Skip links
trafik kazası

Trafik Kazası Sonucu Araç Değer Kaybı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

BURSA SİGORTA HUKUKU AVUKATI

Trafik Kazası Sonrası Değer Kaybı

Trafik Kazası Sonrası Değer Kaybı, araçların çarpışması sonucunda meydana gelen hasarların onarım işlemleri yapılsa bile araçların aslına uygun şekilde onarılamayacağı gerçeğiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle, araçların eskisi gibi değerli olmadığı düşünülür ve bu kayba “değer kaybı” denir. Değer kaybı, kazaya karışan aracın satış değerinde oluşan kayıpları ifade eder. Bu kayıp, aracın önceden hasarsız kullanılmış olmasına ve hasar sonrası tamir edilmiş olsa bile, araçtaki ikinci el değerinde düşüşe neden olur.

Bursa sigorta avukatı, trafik kazası sonrasında yaşanan değer kaybı konusunda mağdurların haklarını korumak için uzmanlaşmış avukatlardır. Sigorta şirketleri bu konuda yeterince adil hareket etmeyebilir, bu nedenle bir sigorta tazminatı uzman avukatı, kazaya maruz kalan kişilerin haklarının korunmasına yardımcı olabilir.

 • Değer kaybı talep edebilecek kişiler, hasarlı aracın sahibi ya da araca zarar veren diğer sürücü olabilir. Ayrıca, aracı kullanma izni verilen kişi ya da aracı kiralamış olan kişi de değer kaybı talep edebilir.
 • Değer kaybı süreci, sigorta şirketiyle başlar ve hasarlı aracın tamiri tamamlandıktan sonra yapılan bir değerlendirme ile son bulur. Sigorta şirketi aracın hasarını inceleyerek bir rapor hazırlayacak ve bu raporda bir değer kaybı varsa miktarını belirleyecektir.
Değer Kaybı İçin Gerekli Belgeler
Trafik kazasıyla ilgili polis raporu
Kaza sonrası yapılan tespit tutanağı
Araç sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi
Araç ruhsatı fotokopisi
Kazaya karışan diğer araçların tescil belgeleri (varsa)

Sigorta şirketinin değer kaybı talebini kabul etmemesi durumunda, mağdur, buna itiraz edebilir ve bir avukat aracılığıyla tazminat talep edebilir. Değer kaybı konusunda dikkat edilmesi gerekenler arasında, değer kaybının aracın hasar durumuna ve marka/modeline göre değişebileceği, sigorta şirketlerinin bu konuda yeterince adil hareket etmeyebileceği, mağdurların haklarını korumak için avukatlardan yardım alınması gerektiği yer almaktadır.

Değer Kaybının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

Bursa sigorta avukatı olarak, birçok kişinin merak ettiği konular arasında değer kaybı yer almaktadır. Trafik kazası sonrası araçlar değer kaybına uğrayabilir ve mağdur bu kayba tazminat talep edebilir. Ancak bu talepte bulunmadan önce, değer kaybının hesaplanması gerekiyor.

Değer kaybının hesaplanması, aracın hasar öncesi ve sonrası değerlerinin karşılaştırılması ile yapılır. İlk olarak, aracın hasar öncesi piyasa değeri tespit edilir. Daha sonra, aracın hasar sonrası onarımı yapılır ve aracın yeniden piyasa satış değeri tespit edilir. Bu iki değer karşılaştırılarak aracın değer kaybı hesaplanır.

 • Değer kaybı, aracın yaşına, kilometresine, hasar oranına, onarım maliyetine göre değişkenlik gösterir.
 • Değer kaybı talebi için, kazayı yaşayan kişinin kusurlu olmaması gerekmektedir.

Birçok sigorta şirketi, değer kaybı sorununa çözüm sunmak için değer kaybı sigortası sunmaktadır. Bu sigorta ile, aracın değer kaybı durumunda tazminat talebinde bulunmak daha kolay olabilir.

Değer Kaybı Talebinde Bulunmak İçin Gereken Belgeler:
Trafik Kazası Tutanağı
Hasar Tespit Tutanağı
Araç Ruhsatı Fotokopisi
Eksper Raporu

Sigorta tazminatı uzman avukat ile çalışarak, değer kaybı talebinizi daha hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz. Şayet sigorta şirketi, talebinizi kabul etmez ya da açıklanmayacak sebeplerle eksik tazminat öderse, bir avukat tarafından temsil edilerek haklarınızı arayabilirsiniz.

Kimler Değer Kaybı Talep Edebilir?

Değer Kaybı Nedir?

Değer Kaybı Nedir? Trafik kazası sonrasında aracınızın hasar görmesi durumunda, aracın piyasada sahip olduğu değerden düşmesine değer kaybı denir. Bu kayıp, aracınızın hasarlı olduğunu beyan eden bir belgeye dayandırılır ve aracın tamir edilmesine rağmen aracın piyasada değer kaybetmesi durumu söz konusudur. Değer kaybı talep etmek, hasar nedeniyle meydana gelen zararın tazmini anlamına gelir.

