Skip links
Bursa deport avukatı

Bursa Deport Kaldırma Avukatı

Deport Kararı Kaldırma

Bursa Deport Kaldırma Avukatı, Deport Kararı İptal , Yabancılar vize kurallarını ihlal ettiğinde, ahlaka ve kanun hükümlerine aykırılık teşkil edecek haksız fiil ve ceza kanunu uyarınca suç sayılan eylemlerde bulunduğunda, aynı zamanda sağlık hukuku kapsamında toplumun sağlığını tehlikeye sokacak iş ve eylemlerde bulunduklarında sınır dışı elde edilirler. Sınır dışı edilme kararı deport kararı olarak adlandırılır. Yabancı vatandaşlar böyle bir durumda sınır dışı edilir. Deport kararları idari makamlar tarafından alındığından idari işlem niteliğindedir. Yabancı uyruklu vatandaşlara deport kararı verilmesi halinde idare mahkemesinde iptal davası açılması gerekir.

Yabancılara Deport Kararı (Sınır dışı kararı)

Yabancı ülke vatandaşları çeşitli sebeplerden ötürü sınır dışı edilebilir. Bu sınır dışı kararı deport kararıdır. Deport kararları, deport kaldırma avukatı vasıtasıyla idari işleme itiraz veya idare mahkemesi kararı ile kaldırılabilir. Deport kararının tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde deport avukatına ulaşmanız gerekmektedir.

Hakkında deport kararı verilen yabancılara 6458 Sayılı Kanun Mad.57/2 gereğince idari gözetim kararı alınacaktır. İdari gözetim kararı 48 saat içerisinde kolluk görevlileri tarafından uygulamaya konularak, yabancı ülke vatandaşı geri gönderme merkezine gönderilir.

Geri gönderme merkezine götürülen yabancılar kolluk görevlileri tarafından sınır dışı edilirler. Ancak deport kararını iptal etmek için başvuran yabancıları hakim dilerse yürütmeyi durdurma kararı vererek mahkemeleri sonuçlanıncaya kadar ülkede tutabilir. Mahkeme kesin karar verene kadar yabancı sınır dışı edilemez, Türkiye’de kalmaya devam edebilir.

Yabancılar hakkında alınan deport kararı uygulanırken yabancı kolluk görevlileri tarafından muayene işlemi için hastaneye götürülür. Burada gerekli sağlık kontrolleri yapılır. İl Göç İdaresi tarafından yabancıların sınır dışı edilme işlemleri yürütülür. Yabancı kişiler geri gönderme merkezlerinde ülkelerine veya istedikleri başka bir ülkeye gönderilir.

DEPORT KALDIRMA DAVASI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Bursa Deport kaldırma avukatı tarafından açılacak sınır dışı edilme davaları İdare Mahkemelerinde açılır. Bu kararın idari karar olması sebebiyledir. İdari gözetim kararı verilen yabancılar hakkında Bursa deport kaldırma avukatı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuracaktır.

Deport kaldırma davasında yetkili mahkeme idari kararı veren yer mahkemesidir. Bursa Valiliği veya Bursa İl Göç İdaresi tarafından verilen kararlar için Bursa İdare Mahkemesi’ne başvurulur. Benzer şekilde idari gözetim kararına karşı açılan dava da gözetimin uygulandığı yer mahkemesidir.

DEPORT (SINIR DIŞI EDİLME) KARARI NASIL KALDIRILIR?

Deport kararının kaldırılması için öncelikle bu alanda uzmanlaşmış deport kaldırma avukatından hukuki destek almanız gerekir. Deport cezası, deport cezasının durdurulması, deport kaldırma kararı yabancı hukuku avukatı, göçmen avukatı, deport kaldırma avukatı vasıtasıyla kolaylıkla kaldırılabilir. Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’deki deport kararları için itiraz ve dava yoluna müracaat edebilir. Başka bir ülkenin Kanunlarına karşı itiraz yoluna başvurmak isteyen yabancıların deport kaldırma avukatı olmaksızın hukuki işlem yürütmeleri ve sonuçlandırmaları oldukça zordur.

Deport kaldırma avukatı hem hukuk kurallarını hem de uygulamayı bildiği için zamana karşı verilen bu yarışta size hukuki destek sağlayacaktır.

Türkiye’de bulunan yabancılar 04/04/2013 tarihli 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ‘Türkiye’ye giriş yasağı’ kapsamında uygulanan giriş yasaklarından birini ihlal ederse Türkiye’den sınır dışı edilir. Yani haklarında deport kararı verilir. Deport Kaldırma Avukatı olarak hukuki hizmet ve danışmanlık almak; deport kararınızı durdurmak ve kaldırmak için iletişime geçebilirsiniz.

