Skip links
bursa bahis avukat

Yasadışı Bahis Cezası- Bursa Avukat

Yasadışı Bahis Cezası

Yasadışı bahis cezası 7258 sayılı Kanun uyarınca suç olarak düzenlenmiş ve yaptırıma bağlanmıştır. Yasadışı bahis cezası söze konu olduğunda, illegal yani yasadışı bahis oynayanlar ile oynatanlar ve oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar farklı cezalara çarptırılır.

Yasadışı bahis cezası (oynayanlar için) 5.000,00 TL’den 20.000’TL’ye kadar idari para cezasıdır. Yasadışı bahis cezasına ilişkin merak konusu hususlar (cezaya itiraz, af ve sicile etkisi gibi) hakkında bilgi sahibi olmak için içeriğimizi dikkatle incelemenizi tavsiye etmekteyiz.

İllegal (kaçak) bahis sebebiyle kişi/kişiler hakkında hükmedilecek ceza, işlenen suça göre (yasadışı bahis oynamak, yasadışı bahis oynatmak, bahis oynanmasına yer ve imkan sağlamak vs.) farklılık gösterir.

“Yasadışı Bahis Suçu ve Cezası” başlıklı içeriğimizde kaçak – illegal olarak da isimlendirilen yasadışı bahse ilişkin merak konusu hususların tamamı incelenmiş olup, bu konulara dair sıkça araştırılan ve tarafımıza yöneltilen sorulara mercek tutmaktayız. İlgili ziyaretçilerimizin dikkatle incelemesini tavsiye etmekteyiz.

Kaçak (İllegal) Bahis Suçu ve Yasal Bahis Siteleri

Bahis faaliyetlerinin kanuni yani yasal olması, lisans sahibi olması şartına bağlıdır. Türkiye’de yasal lisansı haiz olmaksızın bahis oynatılması ve/veya oynanması suçtur. Öncelikle, şans oyunları düzenleyen ve fakat yasal olan yani suç teşkil etmeyen başlıca platformları sıralayalım:

 • İddia,
 • Nesine,
 • Bilyoner,
 • Tuttur,
 • Misli, vs.

Spor müsabakalarına yönelik bahis etkinliklerinin, bir kısmı yukarıda sıralanmış olan “legal” platformlar dışında oynanırsa yasadışı bahis suçu oluşur ve suçu işleyenlerin cezalandırılması icap eder. Yasadışı bahse olanak tanıyanlar da yani web site sahipleri, reklam verenler vs. yasa dışı bahis sebebiyle ceza alır.

Yasadışı Bahis Cezası Nedir?

Yasadışı bahsin cezası, 7258 sayılı yürürlükteki Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiş ve hükme bağlanmıştır. Şimdi, anılan Kanunun 5’inci maddesi çerçevesinde yasadışı bahis cezasını madde madde sıralayalım:

 • Yasadışı bahis oynayanlar 5000 TL (beş bin Türk lirası) ila 20.000 TL (yirmi bin Türk lirası) arasında idari para cezası ile cezalandırılır. Bu ceza, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilir.
 • Bahis oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 (on bin) güne kadar adli para cezasına hükmedilir.
 • Yurt dışında oynatılan şans oyunlarının internet vs. yollarla erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına olanak tanıyan kişiler hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 • Bahis faaliyetleriyle ilişkili olarak para transferine aracılık edenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 (beş bin) güne kadar adli para cezasına hükmedilir.
 • Kişileri reklam vermek vs. yolla bahse teşvik edenlerse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 (üç bin) güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
 • Bu madde kapsamında giren suçlarla ilişkili olarak, bahis oynanmasına ayrılan veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bahsin oynanması için ortaya konulan veya oynanarak elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 5237 sayılı Kanunun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.
 • Bu madde kapsamında giren suçlar sebebiyle, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilir.
 • Bu madde kapsamında giren suçlarla ilgili olarak, 5651 sayılı Kanunun erişimin engellenmesine dair hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamında giren suçların işlendiği iş yerleri ise mahallin en büyük mülki idare amiri marifetiyle ihtarda bulunmaksızın 3 ay süre ile mühürlenmek suretiyle kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip iş yerlerinin ruhsatları ise mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından 5 iş günü içinde iptal edilir.

Yasadışı Bahis Oynamanın Cezası Nedir? 

Yasadışı bahis oynamanın cezası, 5000 TL (beş bin Türk lirası) – 20.000 TL (yirmi bin Türk lirası)  arasında idari para cezasıdır. Kanunda öngörülen şekliyle yani lisanssız platformlar üzerinden bahis yapmak, 5000 TL’den 20.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanmasını gerektirir. Söz konusu ceza, mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından verilir. Bu cezalar 2023 yılında belirlenmiş olup her yıl değişiklik göstermektedir.

Kaçak (İllegal) Bahis Oynamak Suç mu, Cezası Ne Kadar?

Yasadışı bahis oynamak suçtur. Buna ilişkin yasal düzenleme ise 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine dayanır. Anılan Kanunun 5’inci maddesinde yasadışı bahis oynamak suç olarak düzenlenmiş ve 5000 TL ile 20.000 TL arasında idari para cezası öngörülmüştür.

Kaçak Bahis Sitelerine Banka Hesabı Kullandırma Cezası Nedir?

Bahis sitelerine banka hesabı kullandırma cezası, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasıdır. Buna göre, banka hesabını kullandırmak amacıyla bahis sitelerine veren kişi hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

İllegalden Bahis Oynadım, Ceza Alır mıyım?

Kaçak bahis sitelerinde bahis oynayan kişiler, kaçak bahis sitesinde bahis yapmanın suç olması sebebiyle ceza alırlar. Bu kişilerin alacağı ceza, idari para cezasıdır. İlgili hakkında 5000 TL ile 20.000 TL arasında idari para cezasına hükmedilir.

İllegalden Ceza Alanlar (Bahis)

Hukuk düzeninin çizdiği sınırları ihlal etmek, kanunlarda öngörülen yaptırımlara maruz kalınmasına neden olur. Yasadışı bahis hukuk düzeninin meşru kabul ettiği bir durum değildir. Dolayısıyla, yasa dışı bahis oynanması halinde idari para cezası ile karşı karşıya kalınacaktır.

Pek çok tartışma forumu, blog, sosyal medya kanalı vs. çevrim içi platformlarda yasadışı bahis sebebiyle ceza alan kişilerin açtığı konular mevcut. Nitekim gerek tarafımıza gerekse idari mercilere intikal eden vakalar açıkça gösteriyor ki çok sayıda kişi yasadışı bahisten dolayı idari para cezasına çarptırılmakta.

Yasadışı Bahis Oynama Cezası Nereden Öğrenilir?

Yasadışı bahis oynama cezası “UYAP Vatandaş” kapısı üzerinden, oldukça kısa sürede ve pratik bir şekilde sorgulanabilir. Yasadışı bahis oynadığı için hakkında idari para cezasına hükmedilen kişi, yasadışı bahis sebebiyle hakkımda verilmiş herhangi bir ceza var mı sorusuna;

 • UYAP Vatandaş Kapısı
 • e-Devlet Kapısı, olmak üzere iki farklı kanaldan, asliye ceza mahkemelerini seçerek sorgulama yapabilir ve yanıt bulabilir.

Yasadışı Bahisten Ceza Aldım, Tekrar Alır mıyım? 

Yasadışı bahis oynadığı için hakkında birden fazla idari para cezasına hükmedilen kişiler mevcuttur. Uygulamada aynı kişiye birden fazla yasadışı bahis oynamaktan dolayı idari para cezası uygulandığı görülmekte olup bu ve benzer durumlarda sulh ceza hakimliğine itiraz yoluna gidilmesi önerilmektedir.

İllegal (kaçak) bahis oynadığı için iki veya daha fazla idari para cezası alan kişilerin sulh ceza hakimliğine yapacağı itirazda hukuk yardımı alması önemlidir. Zira deneyimli ve yetkin bir ceza hukuku avukatından alınacak yardım, sürecin olumlu seyri ve müspet sonucun elde edilmesi adına en doğru yaklaşımdır.

Yasadışı Bahsin Cezası Nereye Ödenir?

İllegal bahis sitesi üzerinden bahis yaptığı için 5000 TL ile 20.000 TL arasında idari para cezasına çarptırılan kişi, bahis cezasını vergi dairesine veya ilgili kuruma öder. Şimdi, söze konu para cezasının ödenmemesi halinde ne olacağını inceleyeceğiz.

Yasadışı Bahis Para Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Yasadışı sebebiyle hükmedilen para cezasının “adli” para cezası olması halinde farklı, “idari” para cezası olması halinde farklı bir süreç söz konusudur. Kişi hakkında hükmedilen para cezası eğer adli para cezasıysa ve ödenmezse süreç şu şekilde ilerler:

 1. Adli para cezası ödeme emri ilgiliye tebliğ edilir.
 2. Ödeme emrini tebliğ alan hükümlü, ya adli para cezasını ödemeli ya da kamu yararı bulunan bir işte çalışmayı kabul ettiğini ifade etmelidir.
 3. Kişi hem adli para cezasını ödemez hem de kamu yararı bulunan bir işte çalışmayı kabul ettiğini beyan etmezse cezanın ödenmeyen kısmı için Cumhuriyet savcısı kararıyla hapis cezası kararı verilir.
 4. Özellikle belirtelim ki adli para cezası ödenmediği için hapis cezası ile karşı karşıya kalınması durumunda hükümlü, dilediği zaman adli para cezasını öder ve hapis cezasından kurtulabilir.
 5. Adli para cezasına çarptırılan kişinin çocuk (18 yaşından küçük) olması halinde, adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesi mümkün değildir. Hapis cezasına çevrilmeyen para cezası takibe konu edilir.

Yasadışı bahis sebebiyle adli para cezası hükmedilir ve bu hüküm yerine getirilmezse yani para ödenmezse sürecin nasıl ilerlediğini ifade ettik. Şimdi, idari para cezasına hükmedilmesi ve bu paranın ödenmemesi halinde nasıl bir sürecin söze konu olacağına değinelim:

 1. İdari para cezası infaz edilmezse yani ödenmezse adli para cezasında olduğu gibi hapis cezası söz konusu olmaz.

Ödenmeyen idari para cezası sebebiyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca haciz yoluyla takip prosedürü işletilir. Kısaca, kişi hakkında icra takibi başlatılır.

Yasadışı Bahis Para Cezası Affı 

Yasa dışı bahis oynandığı için hükmedilen ve kesinleşen idari para cezasının affı, ancak yapılandırma usulüyle mümkündür. Peki, yapılandırma usulü nedir? Borcun yapılandırılması sonucunda cezanın ve ferilerin tamamı yahut bir kısmı ödenirse kalan ceza ve feriler silinir. Bu usule “yapılandırma usulü” adı verilir.

Yasadışı Bahse Hangi Mahkeme Bakar?

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenen suçlara ilişkin incelemede bulunmak, yargılamak ve karara bağlamak görevi Asliye Ceza Mahkemesine aittir.

Yasadışı Bahis Sitesine Para Yatırdım, Geri Alabilir miyim?

Yasadışı bahis sitesine kredi kartı ile işlem yapılarak para yatırılmışsa Chargeback (Ters İbraz) usulü gereği para yatırma işlemine itiraz edilebilir. Fakat Havale/EFT ile işlem yapılması halinde ters ibraz usulü uygulanamayacağı için para yatırma işlemine itiraz edilemez.

Bursa Yasadışı Bahis Cezası Avukatı

Bursa yasadışı bahis cezası avukatı, ceza hukuku ve idare hukukunda deneyim, yetkinlik ve uzmanlık sahibi hukukçudur. Yasadışı bahis suçlarının hukuk tekniği ve ileri hukuk bilgisi istemesi, esasa ve usule dair herhangi bir hataya mahal bırakmayacak nitelikte hassas olması ve telafisi güç kayıpların yaşanma ihtimali dikkate alındığında, başarılı bir ceza hukuku avukatından yardım alınması en sağlıklı yaklaşım olacaktır.

Yasadışı Bahis Şikayet­ | İhbar (Nereye, Nasıl Şikayet Edilir)

Yasadışı bahis sebebiyle zarar gören kişiler, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine (polis) başvurmak suretiyle şikayet ya da ihbar yolunu işletebilir. Şikayet ya da ihbar yoluna müracaat edilmesiyle kamu davası açılması talebi ileri sürülmüş olur.

Kaçak Bahis Cezası Sicile İşler mi?

Adli para cezası adli sicil kaydında tutulurken idari para cezasında durum farklıdır. Yasadışı bahis oynamak sebebiyle idari para cezası alınması halinde bu ceza adli sicil kaydına işlenmez. Şimdi, yasadışı bahis cezası ile memuriyet ilişkisinin hukuku sonuçlarına mercek tutacağız.

Yasadışı Bahisten Ceza Aldım, Memuriyetime Engel Teşkil Eder mi? (İhraç – Meslekten Çıkarma)

İllegal (kaçak) bahis oynadığı için idari para cezasına çarptırılması durumuna ilişkin gerek 657 sayılı Kanunda gerekse 7258 sayılı Kanunda açık bir düzenleme mevcut değildir. Fakat kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçu sebebiyle mahkumiyet söze konu olursa memuriyet sona erebilir.

Yasadışı Bahis Oynatma Suçu ve Cezası

Yasadışı bahis oynatmak, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereği suçtur. Spor Toto Teşkilat Başkanlığından alınması gereken lisans alınmaksızın, kaçak yani illegal şekilde ve ruhsatsız bir biçimde bahis oynatılması suç olup şu cezaları gerektirir:

 • Lisansı olmaksızın bahis oynatanlar veya bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar için 3 – 5 yıl hapis ve 10.000 gün adli para cezası öngörülmüştür.
 • Ülke dışındaki bir bahis oyununu internet vs. yollarla erişim sağlanması suretiyle Türkiye’den oynanmasına olanak tanıyanlar hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.
 • Bahisle ilişkili olarak para transferine aracılık edenler için 3 – 5 yıl hapis ve 5000 gün adli para cezası öngörülmüştür.
 • Reklam vermek suretiyle bahis oynanmasına teşvikte bulananlar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Yasadışı (Kaçak) Bahis Sitesi Açmak Suç mu?

Yasadışı bahis sitesi açmak suçtur. Zira Türkiye’de spor ve diğer müsabakalara ilişkin bahis oynatma yetkisi Spor Toto Teşkilat Başkanlığına aittir. Ancak Başkanlıktan “sabit bayi” veya “sanal ortam bayi” ruhsatı alınması halinde bahis oynatılabilir. Söze konu ruhsata sahip olmaksızın bahis oynatılması, 7258 sayılı Kanunda öngörülen cezaların uygulanması gerektiren bir suçtur.

Türkiye’de spor bahis veya şans oyunları oynatma yetkisi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nındır. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, bahis oyunları oynatmak üzere ‘sabit bayi’ veya ‘sanal ortam bayi’ ruhsatı verir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından verilen ruhsat olmaksızın bahis oynatmak suçtur.