Trafik Kazası Sonrası Değer Kaybı

Bursa sigorta avukatı, sigorta tazminatı uzman avukat tarafından trafik kazası sonrası değer kaybı talep edilebilir. Değer kaybı genellikle aracın yüksek değer kaybına uğradığı durumlarda söz konusudur. Tazminatın hesaplanması, aracın türüne, yaşı, kilometresine, kazanın şiddetine bağlıdır. Değer kaybı talep ederken, tüm belgelerin eksiksiz olması gerektiği unutulmamalıdır.

Değer Kaybının Hesaplanması Nasıl Yapılır?

 • 1. Aracın marka ve modeli
 • 2. Aracın yaşı
 • 3. Aracın kilometresi
 • 4. Kaza sonucu oluşan hasar miktarı
 • 5. Kaza sonucu aracın tamiri

Yukarıdaki faktörler, tazminat miktarının hesaplanmasında dikkate alınır. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak, değer kaybı miktarı tespit edilir.

Kimler Değer Kaybı Talep Edebilir?

Değer kaybı talep edebilecek kişiler, kaza sonucu aracı hasar gören araç sahipleridir. Ancak, bu talebin geçerli olması için kazanın yarısından fazlasının kendi kusurunuzdan kaynaklanmaması gerekmektedir. Ayrıca, aracınızın sigorta şirketi tarafından tamir edilmesi de gereklidir. Hasarlı araç sahipleri, bursa sigorta avukatı veya sigorta tazminatı uzman avukatla bağlantı kurarak değer kaybı talebinde bulunabilirler.

Değer Kaybı İçin Hangi Belgeler Gerekli?

Belge Adı Açıklama
Araç Sigorta Poliçesi Aracın sigorta poliçesi, kaza nedeniyle hasarlı aracın değerinin tespitinde önemlidir.
Hasar Tespit Tutanağı Hasar tespit tutanağı, aracınızın ne kadar hasar aldığını ve ne kadar tamir edildiğini gösterir.
Aracın Fatura ve Garanti Belgesi Aracın fatura ve garanti belgesi, aracın piyasa değerinin ne olduğunu belirleyebilir.

Değer kaybı talep etmek için, yukarıdaki belgelerin hepsi eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır.

Değer Kaybı Talep Süreci Nasıl İlerler?

Değer kaybı, bir aracın kaza sonrası değerinin azalması anlamına gelmektedir. Değer kaybı talep süreci oldukça önemlidir ve kişinin sigorta şirketinden bu kaybının tazminatını alabilmesi için bu süreci doğru bir şekilde izlemesi gerekmektedir.

Değer kaybı talep süreci genel olarak şu şekilde ilerler:

 1. İlk olarak, kazada kusurlu tarafın sigorta şirketine başvuru yapılır
 2. Sigorta şirketi ödeme yapmadığı takdirde yada eksik ödeme halinde, sigorta tahkim komisyonuna başvurulur.
 3. Sigorta Hakemi tarafından atanan bir bilirkişi ile aracın değer kaybı bedeli hesaplanır.
 4. Son olarak bu miktar sigorta şirketinden icra yolu ile kısa sürede tahsil edilir.

  Sigorta Şirketinin Değer Kaybı Talebini Kabul Etmemesi Durumunda Ne Yapılmalı?

  Bursa sigorta avukatı olarak, birçok kişi tarafından sigorta şirketleri tarafından yapılan değer kaybı taleplerinin kabul edilmemesi durumunda karşılaşılan sorunlarla ilgili danışmanlık hizmeti alıyoruz. Değer kaybı talepleri, araçların hasar görmesinin ardından aracın yeniden satış değerinde meydana gelen azalmanın karşılanmasını amaçlar. Sigorta şirketleri tarafından taleplerin kabul edilmediği durumlarda ise hak kayıplarına uğramamak için belirli adımların atılması gerekir.

  Birinci olarak, sigorta şirketinin talebi neden reddettiğini oyalamadan ve açıkça belirlemek önemlidir. Sigorta poliçesindeki sözleşmelere uygun olarak hareket edilmediyse, talebin reddedilme nedeni bunu açıkça belirtmelidir. Uzman bir sigorta tazminatı avukatı, sigorta poliçesinde yer alan ilgili yasal maddeleri inceleyerek bu süreçte yönlendirebilir.

  • İkinci olarak, sigorta şirketinin reddettiği değer kaybı talebinin kanıtlanması gerekmektedir. Değer kaybı talebinin reddi, kayıpların hakkın teslim edilmemiş olduğunu göstermez. Bunun yerine, bu talebin gerçekte haklı olduğu ve toplam zararın hesaplanması için doğru kanıtın sağlanması gerekir.
  • Bu noktada, bir değer kaybı uzman avukatı aracılığıyla karşı tarafın değer kaybı hesabının hatalı olduğu veya poliçenin karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen tutarsızlık içerdiği gösterilebilir.
  Nedenleri tespit edin Tutarsızlık içeren yönler belirleyin Kanıtları toplayın
  Sigorta şirketinin reddetme nedenini belirleyin Değer kaybı hesaplamasının hatalı olduğunu belirleyin Beyanlar, ekspertiz raporları, fatura ve diğer faydalı belgeler
  Tutarsızlıklar belirleyin Talebin haklı olduğunu kanıtlamak için gerekli adımları atın Farklı tarihlerde yapılan aracın fotoğrafları, benzer araçların fiyatları, aracın tamirinin kalitesine dair belgeler

  Belimlenen tüm kanıtlar, bir sigorta şirketi reddedildiğinde, taleple ilgili hukuki bir dava açmak için uygun bir temel sağlar. Değer kaybı talepleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir değer kaybı sigortası uzmanı avukatı‘na danışabilirsiniz. Gerekli adımların atılması, hak kayıplarının önlenmesine yardımcı olmakla birlikte, aracın yeniden satış değerindeki hasarın karşılanmasını sağlayabilir.

