Skip links
bursa boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davası

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI (TMK m.166/3)

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 166. maddesinin 3. fıkrası kapsamında anlaşmalı boşanma düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma, Medeni Kanun kapsamında genel ve mutlak boşanma sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.

TMK m.166/3: Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi evliliğin en az 1 yıl sürmüş olmasına bağlıdır. Dava tarihi itibariyle bir yılını doldurmuş olan evlilikler için anlaşmalı boşanma davası açılabilecektir.

Eşlerin birlikte başvurması veya bir eşin diğer eşin açtığı davayı kabul etmesi halinde anlaşmalı boşanmaya karar verilebilecektir. Bu durumda evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların önceden anlaşarak hazırladığı protokolle birlikte dava açılmaktadır. Protokolde; boşanma iradeleri, velayet, çocukla kişisel ilişki kurulması, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat konularında anlaşmaya varılmalıdır.

Her ne kadar irade ilkesi ön planda olsa da anlaşmalı boşanma için de hakim kararı gereklidir. Hakim, tarafları bizzat dinleyerek boşanmaya yönelik iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmelidir. Ayrıca hakim protokolde, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak değişiklik yapabilecektir. Bu değişikliklerin taraflarca kabulü halinde boşanmaya karar verilir. Aksi halde anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖRNEĞİ 

 

TARAFLAR:

1-) ….

2-) ……..

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların durumunu düzenleyen ve işbu protokolü, ../../…. tarihinde imzalamışlardır.

PROTOKOL MADDELERİ:

1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, boşanma isteğinde bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul ediyoruz.

2-)12.06.2010 ve 07.01.2020 doğumlu müşterek çocukların velayeti eşlerden ………..  kalacaktır.

3-) Baba ………velayeti annede olan çocukları istediği zaman görebilecektir. Görüşme talepleri, mücbir sebepler haricinde, velayet hakkını kullanan eş tarafından ret edilemez.

4-) Eşlerden …… Tekeli ortak çocukların eğitim-öğretim masrafları ve bakım giderleri için, dava tarihinde itibaren tedbir nafakası olarak, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren iştirak nafakası olarak, her ayın 15’inden itibaren  çocuklardan her biri için ayrı ayrı 5.000’er TL olmak üzere velayet hakkını kullanan eş adına  ………..numaralı banka hesabına, her ay düzenli olarak yatıracaktır.
Belirlenen meblağ, her yıl, ortak çocukların ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü eşin gelir durumu göz önünde bulundurulmak kaydıyla, her yıl ÜFE –TÜFE oranında artırılacaktır. Ortak çocukların ihtiyaçlarında haklı veya beklenmedik nedenlerle meydana gelecek olağanüstü artış veya nafaka yükümlüsü eşin gelirinin beklenmedik ölçüde artması halleri müstesnadır. Ancak, bu hallerde dahi, artırım oranı, yıllık ÜFE – TÜFE oranını geçemez.

5-) Taraflar, işbu boşanma nedeniyle, birbirilerinden maddi-manevi tazminat adı altında herhangi bir ödeme talep etmemektedirler.

6-) Eşlerden ………… ziynet eşyalarına dair bir alacağının olmadığını kabul etmiş ve bu nedenle maddi içerikli hiçbir istemde bulunmayacaktır.

7-) Müşterek hanede bulunan eşyalar taraflardan ………… kalacaktır.

8-)Trafikte eşlerden ……. adına tescilli bulunan  16……… plakalı …..marka otomobil ………..ve ……. plakalı otobüs ……….. ait olacaktır.

9-) Taraflar, yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücreti konusunda birbirlerinden talepte bulunmayacaklardır. Mahkeme’nin bakiye harç ve giderler konusunda hüküm vermesi durumunda, bu giderlerden müştereken sorumlu olacaklarını kabul ederler.

Taraflar, serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup, bu koşullara binaen boşanmayı kabul etmektedirler. Tüm bu nedenlerle, Sayın Mahkemece bu protokolün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi, arz ve talep olunur.

 

Av. Erdem Özkan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Bursa’nın Osmangazi, Nilüfer, Büyükorhan, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli Orhangazi, Yenişehir ilçelerinde hizmet vermekteyiz. Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma ile ilgili sorularınız için bize ulaşın.