Skip links
iş sözleşmesi fesihetme

Geçerli Fesih Nedenleri

İŞ HUKUNA GÖRE GEÇERLİ FESİH NEDENLERİ NELERDİR ?

Performans Eksikliği

Bursa İş Hukuku Avukatı arayışınızda, sizi doğru bilgilendirme doğrultusunda yönlendirmek için buradayız. Performans eksikliği, işyerlerinin sık karşılaştığı sorunlardan biridir. Bu durumda, işverenlerin bir avukattan yardım almaları için sebepleri vardır. İyi bir İş Hukuku Uzman Avukat, işverenlerin karşısına çıkacak olan performans eksikliği sorunlarında neler yapması gerektiğini bilir ve işyerlerinin masraflarını en aza indirmek için hukuki çözüm önerileri sunar.

Performans Eksikliği sorunu, işverenlerin çalışanlarına uygulayacakları bir disiplin mekanizması oluşturur. Ancak, çalışanların işyerindeki haklarının korunması, işverenlerin de en doğal hakkıdır. İşverenlerin bir Bursa Avukata danışmaları gerekir. Çünkü bu durumda atılacak ilk adım, işyerinin sözleşmelerinin yeniden yapılandırılmasıdır. İş sözleşmeleri, performans standardını açık bir şekilde tanımlayarak sorunların önüne geçebilir.

Performans Eksikliği Halinde İşverenlerin Yapması Gerekenler:Performans Eksikliği Halinde İşverenlerin Yapmaması Gerekenler:
Çalışanın performansını düzeltmek için eğitim vermekÇalışanı hemen işten çıkarmak
Çalışanın performansını izlemek ve düzenli geri bildirim sağlamakÇalışan hakkında ayıp sözler söylemek
Performansı yükseltmek için bir yol planı hazırlamakÇalışanı hiçbir uyarıda bulunmadan yazılı olarak cezalandırmak

Performans Eksikliği işyerlerinde sık rastlanan bir problem olduğundan, İş Hukuku Avukatlarının verdiği hukuki yardımlar önemlidir. Avukatların bu konuda yeterli tecrübeleri vardır ve işyerleri için en doğru hukuki çözümleri sunarlar. İşverenlerin düzenli olarak performans değerlendirmesi yapmaları, çalışanların olası performans eksikliği sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır.

 

Disiplinsiz Davranışlar

Bursa İş Hukuku Avukatı Disiplinsiz Davranışlar İle İlgili Bilgi Veriyor

İşyerlerinde çalışan birçok kişi, maalesef disiplinsiz davranışlar sergileyerek işverenlerinin işlerini zora sokuyorlar. İşverenlerin bu konuda yapabileceği birçok şey olmakla birlikte, iş hukuku uzman avukatların da bu süreçte büyük bir yardımı oluyor.

Disiplinsiz davranışlar, işyerindeki çalışma ortamını zedeleyerek işverenin üretkenliğini düşürür. Bu davranışların başında işe geç kalma, işi geciktirme, iş arkadaşlarına saygısızlık, hakaret etme, öfke nöbetleri geçirme yer almaktadır. Bu durumda işverenin yapabileceği şey, işçiye öncelikle bir uyarı vermesidir. Ancak sürekli tekrarlanan disiplinsiz davranışlar karşısında işveren, iş sözleşmelerine uygun bir şekilde işçiyi işten çıkarabilir.

 • İşveren, öncelikle disiplinsiz davranışı tespit etmeli ve tutanak tutmalıdır.
 • İşveren, disiplinsiz davranışı işçiye bildirmeli ve işçiyle görüşmeli
 • İşveren, işçiden disiplinsiz davranışın tekrarlanmaması için bir taahhütname istemelidir.
 • Eğer işçi disiplinsiz davranışını sürdürürse, işveren, iş sözleşmesine uygun bir şekilde işten çıkartabilir.

Bu süreçte Bursa avukatları ile çalışmanız sizin için büyük bir avantaj olacaktır. Çünkü iş sözleşmesine aykırılık durumlarında, iş hukuku avukatları sizin haklarınızı korumak için gereken adımları atarlar. Bu nedenle işyerinde disiplinsiz davranışlarla karşılaştığınızda hemen Bursa iş hukuku avukatı ile iletişime geçmenizde fayda vardır.

