Skip links
bursa cinsel suçlar avukatı

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

On beş yaşını doldurmuş ancak henüz on sekiz yaşını doldurmamış bir çocukla rızası dahilinde cinsel ilişki yaşamak reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturur.

Suçun oluşması için özellikle cebir ve şiddet kullanmadan mağdurun rızasıyla cinsel ilişki yaşanmış olmalıdır. Çocuğun rızası dışı cinsel ilişkiye girilmesi “çocuğun cinsel istismarı( TCK m.103)” suçuna girmektedir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun faili, erkek olabileceği gibi bir kadın da olabilir. Yine aynı şekilde suç farklı cinsiyetler arasında işlenebileceği gibi aynı cinsiyet arasında da işlenebilir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası Nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezası Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinde düzenlenmiştir buna göre;

  • Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerineiki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  • Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Maddi Unsurları Nelerdir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda yalnızca mağdur çocuk olabileceği gibi her ikisinin de çocuk olması durumunda hangisinin mağdur hangisinin fail olduğu sorunu ortaya çıkabilir. Ancak doktrinde cinsel ilişkiye giren kişilerin her ikisinin de reşit olmaması durumunda, bu suçun oluşmayacağı ileri sürülmüştür. Ancak bu durumda her ikisi de hem mağdur hem sanıktır. Bu durumda her iki taraf da şikâyette bulunabilecek ve her iki taraf da cezalandırılabilecektir.

Türk Medeni Kanuna göre evlenmek kişiyi ergin kılar. Yani 17 yaşında evlenme yoluyla ergin kılınmış bir kimse ile cinsel ilişkiye girildiğinde bu suç oluşmayacaktır.

Sanığın “mağdur yaşı hakkında bana reşit olduğunu söyledi” veya “ mağdur 18 yaş yaşından büyük gösteriyordu” gibi cümleler sanığın mağdurun yaşına itiraz beyanlarıdır.

Mahkemece, mağdurun yaşına itiraz gelmesi halinde veya mağdurun vücut ölçüleri ile nüfus kaydı arasında bir uyumsuzluk bulunması halinde mağdurun yaşının düzeltilmesi gerekiyorsa adli tıp uzmanına sevki sağlanarak gerçek yaşının bilimsel olarak tespiti sağlanmalıdır.

Suçun Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Halleri Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında bu suçun nitelikli halleri düzenlenmiştir. Suçun temel haline göre cezayı arttıran nitelikli haller bu maddeye göre iki tanedir;

Suçun Mağdur İle Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK 104/2)

Kimlerin arasında evlenme yasağı bulunduğu Türk Medeni Kanunu’nun 129. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

  1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında
  2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu ve altsoyu arasında,
  3. Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve üst soyu arasında,

Evlenme yasaktır, şeklinde hüküm kurularak evlenme yasağı bulunan kişiler sayılmıştır.

bu maddede sayılan haller yorum yoluyla genişletilemez.

Evlenme yasağı bulunan bu kişiler arasında ilişkiye girenlerden birinin 15-18 yaş aralığında olması halinde suçun kovuşturma ve soruşturması için şikâyet aranmaz.

Suçun Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen Veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım Ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK 104/3)

Ülkemizde evlat edinme her zaman yasal yollarla yapılmayarak akrabalar arasında yanına evlatlık olarak alma hallerinde, ileride en azından mirasın kendisine kalması için evlatlık alma ihtimali olduğundan, anılan kimselerin bu eylemleri de Türk Ceza Kanunu’nun 104. Maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında değerlendirilmelidir.

Üçüncü fıkra kapsamına koruma, bakım, gözetim yükümlülüğü bulunan koruyucu aileler arasında yaşanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçu da ağırlaştırıcı nitelikli hal kapsamındadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Manevi Unsurları

Bu suç kasten işlenebilir bir suçtur, taksirle işlenemez. Resmi nikâh olmadan, dini nikâhla veya örf ve adetler altında yapılan yasal olmayan düğünler sonucu reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girilmesi yine bu suç kapsamında değerlendirilmektedir.

Faildeki suç kastı mağdurun yaşına yönelik olmalıdır. Örneğin mağdur ablasının kimliğini göstererek yaşının daha büyük olduğu yönünde faili kandırırsa fail bu durumdan faydalanacak gerekirse ceza almayacaktır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdurun 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış olması gerekir. Mağdur cinsel ilişkiye, cinsel ilişki sırasında rıza göstermiş ancak daha sonra ise şikâyetçi olacaktır.

Kovuşturma Usulü, Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun Türk Ceza Kanunu’nun 104. Maddesinin ilk fıkrası şikâyete bağlıdır. İkinci ve üçüncü fıkraları cezada ağırlaştırmaya neden olan nitelikli haller olduğundan takibi şikâyete bağlı değildir. Şikâyet edip etmeme konusunda mağdur ile velisi arasında bir uyuşmazlık oluşması halinde yasal temsilcinin değil, mağdurun ifadesi esas alınmalıdır. Yüksek mahkeme de bu görüştedir. Mağdur şikâyetinden açıkça vazgeçmediği sürece kovuşturmaya devam edilir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun takibi şikâyete tabi olmasına karşı uzlaşma hükümlerine tabi değildir.

Bu suçta yetkili mahkeme, cinsel ilişkinin gerçekleştiği yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise birinci fıkra için Asliye Ceza Mahkemesi iken ikinci ve üçüncü fıkralar için Ağır Ceza Mahkemesidir.

Bursa Ceza Avukatı

Avukat Erdem ÖZKAN Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Bursa’da yürütülen ceza davalarında;  cinsel saldırı, cinsel istismar, reşit olmayanla cinsel ilişki, gibi cinsel suçları içerir suç tiplerinde. Her türlü ceza soruşturma ve dava aşamasında; şüpheli, sanık, müşteki, mağdur konumunda olan kişileri temsil ederek avukatlık hizmeti vermektedir.