Skip links
bursa boşanma avukatı

Bursa Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı

Bursa Boşanma Avukatı, Uzman Avukat; boşanma davalarında müvekkilinin menfaatini en yüksek seviyede koruyarak, müvekkilinin boşanma talebini  en hızlı şekilde yerine getirirken; nafaka, tazminat, velayet taleplerini de müvekkilin isteği doğrultusunda karşılanmasını sağlar.

Bursa boşanma avukatı uzman avukat; yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra boşanma, nafaka, velayet, kadın hakları konusunda derin bilgi sahibi olmalı ve güncel gelişmeleri takip etmelidir. Aile hukukuna ilişkin konular yalnızca Türk Medeni Kanununda bulunmaz. TMK yanı sıra Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar, Çocuk Koruma Kanunu, Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine dair Kanun, Türk Borçlar Kanunu, boşanma davasında şiddet ve suç unsurlarının da bulunması halinde Ceza Kanunu gibi birçok kanun ile birlikte güncel Yargıtay kararlarını da takip etmesi gerekir. Bursa Aile Mahkemelerinde görülen boşanma ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin hukuk davalarında Bursa Boşanma Avukatı müvekkilinin hukuki uyuşmazlığını çözüme kavuşturur.

Bursa Boşanma Davalarında Avukatın Etkisi

Bursa ilinde görülen boşanma davalarında yargılamanın adliyelerin çalışma yükü dikkate alındığında Türkiye’deki diğer illerden daha uzun sürdüğü görülmektedir. Boşanma avukatınız sizinle doğru iletişim kurarak davanızı dikkatle takip edecek ve mümkün olan en kısa sürede haklarınızı alarak boşanmanızı sağlayacaktır. Bu sebeple Boşanma davası avukatınızın Uzman Avukat olması gerekir. Uzmanlık hukuk alanında yüksek lisans tahsili yaparak elde edilir. Boşanma davaları; kişinin hayatına doğrudan etki eden psikolojik olarak yıpratıcı ve avukat içinde yoğun mesai harcaması gereken dava türleridir. Bu sebeple en iyi avukat olduğunu düşündüğünüz boşanma avukatı ile hukuki sürecinizi takip etmelisiniz

BURSA BOŞANMA AVUKATININ VELAYET DAVALARINDA ETKİSİ

Çocuğun velayeti kamu düzenine ilişkindir. Bu sebeple boşanma kesinleştikten sonra dahi gerekli görüldüğü taktirde velayet davası açılarak velayetin değiştirilmesi, velayetin kaldırılması veya ortak velayet kararı alınması talep edilebilir. Velayet davalarında müvekkillerinin isteklerine yoğunlaşan boşanma avukatının müvekkil ve çocuğunun menfaati için en uygun şekilde sorunu çözüme kavuşturacaktır.

ANLAŞMALI BOŞANMA MI, ÇEKİŞMELİ BOŞANMA MI?

Anlaşmalı boşanma davaları; çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında da tıpkı çekişmeli boşanma davalarında olduğu gibi nafaka, tazminat, çocuğunuzun velayetini almanız mümkündür. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar usul ve esasa uygun şekilde hazırlanmış geçerli bir boşanma protokolü sunarak mahkemeden protokol doğrultusunda boşanmalarını talep ederler. Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar hukuki olarak anlaşamadıkları konularda delillerini sunarak mahkemenin yargılamayı tamamlamasını bekler. Mahkeme uyuşmazlığın çözümü konusunda karara vardığında taraflar kararın hukuka aykırı olduğunu düşünürse bir üst mahkeme olan istinafa başvurur. Bu süreçler belirli bir süre gerekir. Çekişmeli boşanma davası devam ederken tarafların anlaşmaya varması halinde davanın anlaşmalı boşanmaya çevrilmesi de mümkündür.