 

İşyeri Kural İhlali

Bursa İş Hukuku Avukatı olarak, işyeri kural ihlalleriyle ilgili sıkça karşılaştığımız bir konuyu ele alacağız. İşyerinde belirlenen kuralların ihlali, işveren tarafından çeşitli yaptırımlarla karşılaşılmasına neden olabilir. Bu nedenle, çalışanların işyeri kurallarına uygun davranması oldukça önemlidir.

Ancak, işyeri kural ihlali durumuyla karşı karşıya kalan işçiler de bulunmaktadır. İşçinin işyeri kurallarını ihlal etmesi, iş sözleşmesine aykırılık olarak kabul edilir ve işverenin işçiyi çeşitli yaptırımlarla cezalandırma hakkı bulunur. İşçinin işyeri kural ihlali, işverenin iş hayatında mücadele ettiği bir sorun olarak da karşımıza çıkar.

 • Bir çalışanın işyeri kurallarını ihlal etmesi halinde, işveren duruma tepki gösterir.
 • İşyeri kural ihlali nedeniyle işçi hakkında iş akdine son verme kararı alınabilir.
 • İşyeri kural ihlali, işverenin haklı fesih hakkını kullanması için bir neden olabilir.

İş Hukuku Uzman Avukatı olarak, işyeri kural ihlalleri konusunda işverenler ve işçiler arasında yaşanan hukuki sorunların çözümüne yardımcı oluyoruz. İşyeri kural ihlallerinde işverenin haklı fesih hakkı olduğu gibi, işçinin de savunma hakkı vardır. Bu nedenle, işyeri kural ihlali nedeniyle işverenin işçiyi işten çıkarma kararına itiraz eden işçilerin, konuyu bir avukatla görüşmesi önemlidir.

Bursa avukatolarak, işyeri kural ihlali durumunda hem işverenlerin hem de işçilerin haklarını ve sorumluluklarını savunuyoruz.

 

İş Sözleşmesine Aykırılık

Bursa İş Hukuku Avukatı olarak iş sözleşmelerine aykırılık konusunu inceleyeceğiz. İşverenlerin, işçilerin ve işletmelerin her biri, iş sözleşmeleriyle belirlenmiş kurallara uygun hareket etmek zorundadır. Ancak bazı durumlarda, işçi ya da işveren, iş sözleşmesine aykırı hareket ederek sorun yaratabilir. Bu noktada devreye iş hukuku uzman avukatlar girerek, sürecin doğru yönetilmesini sağlarlar.

İş sözleşmesine aykırılık, işçi ya da işveren tarafından belirlenmiş kuralların dışında hareket edilmesi anlamına gelir. Örneğin, işveren, işçinin belirlediği iş saatlerinden farklı bir düzenleme yaparak, iş sözleşmesine aykırı davranış sergileyebilir. Benzer şekilde, işçi de, işverenin belirlediği kuralları ihlal ederek, iş sözleşmesine aykırı davranışlar sergileyebilir.

 • İş sözleşmesine aykırılık durumunda, ilk adım olarak durumun tespiti yapılmalıdır.
 • Ardından, konuya ilişkin kanun ve yönetmelikler incelenerek bir rapor hazırlanmalıdır. Bu rapor, Bursa avukatı tarafından hazırlanmalıdır.
 • İş hukukunda, tarafların hak ve yükümlülükleri belli olduğu için, sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar net bir şekilde belirlenmiştir.

Bununla birlikte, iş sözleşmesine aykırılık durumunda, tarafların anlaşarak bir uzlaşma sağlaması da mümkündür. Bu durumda, Bursa avukatıı tarafından hazırlanan bir protokol, tarafların imzasına sunulabilir. Uzlaşmadan sonra, protokol tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.

İşçiİşveren
Belirlenen görevleri tam ve doğru şekilde yerine getirmelidir.Belirlediği iş saatlerine ve göreve uygun bir ücret ödemelidir.
İş güvenliği kurallarına uygun şekilde hareket etmelidir.İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun ortam sağlamalıdır.
İş sözleşmesinde belirtilen yaptırımlara uymalıdır.İş sözleşmesinde belirtilen yaptırımları uygulamalıdır.

İş sözleşmesine aykırılık durumunda, her iki taraf da haklarını ve yükümlülüklerini doğru bir şekilde anlamalıdır. Bu nedenle, en doğru adım, bir iş hukuku uzman avukatıyla görüşmek ve konuya ilişkin gerekli bilgileri öğrenmektir.

 

Sağlık Sebepleri

Bursa iş hukuku avukatı olarak, sağlık sebepleri konusunda oldukça fazla başvuru aldığımızı söyleyebilirim. Bu durumda işveren, çalışanın işine devam edemeyeceği bir durumda iş ilişkisini sona erdirme hakkına sahiptir. Ancak, bu karar verilirken işverenin, çalışanın sağlık durumunu dikkate alması gerekir.

Bu durumda iş hukuku uzman avukat olarak, işverenin haklı nedenleri olup olmadığını incelemekteyiz. Bir çalışanın sağlık durumunun işine devam etmesine engel olabilecek bir neden olarak görülmesi, işverenin iş sözleşmesini fesih hakkını doğurabilir. Ancak, bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, çalışanın hastalığının türü ve derecesidir.

 • Eğer çalışanın rahatsızlığı geçici bir süreç ise, bu durumda işverenin, çalışanın tedavi sürecini beklemesi ve iyileştikten sonra işe devam edebilmesi için faaliyet göstermesi gerekmektedir.
 • Eğer çalışanın rahatsızlığı kronik bir durum ise ve işini yapmasına engel olacaksa, bu durumda iş sözleşmesinin feshedilmesi gerekebilir.
Bursa avukat olarak çalışanlara önerimiz, sağlık nedenleri nedeniyle iş ilişkisinin sonlandırılması durumunda haklarını iyice bilmeleridir.
Bu haklar arasında işverenin çalışanın sağlık durumunun tespit edilmesi, işten ayrılması için bir süre tanınması, kıdem tazminatı ödenmesi vb. bulunmaktadır.

Sağlık sebepleri nedeniyle işten çıkarma ya da işten ayrılma durumlarında işverenin ve çalışanın hakları ve yükümlülükleri açık bir şekilde belirlenmiştir. Bu sebeple işverenlerin, iş sözleşmelerini imzalamadan önce bu durumları göz önünde bulundurmaları ve iş sözleşmelerinde bu durumları öngörmeleri gerekmektedir.

 

İşyeri Kapanması

Bursa İş Hukuku Avukatı olarak, işyeri kapanması durumunda, işçilerin haklarını korumak için mücadele ediyoruz. İşverenin işyerini kapatması, işçiler için zor bir durumdur. İşsiz kalma ve maddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmak, işçilerin psikolojisini kötü etkiler. Ancak, işçilerin haklarını korumak mümkündür. Bizler iş hukuku uzman avukatlar olarak, işçilerin sosyal haklarının korunmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.

İşyeri kapanması durumunda, işçilerin işsiz kalmaması için birçok yol vardır. İşverenin işyerini kapatması, işçinin haklı nedenle işten ayrılması gibi sebeplerle işsiz kalan işçiler, işsizlik maaşı alabilirler. İşsiz kalan işçiler aynı zamanda, İşsizlik Fonu’ndan faydalanarak, iş arama sürecinde maddi destek alabilirler.

 • Bursa avukat olarak, işyeri kapanması durumunda işçilerin haklarını korumak için, işçilerin yapması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıyoruz. İşçiler, iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle fesih hakkına sahip olabilirler. İşçi, işverenin işyerini kapatması nedeniyle iş sözleşmesini feshetmek istediğinde, işçi öncelikle işverene yazılı olarak bildirim yapmalıdır. İşveren de işçiye bir fesih yazısı göndererek, iş sözleşmesinin sona erdiğini belirtmelidir.
 • İşyeri kapanması durumunda, işçinin haklı fesih hakkı vardır. Haklı fesih hakkı, işçinin işverenin ağır bir ihlalde bulunması nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi anlamına gelir. İşverenin işyerini kapatması, işçiler için ciddi bir ihlaldir. Bu nedenle, işçiler işverenin işyerini kapatması nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilirler.
Bursa iş hukuku avukatı olarak, işyeri kapanması durumunda işçilerin hakları nelerdir?
– İşsiz kalan işçiler işsizlik maaşı ve İşsizlik Fonu’ndan faydalanabilirler.
– İşçiler, iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle fesih hakkına sahiptir.
– İşverenin işyerini kapatması nedeniyle işçiler haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebilirler.

İşyeri kapanması durumunda, işçilerin haklarını korumak için iş hukuku uzman avukatlardan destek almak önemlidir. Bizler Bursa avukatları olarak, işçilerin haklarının korunması için mücadele ediyoruz. İşverenin işyerini kapatması nedeniyle işsiz kalan işçilerin haklarına saygı duyulması gerektiğini düşünüyoruz. İşçilerin haklarının korunması, ülkemizdeki iş hukukunun gelişmesi açısından da önemlidir.

 

İşletme Faaliyetinin Sona Ermesi

Bursa iş hukuku avukatı olarak, bazı durumlarda işletmenin faaliyetinin sona ermesi kaçınılmazdır. Bu durum, işverenin ya şirketi kapattığı ya da belli bir nedenle faaliyetlerine son vermek zorunda kaldığı anlamına gelir. İşletme faaliyetinin sona ermesi, işçi haklarına uygun şekilde yürütülmelidir.

Bu süreçte, işçilerin de hakları vardır. İşçiler, işletmenin faaliyetinin sona ermesinden önce iş hukuku uzman avukat dan yardım almalıdır. İşten çıkarma, tazminat ödeme ve diğer işçi hakları konularında avukatlarıyla birlikte hareket etmelidirler.

 • İşletmenin faaliyetinin sona ermesi sırasında işverenlerin uyması gereken yasal süreler vardır.
 • Bir işverenin işletmenin faaliyetini sonlandırması için bir nedeni olması gerekir.
 • İşçilere tazminat ödenmesi, iade edilmemiş ücretler ve diğer ödemelerle ilgili yasal düzenlemeler de mevcuttur.

İşletme faaliyetinin sona ermesi, tüm yasal önlemlerin alınması ve Bursa avukat dan hukuki destek alınması gereken ciddi bir konudur. İşçilerin ve işverenlerin, bu süreçte yasal hakları konusunda bilgi sahibi olmaları, mağduriyet yaşamalarını önleyecektir.

 

İşçinin İstifa Etmesi

Bursa Avukatı olarak, bugünkü yazımızda iş hukuku uzman avukatımızla birlikte işyerinde karşılaşabileceğiniz durumlardan biri olan “İşçinin İstifa Etmesi” konusuna değineceğiz.

İşçinin, belirli bir süre çalıştıktan sonra işten ayrılma kararı aldığı durumlara istifa denir. İşçinin istifası, iş sözleşmesini sona erdiren bir neden olarak kabul edilir. Ancak, işçi istifa dilekçesi vermeden önce birkaç hususa dikkat etmek gerekmektedir.

 • İşçi, iş sözleşmesinde belirtilen bildirim süresine uymalıdır. Bildirim süresi yoksa, en az iki hafta önceden işverene bildirimde bulunmalıdır.
 • İşçi, işyerinde olan herhangi bir borcunu ödememişse, bu borçları ödemeden istifa edemez.
 • İşçi, işverenin verdiği bir talimatı yerine getirmediği için işten çıkarılacaksa, işçinin önceden istifa etmesi, işverenin hukuki açıdan haklı bir neden bulmasını engelleyebilir.

Bir işçinin istifasını kabul etmek, işverenin takdirindedir. İşveren, istifa dilekçesini aldıktan sonra, işçinin iş sözleşmesinin sona ereceği tarihi belirlemelidir.

Bazı durumlarda, işçinin işten ayrılmasının arkasında hukuki sorunlar yatabilir. Bu nedenle, işçi herhangi bir hukuki zorlukla karşılaştığında, Bursa iş hukuku avukatıyla irtibata geçmelidir. İş hukuku uzman avukatımız, işçinin haklarını savunacak ve hukuki süreçte destek olacaktır.