  Değer Kaybı Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Değer Kaybı Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Değer kaybı, bir aracın kazaya uğraması veya başka bir zarar görmesi sonucu aracın değerinin azalmasıdır. Bu durumda, sigorta şirketi tarafından tazminat ödenmesi gerekmektedir. Ancak, değer kaybı talebinde bulunmak kolay değildir ve bazı dikkat edilmesi gerekenler vardır.

  Bursa Sigorta Avukatı

  Eğer bir değer kaybı talebinde bulunmak istiyorsanız, sigorta şirketinizle doğru bir şekilde çalışmanız gerekebilir. Bursa sigorta avukatı olarak, bu süreçte size rehberlik edebilir ve sigorta şirketi ile ilgili tüm sorularınıza cevap verebilir.

  • Değer kaybı talebinde bulunan bir avukat, konunun uzmanı olmalıdır.
  • Avukatınızın sigorta şirketleri ile iyi bir ilişkisi olmalıdır.
  • Avukatınız size dava açma seçeneğini de sunmalıdır.

  Sigorta Tazminatı Uzman Avukat

  Değer kaybı talebinde bulunmak her zaman kolay değildir. Sigorta şirketleri, çoğu zaman tazminatı düşük tutmaya çalışacaklardır. Bir sigorta tazminatı uzman avukatla çalışmak, sizin için avantajlı olabilir. Uzman bir avukat, şirketlerle müzakerelerde size yardımcı olabilir ve hak ettiğiniz tazminatı almanıza yardımcı olabilir.

  Gereksinimler Detaylar
  Avukatınızın deneyimi Avukatınızın değer kaybı davalarında deneyimli olması gerekmektedir.
  Avukatınızın müvekkile karşı tutumu Avukatınızın sizin çıkarlarınızı gözetmesi gerekmektedir.
  Avukatınızın referansları Avukatınızın daha önce çalıştığı müşterilerden iyi referansları olmalıdır.

  Değer Kaybı İçin Hangi Avukatlardan Yardım Alınabilir?

  Değer kaybı, kaza sonrasında araçta meydana gelen hasarlardan dolayı aracın değerinde yaşanan azalmadır. Bu azalma, aracın tamir edilmesi ve satış fiyatının düşmesi nedeniyle oluşabilir. Trafik kazası sonrasında, sigorta şirketi genellikle aracın tamir edilmesine karar verir. Ancak, tamir edilmiş bir aracın satış değeri, aynı model ve yaşta bir aracın değerinden daha azdır. Bu nedenle değer kaybı tazminatı talep edilebilir.

  Bursa sigorta avukatı değer kaybı sigortası uzmanıdır ve sigorta tazminatları konusunda uzmanlaşmıştır. Bu nedenle, kazadan sonra değer kaybı talebinde bulunmak isteyenler, bir sigorta tazminatı uzman avukatı ile çalışarak daha fazla avantaj elde edebilirler.

  Bir değer kaybı uzman avukatı, aracın hasarını ve tamir edildikten sonra ne kadar azaldığını doğru bir şekilde hesaplayabilir. Ayrıca, otomobilin yaşına, modeline ve kullanılan parçaların kalitesine göre hesap yapabilir. Uzman bir avukat, sigorta şirketleri ile müzakere ederek aracın değer kaybı tazminatını maksimize edebilir.

  Kimler değer kaybı talep edebilir? Değer kaybı için hangi belgeler gereklidir? Sigorta şirketinin değer kaybı talebini kabul etmemesi durumunda ne yapılmalı?
  Aracı hasar alan herkes Kaza tutanağı, tamir faturası, aracın özellikleri Sigorta şirketi ile müzakere yoluna gitmek veya dava açmak

  Değer kaybı tazminatı almak isteyenler, öncelikle kaza tutanağı, tamir faturası ve aracın özelliklerini içeren bir dosya hazırlamalıdır. Sigorta şirketi, talebi dikkate alarak aracın değer kaybı tazminatını karşılayabilir veya reddedebilir.

  Eğer sigorta şirketi, tazminat talebini kabul etmezse, uzman bir avukatla çalışmak daha avantajlı olur. Avukat, sigorta şirketi ile müzakere yoluna gitmek ve dava açmak gibi seçenekleri değerlendirir.

  Değer kaybı tazminatı almayı düşünenler, Bursa sigorta avukatı ile iletişime geçerek bu süreçte en iyi şekilde yardım alabilirler.