İster anlaşmalı isterseniz de çekişmeli boşanma davası talebinde bulunun Bursa boşanma avukatı olmaksızın yürütülen davalarda taraflar hukuki bilgi eksikliğinden ötürü telafi edilmesi imkansız veya zor zararlar ortaya çıkmaktadır. Hukuki olarak kesinleşen kararlara karşı itiraz hakkı bulunmadığını hatırlatarak boşanma davanıza ilişkin dava ve danışmanlık alabilmek için Bursa Boşanma Avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

BOŞANMA DAVASININ AÇILMASI VE TAKİBİ

Boşanma davasını açan davacı taraf, çekişmeli boşanma davalarında davasını takip etmek zorundadır. Mazeretsiz olarak duruşmaya katılmaması halinde davası düşer. Çekişmeli boşanma davalarında davalının katılmaması halinde boşanma davasında yargılama devam eder. Boşanma davası dilekçesinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘na uygun şekilde hazırlanmalıdır. Dava dilekçesi eklerinde davaya ilişkin delillere açıklamaları ile yer verilmelidir. Tanık delili boşanma davasında oldukça önemlidir. Tanıkların beyanlarına dikkat edilmelidir. Duruşmalara aktif katılımla birlikte dosyadaki evrakların tam ve eksiksiz olmasına dikkat edilmelidir.

Duruşmalara katılmayan davacı hakkındaki iddialara cevap veremeyecek ve dolaylı olarak bu iddiaları kabul etmiş sayılacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında; tarafların dava dosyasını boşanma avukatı aracılığıyla takip etmesi halinde duruşmalara gelmelerine gerek yoktur. Avukatı kendilerini vekaleten temsil etmektedir.

Boşanma kararı kişiye sıkı sıkıya verilen haklardan olduğundan özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekilin boşanma davası açmaya yetkili kılınması gerekmektedir.

BOŞANMA DAVASINDA DELİLLERİN SUNUMU VE TANIK DİNLETME

Boşanma davalarında taraflar iddialarını delilleri ile ispat ederler. Bursa boşanma avukatı, müvekkilinin delillerini sınıflandırma, hukuka aykırı delil kullanılmasının önüne geçme, müvekkilinin hata yapmasını önleme, tanık beyanlarının dava esasına ilişkin ve iddialarla örtüşmesini destekleme görevi üstlenmektedir.

Benzer şekilde karşı tarafın hukuka aykırı delillerini değerlendirmek, gerekli itirazları yapmak karşı tarafın tanıklarına doğru soruları sunarak tanığın yanıltıcı beyanda bulunmasını engelleyecek olan da Bursa boşanma avukatıdır.

BOŞANMA DAVALARINDA KARAR VERİLMESİ

Anlaşmalı boşanma davalarında yukarıda da açıkladığımız üzere dava karar süreçleri oldukça kısadır. Ancak çekişmeli boşanma davalarında yargılamanın iddiaların kanıtlanana kadar devam etmesi sebebiyle daha uzun sürmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma protokolü doğrultusunda karar verileceğinden Bursa Boşanma Avukatı ile protokolünüzün hazırlanması oldukça önemlidir. Avukatınız aynı zamanda en kısa sürede boşanmanız için duruşma gününüzün takibini de yapacaktır. Anlaşmalı boşanma davalarında karar verildikten sonra kararın taraflara tebliğ edilmesi ve tebliğ aşamasından sonra istinaf talepleri olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.

Bursa Boşanma Avukatı, Uzman boşanma avukatı hangi davalara bakar?

Bursa Boşanma avukatı, Bursa Aile Mahkemelerinde görülen;

 • Anlaşmalı Boşanma Davaları
 • Çekişmeli Boşanma Davaları
 • Velayetin Değiştirilmesi Davaları
 • Velayet Talebi Davaları
 • Velayetin Kaldırılması Davaları
 • Ortak Velayet Talebi Davaları
 • İddet (Bekleme) Süresinin Kaldırılması Davaları
 • Mal Ayrılığı Davaları
 • Mal Paylaşımı Davaları
 • Mal Ayrılığı Davaları
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Nafaka Kaldırma
 • Nafaka Artırma Davaları
 • Nafaka Azaltma Davaları
 • Akıl Hastalığı
 • Zina
 • Hayata Kast, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Terk Sebepli Boşanma Davası
 • Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Boşanma (Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebepli)
 • Evlat Edinme Davaları
 • İstinaf Davaları

Bursa Boşanma Avukatı 2023 Ücretleri

Bursa Boşanma Avukatı; Türkiye Barolar Birliği’nin her yıl düzenlendiği Avukatlık Ücret Tarifesinin aşağısında bir ücrete dava alamaz. Bu sınır her yıl değişmekle birlikte 2023 yılında Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince 17.900 TL’dir.