 

İşverenin Haklı Sebepleri

Bursa İş Hukuku Avukatı olarak iş hukuku uzman avukatlarımız, işverenlerin haklı sebeplerini tam olarak anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olabilirler. Bir işveren, çalışanını işten çıkarmak için bazı nedenlerden bahsederse, bu nedenlere “haklı sebepler” denir. İşverenin haklı nedenleri varsa, işten çıkarma haklı olabilir. Ancak, iş hukukunun karmaşıklığı nedeniyle, işverenlerin genellikle profesyonel bir avukata danışması gereklidir.

  1. İşverenin Haklı Nedenleri Nelerdir?

İşverenin haklı sebepleri, işçinin aşağıdaki durumlarda işyerine zarar vermesi ve giderek işverene hizmet etmek yerine çalışmalarının engellenmesi gibi durumlarda ortaya çıkabilir:

   • Performans eksikliği
   • Disiplinsiz davranışlar
   • İşyeri kural ihlali

Bununla birlikte, işverenlerin haklı nedenleri sadece bu üç konuyla sınırlı değildir. İşletmenin kronik olarak zarar gördüğü ya da çalışanın hastalığı, devlet kurumlarından aldığı cezalar veya işçilerin yapamayacakları faaliyetlerle ilgili diğer nedenler de işverenin haklı nedenler olarak kabul edilebilir.

  1. İşverenin Haklı Sebeplerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşveren, işçiyi işten çıkarmadan önce birkaç şeyi dikkate almalıdır. Öncelikle, işverenin, işçinin performansını veya davranışlarını iyileştirmek için bir şans vermesi, bir uyarı vermesi ya da eğitim vermesi gerekebilir. Ayrıca, söz konusu nedenin gerçekten işverenin kontrolü dışındaki bir nedenle olup olmadığı, işveren tarafından tayin edilen cezanın ahlaki açıdan uygun olup olmadığı gibi konuları da göz önünde bulundurmak gerekir.

  1. Bursa Avukatı

Bursa’da iş hukuku avukatları, işverenlerin haklı sebepleri konusunda uzmanlık ve tecrübeye sahiptirler. İşverenin haklı sebepleri ile ilgili kararlar alınırken, iş hukukunun karmaşıklığı nedeniyle, profesyonel bir avukattan yardım almak, işverenin daha sağlıklı kararlar almasına yardımcı olabilir.

 

Belirli Süreli Sözleşmenin Sona Ermesi

Bursa iş hukuku avukatı olmak, iş hukuku ile ilgili pek çok konuda hizmet vermek demektir. Bunlardan biri de belirli süreli sözleşmelerin sona ermesi durumudur. Belirli süreli sözleşmelerin sona erme şekli, belirli olmayan süreli sözleşmelerin sona erme şeklinden farklıdır.

Belirli süreli sözleşmeler için bir bitiş tarihi belirlenir ve bu tarih dolmadan sözleşme sona ermez. Ancak sözleşmenin belirlenen sürenin bitiş tarihinden önce sona ermesi de mümkündür. Bu gibi durumlarda işverenin haklı sebebi olması gerekir.

 1. İşletmenın faaliyetinin sona ermesi
 2. İşçinin ağır disiplinsizliği ve/veya performans eksikliği
 3. İş yerindeki kural ihlalleri

Eğer işverenin haklı sebebi yoksa, belirli süreli sözleşmenin feshi işverenin iş hukukuna uygun davranmadığı anlamına gelebilir. Bu durumda işveren iş hukuku uzman avukat ile çalışmalıdır.

Belirli Süreli Sözleşmenin Sona Ermesindeİşçinin Hakları
Belirlenen tarihte sözleşmenin sona ermesiİşten ayrılış tazminatı ve kıdem tazminatı alma hakkı
Belirlenen tarihten önce işverenin feshi ile sona ermesiİşten ayrılış tazminatı, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alma hakkı
İşçinin haklı sebeple sözleşmenin feshi ile sona ermesiİşten ayrılış tazminatı ve kıdem tazminatı alma hakkı

Belirli süreli sözleşmelerin feshi konusunda işverenin ve işçinin hak ve yükümlülükleri kanunda belirtilmiştir. Bu yüzden, belirli süreli sözleşmelerin sona ermesi hakkında doğru bilgilere sahip olmak, işverenin ve işçinin iş hukukuna uygun davranmasını sağlayacaktır.