Skip links
miras ortakligin giderilmesi Bursa Avukat | Hukuk Bürosu Av. Erdem Özkan

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası Nedir?

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

İzale-i Şuyu Davası Nedir?

İzale-i Şuyu Davası Nedir?

İzale-i Şuyu dava türü, ortak mülkiyeti olan kişiler arasında mal paylaşımını yapmak amacıyla açılan hukuki bir davacılık sürecidir. Bu tür davalar, aynı mülkiyete sahip olan kişiler arasında geri ödenmesi gereken borç, kira, onarım ve diğer masrafların nasıl paylaşılacağını belirlemek için de kullanılır. İzale-i Şuyu davası, miras, ortaklık nedeniyle mülkiyeti paylaşamayan kişiler arasında açılan bir davadır. Avukatlar, İzale-i Şuyu davaları sürecinde müvekkilleri için adaletli bir paylaşım elde etmek için çalışırlar.

Bursa miras avukatı, İzale-i Şuyu davası sürecinde yanınızda olabilecek bir uzmanlık alanıdır. İzale-i Şuyu davalarında herhangi bir taraf, davanın açıldığı mahkemenin yargıcı tarafından belirlenen bir avukat tutma zorunluluğu olmadığı ve davanın tek başına da yürütülebildiği gibi düşünebilir. Ancak, bir avukatın profesyonel desteği, müvekkilinin iddialarını kanıtladığı ve süreci hızlandırdığı için çok önemlidir.

 1. İzale-i Şuyu davası, yani “ortaklığın giderilmesi” davası, taraflar arasındaki mal paylaşımını tamamen veya kısmen sağlayan hukuki bir süreçtir.
 2. Miras ve ortaklık nedeniyle oluşan ortaklık durumları İzale-i Şuyu davası için yeterli sebeplerdir.
 3. İzale-i Şuyu davalarında bir avukatın profesyonel desteği, müvekkilin iddialarını kanıtlaması ve sürecin hızı için çok önemlidir.

Ortaklığın Giderilmesi Yöntemleri Nelerdir?

Bursa Miras Avukatı: Ortaklığın giderilmesi, bir işletme veya mülkün birden fazla sahibi olduğunda ortaya çıkan bir konudur. Bu durumda ortaklar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için belirli yollar kullanılır. Peki, ortaklığın giderilmesi için hangi yöntemler vardır?

 1. Taksim Yöntemi: Eğer ortakların arasında anlaşma sağlanabiliyorsa, malların paylaştırılması için taksim yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemde ortaklar arasında mal paylaşımı yapılır ve her biri kendi payına sahip olur.
 2. Müşterek Mülkiyetin Giderilmesi: Eğer taksim mümkün değilse, diğer bir yöntem ise müşterek mülkiyetin giderilmesidir. Bu yöntemde, mülk veya işletmenin tamamı veya bir kısmı satılır ve elde edilen gelir paylaştırılır.
 3. İzale-i Şuyu Davası: Ortakların anlaşamadığı durumlarda ise izale-i şuyu davası açılabilir. Bu yöntemde, mahkemeye başvurarak ortakların haklarının korunması ve paylaşımın yapılarak işletmenin veya mülkün giderilmesi sağlanır.

Ortaklığın giderilmesi sürecinde, bursa miras avukatı danışmanlık hizmeti almak faydalı olabilir. Avukatlar, ortakların haklarını korumak ve en uygun yöntemin belirlenmesi konusunda yardımcı olabilirler. Bu aynı zamanda izale-i şuyu davası masrafları ve dava süreci ile ilgili de bilgi sahibi olmanızı sağlar.

Ortaklığın Giderilmesi Yöntemleri Karşılaştırması:
YöntemAvantajlarıDezavantajları
Taksim YöntemiKolay ve hızlı bir çözüm sunar.Paylaştırılacak malların eşit olarak belirlenmesi zor olabilir.
Müşterek Mülkiyetin GiderilmesiElindeki payını satan ortaklara daha çok gelir sağlar.İşletmenin veya mülkün tamamının satışı, diğer ortakların zarar görmesine neden olabilir.
İzale-i Şuyu DavasıOrtakların hakları mahkeme tarafından korunur.Dava süreci uzun ve masraflı olabilir.

