Skip links
bursa avukat

Evlenen Kadın Kocasının Soyadını Kullanmak Zorunda Mıdır?

EVLENEN KADIN, KOCASININ SOYADINI KULLANMAK ZORUNDA DEĞİLDİR.

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu 187. maddesinde yer alan (kadın evlenmekle kocasının soyadını alır..) hükmünü eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etmiştir. Böylelikle kadınlar, evlenmeden önceki soyadını, tek soy ad olarak evlendikten sonra da kullanabilecektir.  

Anayasa Mahkemesi’nin28.04.2023 tarih, 2022/155 E. 2023/38 K. sayılı karar metninin tamamına linkten ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230428-9.pdf 

Bu hüküm Resmi Gazetede yayınlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecektir.