Skip links
bursa iş avukatı

İş Kanununda Mobbing

İŞ HUKUKUNDA MOBBİNG – BURSA İŞÇİ AVUKATI

Mobbing Nedir?

İş hayatında çalışanlar arasında var olan psikolojik şiddet, daha yaygın olarak mobbing olarak adlandırılmaktadır. Mobbing, bir çalışanın, diğer bir çalışana sürekli olarak kötü muamele etmesi veya iş yerinde sürekli olarak ayrımcılık yapması durumudur. Bu, kişinin iş yerinde rahat hissetmesini engelleyerek, verimli olmasını da etkiler.

Mobbingin farklı türleri vardır ve genellikle patronların veya iş arkadaşlarının birbirine mobbing yapması şeklinde görülür. Mobbing davalarında yapılan başvurular, iş hukuku uzman avukatlarınca incelenir ve mağdur olan kişiye gerekli hukuki tavsiyeler verilir. Bursa işçi avukatı Erdem Özkan gibi uzman avukatlar, mobbing davalarına hakimdir ve kişilerin mağduriyetlerini hukuki olarak telafi etmelerine yardımcı olmak için gereken tüm adımları atmaktadır.

 • Mobbing, kişilerin iş hayatında var olan psikolojik şiddet türüdür.
 • Mobbing türleri, iş arkadaşları veya patronlar arasında görülebilir.
  • Manevi TazminatMobbing davalarında iş hukuku uzman avukatlar, mağdur olan kişilere hukuki olarak yardımcı olmaktadır.

   İş Hukukunda Mobbing Davaları

   İş Hukukunda Mobbing Davaları son zamanlarda oldukça sık görülen bir konudur. İşyerinde maruz kalınan psikolojik tacizler, iş ilişkilerinde sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu nedenle, Bursa iş hukuku uzman avukat, mobbing davalarında danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar. Bursa iş avukatı arayanlar, mobbing davaları konusunda profesyonel yardım alabilirler.

   Mobbing davalarında, mağdur olan kişinin haklarını korumak için öncelikle işyerinde yaşanan olayların belgelenmesi gerekmektedir. Bu belgeler, davaya dair kanıt niteliği taşımaktadır.  

   • Mobbing davalarında, öncelikle tazminat talebi ile arabulucuya başvurulur.
   • Anlaşmazlık durumunda, mahkeme süreci başlar.
   • Mahkeme kararına göre, mağdura tazminat ödenir.

   Mobbing davalarında mahkeme kararına göre, mağdura manevi tazminat ödenebilir. Manevi tazminatın hesaplanması, yaşanan olayların niteliği ve süresine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hak kaybı yaşanmaması için Bursa iş hukuku avukatından yardım almak önemlidir.

   Mobbing davalarında, çalışanların korunması amacıyla birçok yasal düzenleme yapılmaktadır. Firmalar, çalışanların haklarına uygun olarak hareket etmekle yükümlüdürler. Böylece, çalışanlar da işyerindeki psikolojik tacizlere maruz kalmadan, güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış olur. Mobbing davaları, mağdurların haklarını korumak için önemlidir.

   Mobbing Mağduru Olmak Ve Yapılması Gerekenler

   “Mobbing” işyerlerinde sık karşılaşılan bir sorundur ve kurbanları genellikle çalışanlardır. Bu tür kötü davranışların yasal işlemlerin hizmetine sunulması için iş hukuku bakımından uzman avukata danışmak önemlidir.

   Çalışanlar için iş yerinde sınır tanımamak birçok soruna yol açabilir. Kurbanın kendisi de bu eylemlerden dolayı büyük rahatsızlık duyar; ayrıca zor durumda kalmamak için işyerindeki davranışlardan nasıl korunacakları konusunda da bilgi sahibi olmaları gerekir. Bu nedenle, bursa iş hukuku avukatı ile iletişime geçerek haklarını ve yasal korunma yollarını öğrenmeleri önemlidir.