Bursa Barosu Tavsiye Ücret Tarifesi‘ de Bursa’da görev yapan boşanma avukatının ücret belirlemesi için tavsiye niteliğindedir. Tavsiye ücret tarifesi gereğince de Bursa ilinde görülecek boşanma davalarında avukatın ücreti

 • Anlaşmalı Boşanma Davaları Avukatlık Ücreti 2023 yılında 20.000TL,
 • Çekişmeli Boşanma Davaları Avukatlık Ücreti 2023 yılında 40.000 TL‘dir.

Bursa Boşanma Avukatı dosyaya harcayacağı mesai, dosyanın durumuna göre bir ücret takdir edecektir. Bu sebeple kesin bir ücret takdir etmek mümkün değildir. Dosyanızla ilgili ücret bilgisi almak için boşanma avukatı ile iletişime geçmelisiniz.

Bursa’da Boşanma Avukatı seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Boşanma davanız sebepleri benzer bile olsa delillerinizin değerlendirmesi açısından benzersizdir. Boşanma avukatı ile çalışırken öncelikle sizinle olan iletişimi önemlidir. Boşanma davası ister anlaşmalı ister çekişmeli olsun avukatınıza güven duymanız şarttır.

Boşanma avukatınız güvenilir, iletişim yeteneğinin güçlü olması haricinde akademik kariyeri olması, güncel Yargıtay kararlarını takip etmesi, aldığı eğitim dışında kendini geliştiren, sürekli yenileyen bir avukat olmalıdır.

Boşanma avukatı, dosyayı takip ederek hukuki hak kaybını engelleyecek ve davanızın kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır. Boşanma davası dilekçeler aşamasından ibaret değildir. Dilekçeler hukuk dilinde yazılırken dilekçeye uygun delil hazırlanması, hukuka aykırı delillerin değerlendirilmemesi, dosyayı kazanabilmek adına yapılan hamlelerin aleyhe dönmemesi önemlidir. Boşanma avukatı bir strateji sahibidir. Profosyonel hukuk hizmeti vermektedir. Bu sebeple avukatınız ve siz aynı tarafta olarak davanızın hakkaniyetle lehinize sonuçlanması önemlidir. Boşanma avukatının ‘en iyi boşanma avukatı’, ‘ünlülerin boşanma avukatı’ gibi sıfatlarla kendisini tanıtması müvekkilleri yanıltıcı reklam kapsamında yanıltmaktadır. Boşanma avukatınız sizin dosyanıza sahip çıkacak avukat olmalıdır.

Boşanma Davası Açma Masrafları Nedir?

Boşanma davalarında her müvekkil kendi avukatının ücretini öder. Vekalet ücreti taraflara aittir. Davayı kazansanız dahi vekilinize ücret ödemek sizin sorumluluğunuzdadır. Boşanma davasında vekalet ücreti haricinde devletin istediği harç ve gider ücretleri vardır. Yargılama masraflarını dava açan taraf öderken dosya aleyhine sonuçlanan taraf yargılama masraflarından da yargılama sonunda sorumlu tutulur.

Dava harç ve masrafları; tanık asgari ücreti (tanıklık ücreti), tebligat giderleri, karar ve ilam harçları, müşterek çocuk için pedagogdan görüş alınacağından bilirkişi masrafları boşanma davasına ait dosya ücretleridir.

Adli yardımla ücret ödemeden boşanmak mümkün müdür?