DEPORT KARARINI DURDURMAK MÜMKÜN MÜ?

Deport kararı idari merciler tarafından verilen bir karar olup, 6458 Sayılı Kanun gereğince deport edilmek üzere havaalanından veya sınır kapılarından dışarı çıkartılır. Yabancı veya deport kaldırma avukatı tarafından sınır dışı edilme kararına karşı itiraz edebilir. Karar kendisinee tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde idare mahkemesine başvurulabilir. Mahkemeye başvuran kişi hakkında sınır dışı edilme kararı durdurulursa mahkeme sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de kalmaya devam edebilecektir.

Deportun Türkçe karşılığı ülkeden sınır dışı etmektir. Yabancılar sıklıkla vize süresi veya oturma izni süresinin aşımından ötürü sınır dışı edilirler. Yabancılar hakkında verilen karara göre sınır dışı eylemlerinden belirli bir süre sonra ülkeye giriş izni verilebileceği gibi yabancıların işlediği bazı suçlardan ötürü ülkeye girişleri tamamen de kapatılabilir. Hakkında verilen karara göre yabancı öncelikle Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilir. Burada deport işlemleri gerçekleştirildikten sonra sınır dışı edilir.

Türkiye’ de yabancının oturma izni sahibi olmasına rağmen çalışma izni yoksa ülke içerisinde izinsiz çalışan yabancı sınır dışı edilir. Yabancıların kaçak çalışması halinde sınır dışı edilmesi gerekir.

DEPORT KARARI NE KADAR SÜREYLE VERİLİR?

Hakkında deport kararı verilen kimse nedenine göre 5 yıl ve 5 ay arasında değişen bir süre için Türkiye’ye giriş yasağı konabilir. Ancak yabancının deport edilme sebebi bir suç fiiline veya toplumun sağlığını tehlikeye düşürecek bir sebebe dayanıyorsa deport cezasının kaldırılması hukuken mümkün olmayacaktır. Vize süresini ihlal sebebiyle deport edilmiş yabancılar hakkında verilecek ceza daha kısadır. Ancak suç veya genel sağlığa ilişkin bir hükmün ihlali söz konusu ise sınırsız süreyle deport kararı verilebilir.

Türkiye’yi Terke Davet Nedir?

Hakkında deport kararı veren yabancılar, deport kararının gerekçesi ile birlikte Türkiye’yi terk edebilmeleri için 15 günden az olmamak kaydıyla 30 güne kadar süre tanınır. Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere çıkış izin belgesi verilir. Verilen belge harca tabi değildir. Ancak yabancının ödenmemiş vize ve tahsil harçları var ise bunların ceza bedelleri ödenecektir. Aşağıdaki kişiler hakkında verilen deport kararı kolluk görevlileri tarafından 48 saat içerisinde uygulanır.

  • Kamu düzenini ihlal edenler, kamu sağlığı için tehlike oluşturanlar, kamu güvenliğine aykırılık teşkil edenler,
  • Türkiye’ye giriş ve çıkış kurallarını ihlal edenler,
  • Kaçma veya kaybolma tehlikesi bulunanlar,
  • Sahte veya geçersiz belge kullananlar,
  • Türkiye’deki ikamet süresini geçerli mazereti bulunmaksızın aşanlar hakkında geri gönderme merkezinde idari hükümler uygulanır.

GERİ GÖNDERME SÜRESİ NE KADARDIR?

Geri gönderme süresi 6 aydır. Yabancı ülke vatandaşı idari merkeze yardımcı olmaz, ülkesi ve şahsi bilgileri hakkında gerçeğe uygun bilgiler vermezse usul işlemlerinden ötürü yabancı 12 aya kadar geri gönderim merkezinde kalabilir. Bu süre her ne sebeple olursa olsun 12 ayı geçemez.

İdari Gözetim Kararı

İdari gözetim kararı; her 30 günde bir yetkili makam tarafından tekrar değerlendirilir. Verilen karar yabancıya veya deport kaldırma avukatına (yabancının yasal temsilcisine) tebliğ edilir. İdari gözetim kararı alınan kişiler geri gönderme merkezine gönderilir. Geri gönderme merkezindeki yabancılar veya deport avukatları haklarının ihlal edildiği veya bu kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile sulh ceza mahkemesine başvurabilir.

