Skip links
Bursa işçi avukatı

Kıdem Tazminatı

KIDEM TAZMİNATI

İş sözleşmesinin, İş Kanunu’nda öngörülen hallerle son bulması durumunda işçiye ödenecek tazminatlardan birisi de kıdem tazminatıdır. İş sözleşmesinin; emeklilik nedeniyle, kadın işçinin evliliği nedeniyle, askerlik hizmeti nedeniyle ve işçinin ölümü halinde son bulması durumları İş Kanunu’nda öngörülen hallerdir. İşçi sözleşmeyi derhal fesih sebeplerinden birisiyle feshederse ve Kanun’a uygunsa yine kıdem tazminatına hak kazanılacaktır.

Yargıtay’a göre kıdem tazminatı; işverene ait işyerinde belli bir süre çalışmış olan işçiye, işini kaybetmesi durumunda, işinde yıpranması, yeni bir iş bulmak için karşılaşacağı güçlükler ve işyerine katkıları göz önüne alınarak ve geçmiş hizmetlerine karşılık olarak kanuni sınırlar içerisinde ödenen para olarak tanımlanmıştır.

Kıdem tazminatı için işçinin en az 1 yıllık kıdeme sahip olması gerekmektedir. Ancak sırf kıdem tazminatı ödememek için, 1 yıllık sürenin dolmasına çok az bir süre kalmış olmasına rağmen, iş sözleşmesinin feshedildiği durumlar sık sık karşımıza çıkmaktadır. Belirtmek gerekir ki; dürüstlük kuralına aykırı olarak yapılan bu fesih karşısında yine de kıdem tazminatına ve hatta kötü niyet tazminatına hükmedilmelidir.

Kıdem tazminatı için aranan 1 yıllık süre, işçinin fiili çalışmasıyla başlar. Fiili çalışma tarihinin üzerinden geçen bir takvim yılı neticesinde kıdem tazminatına hak kazanılır. Deneme süresi, ücretli izin, tatil gibi nedenlerle çalışılmayan günler de kıdem hesabında dikkate alınır. Ancak; iş sözleşmesinin askıda olması, grev veya kanuni lokavtta geçen süreler, çıraklıkta geçen süre, tutukluluk veya hükümlülük durumunda geçen süre ve ihbar önelini 6 haftadan fazla aşan istirahat raporu süreleri kıdem için hesaba katılmaz.

Kıdem tazminatı için, fesihten itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresi mevcuttur. Bu süre içerisinde açılan kıdem tazminatı davasında tazminat, işçinin en son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanır ve faiz de en son çalışmanın yapıldığı tarihten itibaren işletilir. 

BURSA İŞ HUKUKU AVUKATI

Av. Erdem Özkan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İş Hukuku alanında; Kıdem Tazminatı, Fazla Mesai, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti ve tüm işçilik alacakları konularında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bursa ve diğer illerde yürüttüğümüz davalardaki tecrübelerimizi sizin davanız için de kullanıp hakkınızı almanız konusunda yardımcı olabiliriz. İletişime geçmek için vakit kaybetmeyin.