Dava masraflarını ödemek ve boşanma avukatını karşılayacak maddi gücü olmayan kişiler için sosyal devlet anlayışında ülkemiz ücretsiz boşanma avukatı hizmeti vermektedir. Bu hizmetten yararlanabilmek için ikametgahınızın bulunduğu muhtarlığa giderek fakirlik belgesi almanız gerekmektedir. Fakirlik belgesi ve ilgili evraklarla ikametgahınızın bulunduğu il barosuna giderek adli yardım talebinde bulunabilirsiniz. Talebiniz kabul edilirse size boşanma davanızda görevlendirilmek üzere bir boşanma avukatı atanacaktır. Adli yardım talebiniz mahkeme tarafından kabul edildiği taktirde harç ve giderlerden, avukatlık ücretinizden muaf olursunuz.

Bursa Boşanma Avukatı

Bursa Boşanma avukatı denildiğinde akla gelen ilk avukatlardan, Av. Erdem ÖZKAN , Bursa Osmangazi ilçesinde olup, Bursa’nın  ilçelerinde boşanma davası ve boşanma davasının sonuçlarına dayalı davaları müvekkilinin menfaatlerini gözeterek sonuçlandırmaktadır.

Boşanma davasında avukatla çalışmak; Dava sürenizin önemli oranda kısalmasına, dava evraklarınızın delillerinizin değerlendirilmesine, boşanma sürecinde en az psikolojik yıpranmaya, beyanlarınızın duruşmalarda hakkıyla tutanağa geçirilmesine, aleyhe hususlara itiraz edilebilmesini sağlar.

Boşanma davanızdaki en iyi mücadeleyi, akademik kariyeri ve iletişim yeteneği güçlü; uzman boşanma avukatı ile verebilirsiniz. Bizimle hemen iletişime geçmek için Uzman Boşanma Avukatı Whatsapp mesaj hattını kullanabilirsiniz.

BURSA EN İYİ BOŞANMA AVUKATI

Bursada en iyi boşanma avukatı arayanlar bizimle iletişime geçmektedir. Boşanma kararı veren, kendisine boşanma davası açılan, devam eden boşanma davasında boşanma avukatını değiştirmek isteyen, boşanma gerçekleşmesine rağmen velayet, nafaka, tazminat, çocuk teslimi, çocuk kaçırma gibi boşanma davasına bağlı diğer hukuki süreçlerde müvekkilimize çözüm sunmaktayız.

Boşanma davalarında taraflar psikolojik olarak yıpranmaktadır. Ancak boşanma davalarında objektif kalabilmek hata yapılmasını önler bu sebeple boşanma avukatınız davanızı objektif değerlendirerek haklarınızı korumaktadır. Boşanma davası eşlerin dava tarihinden geriye dönüye son 6 ay yaşadığı ilde açılabilir.

Bursa’da Osmangazi, Nilüfer, Büyükorhan, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli Orhangazi, Yenişehir ilçelerinde hizmet vermekteyiz.

EN İYİ BOŞANMA AVUKATI KİMDİR?

En iyi boşanma avukatı, müvekkilinin menfaatlerini hukuk dilinde karşılayabilen, müvekkilini en iyi şekilde anlayan ve dinleyen, iletişim yeteneği ve hukuk bilgisi yüksek avukattır. Boşanma avukatınızın iyi olması sizin davanızda iyi temsil edilmenizi sağlar. En iyi boşanma avukatı tabiri akademik kariyeri güçlü avukatın yaptığı işlerle de hukuk uygulamasında müvekkilini en iyi savunan, müvekkilinin hakkını en iyi şekilde arayan avukattır. Bu anlamda en iyi boşanma avukatı tarafların ihtiyaçlarına göre öznellik gösterir. Bu sebeple size en uygun boşanma avukatını seçmek için iletişime geçmelisiniz.

SIK SORULAN SORULAR

BURSA BOŞANMA DAVASI AVUKATLIK ÜCRETLERİ NE KADARDIR?