Haklarında idari gözetim kararı verilen yabancılar, geri gönderme merkezlerinde tutulurlar. Geri gönderme merkezlerinde yabancılar ücretsiz olarak sağlık kontrollerinden geçirilir. Sonrasında  kolluk görevlileri tarafından deport (sınır dışı) edilir.

Deport kaldırma avukatı vasıtasıyla yapılan başvurularda idari gözetim kararı yerine alternatif kararlar verilebilir. Eğer deport kararı iptal edilemiyorsa idari karara alternatif yükümlülükler getirilebilir.

İDARİ KARARA ALTERNATİF YÜKÜMLÜLÜKLER

Yabancılar hakkında idari gözetim kararı verildiği zaman deport kaldırma avukatı idari karara alternatif yükümlülüklerin uygulanmasını talep edebilir. Yabancı ülke vatandaşı için bu durum idari gözetim merkezinde kalmaktan çok daha avantajlıdır.

İdari gözetim merkezinde tutulmak yerine yabancı

  1. Elektronik izleme
  2. Belirli adreste ikamet etme zorunluluğu
  3. Teminat gösterme
  4. Kamu yararına gönüllülük hizmeti ile görev alma seçeneklerinden birini tercih edebilir.

İDARİ GÖZETİM KARARINA KARŞI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İdari gözetim kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvuran deport kaldırma avukatı aracılığıyla itiraz edebilirsiniz. Sulh ceza hakimliği yabancının durumuna ilişkin kararı 5 gün içerisinde verir. Karar kesindir. Ancak idari gözetim kararına karşı değişen koşullar neticesinde deport kaldırma avukatı tekrar sulh ceza hakimliğine başvurabilir.

Deport Kodları Nedir?

Sınır dışı edilen yabancının sınır dışı edilme nedeni kendisine verilen deport kodu ile anlaşılır. Deport kaldırma avukatı olarak bize ulaşan müvekkillerin en çok sorduğu soru deport kodumu öğrenmek istiyorum, deport sorgulama yapmak istiyorum, deport kaldırma davası nasıl açılır, gibi sorulardır.

Deport kaldırma avukatı tahdit kodlarına göre uygun bir itiraz dilekçesi yazarak deport kodunuzun kaldırılmasın yönelik gerekli işlemleri yapacaktır. Tahdit kodu; sınırlama, sınır dışı etme sebebi olarak adlandırılabilir.

 Tahdit kodları nelerdir?

Deport kaldırma avukatı, aşağıdaki tahdit kodlarından yola çıkarak dava takibinizi ve hukuki danışmanlığınızı yapacaktır.

V-68 İkamet izni bakanlık iznine tabi

V-69 İkamet izni iptal edilenler

V-70 Sahte evlilik

V-71 Adres değişikliğini bildirmeyen, gerçeğe aykırı beyan eden yabancılar

V-74 Çıkışı bakanlık/valiliklere bildirilecek yabancılar

V-77 Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar

V-84 10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar

V-87 Gönüllü geri dönüş yapan geçici koruma sahibi

V-88 Çalışma izni geçersiz kılınan yabancılar

V-89 Geri kabulü sağlanan yabancılar

V-91 Ülkeden çıkışı izne tabi geçici koruma kapsamındaki yabancılar

V-92 Mükerrer kaydı olan geçici koruma kapsamındaki yabancılar

V-137 Türkiye’yi terke davet edilenler

V-144 57-A kapsamında serbest bırakılanlar

V-145 Gönüllü geri dönüş

V-146 Türk pasaportu şerhli

V-147 Pasaportu şerhli Türk vatandaşı eşi

V-148 (Geçici barınma merkezinde barınan kişi

V-153 AYM 3. ülkeye ilişkin tedbir kararı

V-154 Sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvuru

V-155 Avrupa insan hakları mahkemesi tedbir kararı

V-156 Avukatlık vekalet ücreti

V-157 İkamet izni talepleri red edilenler

V-158 Yabancı temsilcilik personel/aile üyesi kimlik kartı iptal

V-159 Üçüncü ülkeye geçiş için ülkemize gelenler

G-26 Yasadışı örgüt faaliyetleri

G-34 Sahtecilik)

G-42 Uyuşturucu madde suçu)

G-43 Kaçakçılık suçları)

G-48 Fuhşa aracılık etme ve yer temini)

G-58 Öldürme suçları)

G-64 Tehdit)

G-65 Hırsızlık)

G-66 Gasp yağma)

G-67 Dolandırıcılık)

G-78 Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)

G-82 Milli güvenlik aleyhine faaliyet)

G-87 Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler

Ç-101 Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 3 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-102 Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 6 ay süreyle giriş yasağı)