Hangi Durumlarda İzale-i Şuyu Davası Açılabilir?

Bursa miras avukatı arayışınızın nedeni, miras hukuku davaları arasında sıkça karşılaşılan bir davada taraf olmanız olabilir. Bu dava türlerinden biri de İzale-i Şuyu Davası’dır. Bu dava türü, paydaşlar arasındaki mal varlığının paylaşımı konusunda açılabiliyor. Ancak hangi durumlarda İzale-i Şuyu Davası açılır?

İzale-i Şuyu Davası, paydaşların mal varlığı paylaşımı konusunda anlaşamadığı durumlarda açılabilir. Örneğin, bir kişi vefat etmiş ve geride birtakım mal varlıkları bırakmışsa, mirasçılar bu mal varlıklarını paylaşmak zorundadır. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı durumlarda İzale-i Şuyu Davası açılabilir. Ayrıca, paydaşlar arasında herhangi bir anlaşmazlık olmasa dahi, paylaşımı gerçekleştirebilmek adına dava açılabilir.

İzale-i Şuyu Davası’nın açılabilmesi için paydaşların tamamının davaya dahil edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, paydaşların rızası alınamayan durumlarda İzale-i Şuyu Davası açılması gerekiyor. Ayrıca, paydaşlar arasında hukuki bir anlaşmazlık olduğunda ya da paydaşlardan biri paylaşımı gerçekleştirmemekte direniyorsa da İzale-i Şuyu Davası açılabiliyor.

 • Paylaşılmak istenen mal varlığına birden fazla kişinin sahip olması durumunda
 • Vefat eden kişinin geride borçlarının olması ve ödenemeyen borçların ödenmesi için mal varlığının paylaşılması gerektiği durumlarda
 • Hala hayatta olan ve mal varlığına sahip olan kişilerin mal paylaşımı konusunda anlaşamaması durumunda

Bu durumlar İzale-i Şuyu Davası açılabilmesi için yeterli görülür. Bu tür davalarda, bir avukat tutmak zorunlu değilse bile, dava sürecinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir bursa miras avukatı ile çalışmak faydalı olabilir. Özellikle, mal varlığına sahip olan ve mal paylaşımı konusunda anlaşamayan tarafların avukatları aracılığıyla anlaşmaya varmaları mümkündür.

Dava MasraflarıDava Süreci
İzale-i Şuyu Davası masrafları, dava süreci boyunca yapılan harcamalar, avukat ücretleri, bilirkişi masrafları ve mahkeme harçları gibi kalemleri içerir.İzale-i Şuyu Davası süreci, dava türüne ve paylaşılacak mal varlığına göre değişiklik gösterebilir. Davanın açılması, tarafların hazırlıkları, delillerin toplanması, duruşmaların yapılması ve kararın verilmesi gibi aşamalar yer alabilir.

İzale-i Şuyu Davası Nereye Açılır?

İzale-i Şuyu Davası Nereye Açılır?

İzale-i şuyu davası, ortak mülkiyetlerde bir ortağın mal payı talebini diğer ortaklardan alarak aralarındaki mülkiyeti sona erdirme davasıdır. Bu dava hakkında çok sayıda soru var. Bunlardan biri şudur: izale-i şuyu davası nereye açılır?

 • İzale-i şuyu davası açılacak yer taşınmazın kayıtlı olduğu yer sulh hukuk mahkemesidir.
Dava MasraflarıAvukat GiderleriDava Süresi
Tapu Harcı, İşlem Ücreti ve Vekaletname ÜcretiAvukat tutmanız zorunlu değil, fakat bir avukatın yardımıyla işlemleriniz hızlandırılacaktır.Dava süresi davanın karmaşıklığına ve tarafların anlaşmasına bağlı olarak değişebilir.

Bu şekilde, İzale-i Şuyu davası açıklandı ve nereye açılacağı belirtildi. Bu davanın masrafları, avukat giderleri ve dava süresinin hakkında da kısa bilgiler sunduk. Umuyoruz İzale-i Şuyu davası hakkında bu yazı size yardımcı olmuştur.

Dava Süreci Nasıl İşler?