Bursa boşanma avukatları; Bursa anlaşmalı boşanma davaları vekillik ücreti 20.000 TL ile 40.000 TL arasında değişebilecekken; Bursa çekişmeli boşanma davaları 30.000 TL ile 70.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Davanızın durumuna ve taleplerinize göre boşanma davası ücreti belirlenecektir. Ayrıca tazminat istemli boşanma davalarında verilecek maddi ve manevi tazminat davalarında %16’dan az olmamak üzere tazminat bedeli üzerinden vekillik ücreti talep edebilecektir.

DEVLET BURSA’DA BOŞANMA AVUKATI VERİYOR MU?

Fakirlik belgesi olanlar ikametgah adresinin bağlı olduğu İl Barosu’na giderek adli yardım talebinde bulunabilecektir. Adli yardım talebinde bulunanlar avukat seçemeyecektir. Baro kendilerine avukat atayacaktır. Boşanma davası için görevlendirilen baronun atadığı avukat harici ücret talep etmeden boşanma davanızı yürütecektir.

BURSA’DA İYİ BOŞANMA AVUKATI NASIL BULUNUR?

Boşanma davaları ve boşanmaya bağlı hukuki sonuçların tazminati velayet,nafaka, çocuğun teslimi, nafakanın icra takibi gibi hususlarda hizmet veren hukuk ofisleri ile iletişime geçerek kendilerine uygun boşanma avukatını seçmelidir. İyi boşanma avukatı; davanızın esaslarına ilişkin bilgi verecek ve davanızdaki delilleri değerlendirecek, dosyanızı takip ederek boşanma sürecini kısa zamanda tamamlayacaktır. Bursa boşanma avukatı Erdem ÖZKAN ile iletişime geçebilirsiniz.

BOŞANMA DAVASI İÇİN AVUKAT ŞART MIDIR?

Boşanma davası da dahil olmak üzere hukukta hakkınızı şahsen arayabilirsiniz. Boşanma davası açmak için avukat şart değildir. Ancak davanızın hakkıyla sonuçlandırılabilmesi için hukuki bilgiye ihtiyaç vardır. Hukuk bilgisi yalnızca Kanunların bilinmesinden ibaret değildir, Kanunların Yargıtay kararlarındaki yerini bilmesi gerekir. Aynı zamanda boşanma davası sürecine de hakim olmalıdır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasından sonra taraflar anlaşmalı boşanma davası açmak için resen veya vekilleri aracılığıyla mahkemeye başvurur. Tek celsede boşanma olarak bilinen anlaşmalı boşanma davalarında süreç doğru takip edilirse tek duruşmada sonuçlandırılır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı boşanma davaları, mahkemeye başvurduktan sonra 1 hafta ila 2 ay arasında sürmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA HAKİM NE SORAR?

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar vekil ile temsil edilse dahi tek celsede bitirilmesi için taraflar boşanma davasına katılarak boşanma taleplerini hakime iletirler. Hakim protokolü okuyarak protokolü kabul edip etmediklerini sorar.

Boşaanma davası dilekçesi ücretleri ne kadardır?

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre 2023 yılında avukatların dilekçe hazırlama ücreti 2.800 TL’dir. Bursa boşanma avukatı asgari ücret tarifesinden az olmamak üzere dilekçe ücretini kendisi belirlemektedir.

Boşanma avukatı ücreti ne kadar?

Dosyanın durumu, davanın görüleceği il mahkemesine göre seçeceğiniz avukatın vekalet ücreti değişmektedir. 2023 Avukatlık Asgari ücret tarifesi boşanma davası ücreti 17.900 TL olmak üzere bu asgari tutardır.

Boşanma avukatına danışmak ücretli midir? Ücret ne kadardır ?

Danışmanlık davanıza ilişkin hukuki soruları sorarak kafanızda soru işareti kalmasını önler. Online görüşme yapabilmek için hemen iletişime geçebilirsiniz.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI TEK CELSEDE BİTER Mİ?

Anlaşmalı boşanma davasının tek celsede bitmesi mümkündür. Tarafların birbirinden talepleri üzerinde anlaşması halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Taraf avukatlarının itirazı olmaması halinde anlaşmalı açılan boşanma davası tek celsede sonuçlandırılabilir. Bunun için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.