Ç-103Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 1 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-104 Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 2 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-105 Vize, vize muafiyeti, ikamet, çalışma izni ihlali / 5 yıl süreyle giriş yasağı)

Ç-113Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)

Ç-114 Haklarında adli işlem yapılan yabancılar),

Ç-115 Ceza evinden tahliye olan yabancılar),

Ç-116 Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar

Ç-117 Kaçak çalışanlar

Ç-118 İkamet izni iptal edilenler

Ç-119 Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi

Ç-120 Vize veya ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi

Ç-135 Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar

Ç-136 Seyahat masraflarını ödemeyenler

Ç-137 Terke davet edilen yabancılar,

Ç-138 İnat yolcu

Ç-141 Uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen

Ç-149 (Kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen

Ç-150 (Sahte belge ile giriş yapmaya çalışanlar

Ç-151 (Göçmen kaçakçısı/insan taciri

Ç-152 (Ülkeye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar

Ç-166 (Girişini haklı nedene dayandırmayan/maddi imkanı bulunmayan

Ç-167 3 ila 6 ay arasında vize, ikamet, çalışma izni ihlalinde bulunanlara 1 ay süreyle ülkeye girişini engelleyen

K (Kaçakçılıktan arananlar

N-82 İstihzan kodu

N-95 (Giriş yasağının ihlalinin para cezası

N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın idari para cezası

N-97 (Adres beyanına ilişkin idari para cezası

N-99 (İnterpol kodu

N-119 (İzinsiz çalışmanın idari para cezası

N-120 (Vize, ikamet, çalışma izni ihlali idari para cezası

N-135 (Yasadışı giriş yapmanın veya teşebbüs etmenin idari para cezası

N-136 (Sınır dışı seyahat masrafı

N-168 (102. maddenin ç bendine muhalefetten idari para cezası

N-169 (Bakanlıkça belirlenen idari yükümlülüklere uymama idari para cezası

N-170 (Kabahatler kanunu veya diğer ilgili kanunlardan kaynaklanan idari para cezası

N-171 (Belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeden kaynaklanan idari para cezası

N-172 (Gönüllü geri dönüşe ilişkin seyahat masrafı

O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı

O-176 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 3 yıl

O-177 (Uluslararası koruma talebi olumsuz değerlendirilen yabancılar 5 yıl

Deport (sınır dışı kararı) hangi yabancılara verilir?

5237 sayılı Kanun’da belirtilen madde gereğince deport edilmesi gereken yabancı ülke vatandaşları terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, destekleyen yabancı vatandaşlara aynı zamanda giriş ve oturum belgelerinde sahte evrak düzenleyen yabancı vatandaşlara deport kararı verilir.
Vize süresini aşan yabancılara
Kamu sağlığına tehdit oluşturan yabancılara
oturum izni iptal eden yabancılara
Oturma izni iptal edildiği taktirde Türkiye’yi 10 gün içerisinde terk etmeyenler.

Geri gönderme Merkezi’nden Nasıl Çıkılır?

Geri gönderme merkezinde bulunan yabancı vatandaşların idari gözetim kararının kaldırılması deport kaldırma avukatının başvurusu ile mümkündür. İdari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran deport kaldırma avukatı, itirazı değerlendiren mahkemeden 5 gün içerisinde karar alacaktır. İdari gözetim kararına karşı deport kaldırma avukatı ile yapacağınız esaslı bir itiraz kararınızın kalkmasını sağlayabilecektir. Bu sebeple yabancı hukuku avukatı ile görüşmeniz gerekir.

Deport edilen yabancıların biletini kim alır?

Yabancı ülke vatandaşının sınır dışı edilmesi kararı kesinleştiği takdirde yabancının seyahat masrafları kendisi tarafından karşılanır. Bunun mümkün olmaması halinde masraflar Genel Müdürlük bütçesinden ödenir. Masraflar geri ödenmediği sürece yabancı ülke vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmez. Yabancı pasaportları veya diğer ilgili belgeleri deport edilene kadar tutulabilir ve deport işlemlerinde kullanılmak üzere biletleri paraya çevrilebilir.

Türkiye’ye ne kadar süre giriş yasağınız var? Türkiye’ye giriş yasağınız ne zaman kalkacak? Deport kararını nasıl kaldırırsınız? Neden Türkiye’ye giriş yasağınız var? Niçin deport kararı verildi? Deport kararı ne zaman kalkar? Bu sorularınızın cevabı için deport kaldırma avukatımız ile iletişime geçebilirsiniz.