sözleşmeye uymama durumu değerlendirilir. Ardından meşru bir nedene dayanarak fesih kararı alınır ve işçiye ayrıntılı bir açıklama yapılır. Ayrıca fesih bildirimi işçiye yazılı olarak iletilir.

Haklı Nedenle Fesih Sonrası Tazminat Hakkı Ve Prosedürü Nelerdir? Haklı bir nedenle feshedilen iş sözleşmesinde işçi tazminat hakkına sahiptir. Bu tazminatın miktarı, iş sözleşmesinin hangi maddelerine dayanarak feshedildiğine ve işçinin haklı nedenle feshi beyanındaki dayanaklara göre belirlenir. Ancak, tazminat talebinde bulunmadan önce, iş hukuku uzman avukatı ile görüşmek ve uygun bir prosedür izlemek yararlı olabilir.

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı Nelerdir?

Bursa işveren avukatı, iş hukuku uzman avukatlar, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi konusunda en çok başvurulan avukatlar arasında yer almaktadır. Bu avukatlar işverenlerin haklı nedenle fesih hakkını kullanıp kullanamayacaklarını, ne zaman kullanabileceklerini ve neleri göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirlerler. İşverenler işçilerin davranışları, performansları veya yaptıkları hatalar gibi nedenlerle iş sözleşmelerini haklı nedenle feshetme hakkına sahiptirler.

İşverenlerin haklı nedenle fesih hakkı bulunmaktadır ancak bu haklarını kullanmadan önce, belirli standartlar bulunmaktadır. İşveren, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmek için aşağıdaki şartların varlığını ispat etmelidir:

 • İşçinin sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi
 • İşçinin işyerinde öne süreceği haklı veya bağımsız sebep ile davranışlarının işin yürütülmesini önleyici veya engelleyici nitelikte olması
 • İşçinin işyerindeki temel kurallara uymaması veya bu kuralları bozarak işverene zarar vermesi

Eğer işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkına sahip olduğuna karar verirse, işçiye işten çıkarma nedenlerini belirterek yazılı bir fesih bildirimi vermesi gerekmektedir. Eğer işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkını kullanırsa, işçi tazminat ve diğer haklar talep edebilir. İşverenin haklı nedenle feshinden sonra işçilere ödenecek tazminat süreci, mahkeme veya arabuluculuk aracılığıyla çözülebilir.

 
Tazminatın TürüTalep Eden TaraflarProsedür
İhbar TazminatıİşçiAçıklayıcı Doğru Fesih Bildirimi nedeniyle çıkış tarihinden itibaren
Kıdem Tazminatıİşçiİş sözleşmesi süresince en az bir yıl çalışmış olan işçiler için
Yıllık Ücretli İzin TazminatıİşçiEn son aldığı ücrete göre hesaplanıp ödeme yapılır.
Sendikal TazminatİşçiÜyesi olduğu sendikanın işveren tarafından feshedilmesi halinde.

İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı Var Mı?

İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hakların korunması ve çatışmaların çözümü açısından oldukça önemlidir. İşçinin hakları arasında haklı nedenle fesih hakkı da bulunmaktadır. Bu hakkın ne anlama geldiği ve hangi şartlarda kullanılabileceği birçok kişi tarafından merak edilmektedir.

Haklı nedenle fesih hakkı, işçinin iş sözleşmesini işverenine haklı bir sebep göstererek feshetmesidir. Bu sebepler genellikle, işverenin iş sözleşmesini ihlal etmesi, işçinin uygunsuz bir davranışı veya sağlık sorunları gibi konulardır. Haklı nedenle fesih durumunda, işveren tarafından işçiye kıdem tazminatı ödenmez.

 1. Bir İşçi Hangi Durumda Haklı Nedenle Fesih Hakkını Kullanabilir?

  Bir işçi, işverenin sözleşmeyi kasıtlı olarak ihlal ettiği durumlarda haklı nedenle fesih hakkını kullanabilir. Örneğin, işverenin çalışma saatleri veya ücretler konusunda sözleşmeye uymaması gibi durumlarda haklı nedenle fesih hakkı kullanılabilir.

 2. Haklı Nedenle Fesih Beyanı Nasıl Yapılır?

  Haklı nedenle fesih beyanı, yazılı olarak işverene iletilebilir. Bu beyanın iş sözleşmesi feshedilirken, işçi tarafından sözlü olarak da yapılabileceği unutulmamalıdır.

 3. İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkı Kullanması Durumunda Nasıl Bir İşlem Yapılmalıdır?

  İşçinin haklı nedenle fesih hakkını kullanması durumunda, işverenin işçiye kıdem tazminatı ödemesi söz konusu olmaz. Ancak, işçinin bu hakkını kullanması hukuki prosedürlere uygun şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde, işçiye haksız fesih davranışı yapmış olarak görülebilir.

Bu süreçte işverenlerin, iş hukuku uzman avukatlarla çalışması önemlidir. Bursa işveren avukatı, işçilerin haklı nedenle fesih hakkı ile ilgili koruyucu önlemler alarak hukuki mücadelelerine yardımcı olabilirler.

İşçinin Haklı Nedenle Fesih Beyanı Nasıl Yapılır?