   1. Bulanık mobbing: İşyerinde sürekli olarak iletişim bozukluğu ve belirsizlikler varsa, işveren depresyona, hırçınlığa ve diğer streslere neden olur.
   2. Aktif mobbing: İşveren tarafından çalışanın fiziksel veya mantıksal sağlığına zarar veren herhangi bir eylem, davranış veya tehdit.
   3. Sessiz mobbing: İşyerinde gerçekleşen ancak aslında konuşulmayan davranışlar; bu tür mobbing davaları, çoğunlukla muhtemelen bir çözüm yolu bulmak zordur.

   Manevi Tazminatın Hesaplanması

   Türkiyedeki iş mahkemelerinde , iş yerindeki çeşitli mobbing davaları iş hukuku alanında en sık karşılaşılan dava türleridir. Bu tür davalarda özellikle işverenlerin ve çalışanların iş hukuku uzman avukatlarına ihtiyaçları olmaktadır. Bursa işçi avukatı, işveren veya çalışanların hem haklarını koruyabilir hem de gerekli hukuki işlemleri yerine getirerek hak arama süreçlerini kolaylaştırabilir.

  • Manevi tazminat, bir kişinin ölümü, yaralanması, maddi veya manevi zararlarının giderilmesi amacıyla talep edilen bir tazminattır. Manevi tazminat, özellikle mobbing, cinsel taciz, şiddet, itibar kaybı gibi durumlarda talep edilir. Bu tür olaylarda kişinin maruz kaldığı acılar, ruhsal travmalar, sosyal hayattaki olumsuzluklar, çalışma hayatındaki sorunlar gibi birçok etken göz önüne alınarak tazminat miktarı hesaplanır.

   Manevi tazminatın hesaplanması ve tahmini avukatınızca yapılmalıdır. Kişinin maruz kaldığı olayın ciddiyetini, mağduriyetin süresini ve niteliğini, mağdurun yaşı, cinsiyeti ve sosyal statüsü gibi etkenleri dikkate alarak tazminat miktarı belirlenir. Yargıtay da bu etkenleri baz alarak manevi tazminat taleplerini değerlendirir.

   Çalışanlar İçin Mobbingten Korunma Yolları

   Çalışanlar, iş hayatında farklı nedenlerle bir takım sorunlarla karşılaşabilirler. Bu sorunlar arasında en önemlilerinden biri de mobbingdir. Mobbing, çalışanın psikolojik veya fiziksel sağlığını olumsuz etkileyen diğer çalışanlar tarafından bilinçli olarak veya bilinçsiz şekilde yapılan taciz veya kötü davranışlar olarak tanımlanabilir. Mobbing, hedef alan kişiye hem kişisel hem de iş yaşamında zarar verebilir.

   • Mobbingle Karşılaşan Çalışanlar: Mobbinge maruz kalan çalışanların mobbingin farkında olmaları son derece önemlidir. Mobbing, tek bir eylem yerine uzun bir süre boyunca devam edebilir ve zamanla çalışana psikolojik ve fiziksel zararlar verir. Mobbinge maruz kalan bir çalışanın, iş hukuku uzman avukat ya da bursa iş hukuku avukatı ile birlikte hareket etmesi, sorunları çözmede etkili olabilir.
   • İş Hayatında Mobbingten Korunmak: Mobbingden korunmak için güçlü bir insan ilişkileri ağı oluşturmak son derece önemlidir. Ayrıca işverenle açık bir iletişim kurmak ve işyerindeki süreçler hakkında bilgi sahibi olmak da son derece önemlidir. İş hukuku uzman avukatlar, çalışanların haklarının korunmasına yardımcı olabilir.
   • Mobbing Mağdurları Ne Yapabilir? Mobbing mağdurları işyerinde yaşanan olumsuz durumlarla başa çıkmak için bir takım önlemler alabilirler. Öncelikle, işverenle açık bir iletişim kurarak yaşanan sorunları dile getirmek son derece önemlidir. Ayrıca, işyerindeki süreçleri takip ederek herhangi bir haksızlığa rastladıklarında tarafımızdan destek alabilirler.