Bursa Miras Avukatı arıyorsanız, en iyi avukatlardan birini seçmek önemlidir. Bir miras davası, birçok adımla dolu bir süreçtir ve doğru avukat sayesinde tüm süreç kolaylaştırılabilir. Ancak, davanın süreci nedir?

Miras davası, atalarınızın bıraktığı mal varlığı ile ilgilidir. Bu tür davalar, genellikle malın eşit olarak paylaşılması gerektiği durumlarda açılır. Bu durumda dava süreci, şu adımlardan oluşur:

 1. İlk olarak, bir avukat bulmanız ve dava dilekçenizi hazırlamanız gerekir. Dilekçede, ne kadar miras olduğunu, mal varlığının nasıl paylaşılacağını ve hangi kanunların uygulanacağını belirtmelisiniz.
 2. Daha sonra, notere başvurarak dava için vekalet çıkartmalısınız. 
 3. Tarafların mahkemede bir araya gelmeleri ve isteklerini belirtmeleri gerekmektedir. Eğer taraflar anlaşamazsa, duruşma yapılmaya devam edilir. Mahkeme, tüm taraflara bir davetiye gönderecektir.
 4. Taraflar anlaşabilirlerse, miras dağıtımı gerçekleştirilir.
 5. Ancak taraflar anlaşamazsa, mahkeme kararı sonucu miras dağıtımı yapılacaktır.
 6. En son adım ise kararın infazıdır. Mahkeme kararı gereği, mal paylaşımı ve diğer talepler yerine getirilir.

Bu adımlar, genel olarak miras davası sürecinde izlenen yolları göstermektedir. Ancak, bu süreçte pek çok faktör de dikkate alınması gereken hususları içermektedir. Bu süreçte, bir avukattan destek almak her zaman önemlidir.

Kararın İnfazı Nasıl Yapılır?

Kararın İnfazı Nasıl Yapılır?

Bursa miras avukatı olarak çalışan biri olarak, miras davalarında en çok merak edilen konulardan biri de kararın infazıdır. Kararın infazı, mahkeme kararının uygulanmasıdır. Dolayısıyla bir miras davasında hüküm verildikten sonra, kararın infazı aşamasına geçilir.

Kararın infazı nasıl yapılır?

 1. Öncelikle kararın yazılı hali ilgili taraflara tebliğ edilir.
 2. Tebligat sonrası, hükümde belirtilen işlemler yapılır. Örneğin, bölüştürme kararı verilmişse, malların bölüştürülmesi işlemi gerçekleştirilir.
 3. Kararın infazı sırasında bazı harçlar ve vergiler ödenmelidir. Örneğin, tapu harcı, damga vergisi gibi.
 4. Hak sahipleri tarafından gerekli belgeler düzenlenir ve kararı uygulayacak olan mahkemeye teslim edilir.
 5. Mahkeme satış ilanı vererek taşınmazı açık arttırma yoluyla satabilir yada taraflar arasında taksim edebilir. 

İzale-i şuyu davası sürecinde kararın infazında avukat tutma zorunluluğu var mıdır?

İzale-i şuyu davası sürecinde kararın infazında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak bir avukatın danışmanlığı ve desteği, işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, bazı hallerde avukat tutmanın zorunlu olduğu durumlar da vardır.

İzale-i Şuyu Davası Masrafları Nelerdir?

Bursa miras avukatı arayanlar için konumuz, izale-i şuyu davasının masraflarının neler olduğu olacak. Aslında izale-i şuyu davası sürecinde birçok masraf çıkabiliyor. İşte bunları yazımızda detaylıca inceleyeceğiz.

İzale-i şuyu davası masraflarından ilki, dava açma harcıdır. Bu harç, dava konusuna göre değişebilir. Ancak genellikle sabit bir tutar söz konusudur ve bu tutar her yıl yenilenir.

 • Bir diğer masraf ise avukatlık ücretleridir. İzale-i şuyu davası, oldukça teknik bir dava türüdür ve bu nedenle avukat tutmanızı tavsiye ederiz. Avukatlık ücreti de dava konusuna ve türüne göre değişebilir. Ancak genellikle davanın zorluğuna göre belli bir yüzde üzerinden avukatlık ücreti alınır.
 • Bilirkişi ücretleri de, izale-i şuyu davası masrafları arasındadır. Bu ücret, mahkeme tarafından atanan bir uzmanın, mülklerin değerini belirleyerek rapor hazırlaması için tahsil edilir. Bu meblağ da, dava konusuna göre değişebilir.