İşçinin Haklı Nedenle Fesih Beyanı Nasıl Yapılır?

İşçi haklı sebeplerden dolayı iş sözleşmesini feshedebilir. Ancak bunun bir beyanla yapılması gerekir. İşçinin haklı nedenle fesih beyanı, işverene yazılı olarak verilmelidir. Bu beyanda işçinin nedenlerini açıklaması gerekmektedir. İşçi, işverenin bir yükümlülüğünü veya yetkisini kötüye kullandığını, işverenin kusurlu davranışlar sergilediğini veya işçinin sağlığına zarar veren durumlar olduğunu beyan edebilir.

 • İşçinin haklı nedenler arasında;
 • İşverenin işçiye ödeme yapmaması veya ödeme yaparken eksik ödeme yapması,
 • İşverenin ağır mobbing uygulaması,
 • İşverenin cinsel taciz veya herhangi bir şekilde fiziksel ve psikolojik şiddette bulunması,
 • İşçinin işveren tarafından açık hedef olduğunu hissetmesi,
 • İşçinin işverenin emir ve talimatlarına uyarken, hayat ve sağlık riski altında kalması yer alabilir.

Eğer işçi haklı gerekçelerle fesih yapmış ise, işverenin de bu durumu kabul etmesi gerekmektedir. İşveren kabul etmez ise, işten ayrılan işçinin tazminat talep etme hakkı vardır. Bu süreçte, işçinin Bursa işveren avukatı ile görüşerek, haklarını ve alacaklarını koruması gerekmektedir. İş hukuku uzman avukat birçok fesih davasında işçilere yardımcı olur. İşçinin haklı nedenle fesih beyanı doğru ve açık bir şekilde hazırlanmalıdır.

İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bursa’da işverenler ve çalışanlar arasında iş hukuku uzman avukatlara sıklıkla başvurma ihtiyacı doğmaktadır. Konular arasında en sık rastlanan işlemlerden biri de iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi işlemidir. Bu tür fesihlerin yapılabileceği şartlar bellidir ve öğrenilmesi gereklidir.

 • İş sözleşmesinin yapımı ve içeriği fesih kararının alınmasında etkilidir.
 • İşverenin ihlal ettiği maddeler veya uyulması gereken kurallar sözleşmede belirtilmelidir.
 • İşveren açısından, haklı bir nedenle fesih kararının alınması fesih kararının hemen ardından doğru bir şekilde işlenmesiyle mümkündür.

Bunun yanı sıra, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmesi için farklı koşullar da mevcuttur. Örnek olarak işveren, çalışanın yasalara uymaması veya işyerindeki disiplin sorunları nedeniyle iş sözleşmesini feshedebilir. Ancak bu durumda fesih kararının doğru bir şekilde yapılmış olduğundan emin olunması gerekmektedir. İşveren, iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmekle birlikte, tazminat ödeme yükümlülüğü altında olabilir.

Aşamaİşverenin yapması gerekenler
1Haklı bir nedenin varlığına emin olun.
2Fesih kararını aldıktan sonra, feshetmeye ilişkin bildirimde bulunun.
3Fesih kararının yazılı alındığını teyit edin.
4Fesih kararının işçiye bildirildiği tarihten itibaren en kısa zamanda feshine rağmen işçi yine de işyerinde kalırsa, iş mahkemesine başvurun.

Bursa işveren avukatı ile iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi konusunda görüşebilir ve emin olmadığınız tüm durumlarda uzman bir avukattan yardım alabilirsiniz. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi sonrası tazminat hakkı ve prosedürü de dikkate alınması gereken bir diğer konudur. Ayrıntılı bilgi için uzman bir avukata danışmayı unutmayın.

Haklı Nedenle Fesih Sonrası Tazminat Hakkı Ve Prosedürü Nelerdir?

Bir işveren, iş yerinde gerçekleşen belirli bir davranış veya eylem nedeniyle çalışanın iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Ancak, feshedilen işçi, haklı nedenlerle fesih yapılmışsa dahi, tazminat talebinde bulunabilir. Bursa işveren avukatı, haklı nedenle fesih sonrası tazminat hakkı ve prosedür hakkında detaylı bilgi verebilir.

 1. Fesih nedeninin bildirilmesi
 2. İşverenin işçiye düşük tazminat ödemesi durumunda
 3. İşçinin haklı nedenle fesih hakkı varsa

Bir işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğinde, işçiye bildirim yapmak zorundadır. İşçiye nedenleri açıklamalı ve gerekçelerini detaylandırmalıdır. Bu bildirimin zamanında ve yazılı olması önemlidir.

Bununla birlikte, haklı nedenle feshedilen çalışanlar bile tazminat talebinde bulunabilirler. İşveren ne kadar tazminat ödeyeceğine karar verirken, çalışanın kıdemi, işletme büyüklüğü ve çalışanın performansı gibi faktörleri de dikkate almalıdır. Ancak, işçiye düşük tazminat ödenmesi durumunda, işçi dava açarak fark talep edebilir.

Haklı nedenle fesihTazminat miktarınca
İşçinin suç işlemesiTazminatsız fesih
Yetersiz performansEn fazla 4 aylık ücret
İşyerinde hırsızlık yapmakTazminatsız fesih