Bir diğer önemli konu ise mahkeme masraflarıdır. Mahkemeler, dava sürecinde çeşitli masraflar doğurur ve bu masraflar genellikle davalı tarafından ödenir. Örneğin, tebligat masrafı, duruşma tarihleri için ödenecek bilirkişi masrafları vb. mahkeme masrafları arasında yer alır.

Sonuç olarak, izale-i şuyu davası sürecinde ortaya çıkabilecek masraflar oldukça farklılık gösterir. Bu masrafların tahmin edilmesi ya da sabit bir tutarı olmaması nedeniyle, önceden belirlenmiş bir bütçeyle hareket etmek oldukça zordur. Bu nedenle, izale-i şuyu davası açmadan önce mutlaka bir avukattan yardım almak gereklidir.

Avukat Tutma Zorunluluğu Var Mıdır?

Avukat Tutma Zorunluluğu Var Mıdır?

Bursa miras avukatı ikili veya üçlü ortaklıklarda ortaya çıkabilecek bazı zorluklar nedeniyle, özellikle miras davalarında, tarafların davalarında avukat tutmaları gerektiğini belirtmektedir. Ancak, İzale-i Şuyu Davası örneğinde olduğu gibi, avukat tutmanın zorunlu olup olmadığı bu tür durumlarda oldukça tartışmalıdır.

İzale-i Şuyu Davası’nın amacı, ortaklıktan kaynaklanan çıkarların ve hakların tasfiye edilmesini sağlamaktır. Bu durumda, bir avukatın tutulmasının zorunlu olup olmadığı, davanın niteliğine ve karmaşıklığına bağlıdır.

  1. Dava Kompleksliği:

Davada karşılaşılan zorluklar, davayı açan tarafın yeteneklerine bağlı olarak değişebilir. İzale-i Şuyu Davası’nın çok karmaşık olmadığı durumlarda, davanın tarafları kendi başlarına ilerleyebilir. Ancak, daha karmaşık durumlarda, hukuki sürece hakim olmayan taraflar için bir avukatın tutulması önerilir.

  1. Dava Sürecindeki Riskler:

Bu tür davalar, haklı olmanıza rağmen önemli hatalardan dolayı kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, dava sürecindeki riskleri azaltmak için avukat tutmak daha mantıklıdır. Bir avukatın savunması, tarafların hukuki haklarının korunmasına yardımcı olacaktır.

İzale-i Şuyu Davası için avukat tutmak her zaman zorunlu değildir. Ancak, dava süreci zorlu veya karmaşık ise bir avukatın anahtar bir bileşen olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, süreçteki riskleri azaltmak isteyen tarafların bir avukat tartışmayı kesinlikle düşünmesi önerilir. Biz Bursa merkez ve Yenişehir, İnegöl, İznik, Orhangazi ilçeleri ağırlıklı olmak üzere miras davası süreçleri için çalışmalarımız ile size yardımcı olmaktayız.

İzale-i Şuyu Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İzale-i Şuyu Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İzale-i Şuyu davası, bir malın ortakları arasında paylaştırılması amacıyla açılan bir dava türüdür. Bu dava türü hem bireysel hem de toplu olarak açılabilir. Ancak, bu davada bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir.

Bursa miras avukatı aramak:

Mal paylaşımı davalarında en büyük yardımcınız, bir miras avukatı olacaktır. Bu nedenle, uzmanlığı ve tecrübesiyle sizi bu süreçte yönlendirebilecek bir avukat bulmalısınız.

Dava ve satış sürecinin takibi:

Dava duruşmaları atlanmadan takip edilmelidir. Bilirkişi raporlarına itiraz edilmediğinde sonuçları ağır olabilir.  Satış zamanında ilan ve diğer hususlar uzman yardımıyla sürdürülmelidir.

Dava açılışında doğru delillerin sunumu:

İzale-i şuyu davasının açılışında, doğru delillerin sunumu oldukça önemlidir. Bu nedenle, dava sürecinde elde edilmiş olan tüm belge ve delillerin, davanızın lehine sunulması için önemlidir.