Skip links
bursa boşanma avukatı

Bursa Boşanma Avukatı : Hukuki Süreçlerinizi Profesyonelce Yönetin

Bursa Aile Hukuku ve Boşanma Avukatı

Bursa’da boşanma avukatı arayışında olanlar için hukuk ofisimiz, uzmanlığı ve deneyimiyle hukuki süreçlerinizi sorunsuz ve hızlı bir şekilde yönetiyor. Boşanma süreciyle ilgili tüm konularda detaylı bilgilendirme ve hukuki destek için makalemizi okuyun.

Boşanma süreci, hem duygusal hem de maddi açıdan oldukça zorlu bir süreçtir. Bu nedenle, bu süreci profesyonelce yönetmek ve haklarınızı korumak için bir boşanma avukatına ihtiyacınız olabilir. Bursa’da boşanma avukatı arayışında olanlar için Erdem Özkan, uzmanlığı ve deneyimiyle sizlere hukuki destek sağlıyor. Bu makalede, boşanma süreciyle ilgili detaylı bilgiler ve Erdem Özkan’ın hizmetleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Boşanma süreci esasen boşanma kararı alınmasıyla başlar. Hukuki olarak boşanma süreci yetkili aile mahkemesine boşanma dilekçesinin verilmesi ile başlar. Süreç mahkeme tarafından yapılacak yargılama ile devam eder. Yargılama süreci sonunda mahkeme boşanma kararı verir. Mahkemenin boşanma kararına karşı itiraz (istinaf)(temyiz) yolunun tüketilmesi veya hiç itiraz edilmemesi ile boşanma süreci sona erer.

Anlaşmalı boşanma süreci, çekişmeli boşanma davası süreci ile kıyaslandığında oldukça kısa sürer.

Boşanma Süreci Nasıl İşler

Boşanma süreci davanın açılmasından kararın kesinleşmesine kadar geçen yargılamadır. Hukuksal açıdan süreçleri yukarıda açıkladık. Peki eşler bakımından boşanma süreci günlük hayatta nasıl işler, bakalım:

Boşanma Sürecinde Evde Kim Kalır?

Boşanma sürecine girildiğinde ayrılmak üzere olan karı kocanın aynı evde yaşamaya devam etmesi beklenmez. Bu sebeple çekişmeli boşanma sürecinde mahkeme hangi eşin evde kalacağına karar verir. Anlaşmalı boşanma sürecinde evde kimin kalacağına eşler ortak karar vererek hareket ederler.

Boşanma Sürecinde Kirayı Kim Öder?

Boşanma sürecinde kira sözleşmesinde adı yazan tarafın kirayı ödeme borcu devam eder. Ancak kira sözleşmesinde evden ayrılan eşin adı yazıyorsa, evde kalmaya devam eden eş kira sözleşmesine taraf olabilir. Bunun için mal sahibine noterden bildirimde bulunmak gerekir. Böylece kira borcu eşlerce birlikte üstlenilir. Eşlerden biri, diğerinin rızası olmaksızın kira sözleşmesini feshedemez.

Boşanma Sürecinde Araba Kimde Kalır?

Boşanma sürecinde araba kimin adına kayıtlı ise onun kullanımında kalır. Boşanmadan sonra mal paylaşımı davası açıldığında arabanın bedelinden pay oranında ödeme alınabilir. Ancak boşanma sürecinde aracın üzerine haciz koyulması mümkün değildir. Eğer araç diğer eş üzerine kayıtlı ise, aracı kullanan eşin kullanımına son vermek için işlem yapabilir. Örneğin;

 • 6284 sayılı kanun kapsamında aracın iadesi istenebilir.
 • İhtiyati tedbir ile aracın satışı engellenebilir.
 • Araç bir borcun tahsili için üçüncü şahıs tarafından haczedilebilir.
 • Aracın aynen iadesi veya bedelinin ödetilmesi için dava açılabilir.
 • Aracın kaybolduğuna yönelik ihbarda bulunulabilir.
 • Çekici ile götürülebilir.
 • Eşin kullanım hakkından men edildiğine dair ihtarname çekilebilir.

Kötüniyetli işlemlerle kullanımın engellenmesi halinde manevi tazminat davası açılabilir.

Boşanma Sürecinde Evden Eşya Almak

Boşanma sürecinde evden ayrılan eş birtakım eşyalarını evde bırakmış olabilir. Bu durumda mahkemeye talepte bulunarak polis eşliğinde eve gidip eşyaları alması için karar oluşturmasını isteyebilir. Bu durumda polisle birlikte diğer eşin evde olduğu sırada eve gidilir. Evde kalan eş zorluk çıkaramaz. Evden hangi eşyanın alındığına dair tutanak tutulur.

Boşanma Davası Sürecinde Çocuğun Velayeti

Mahkeme geçici velayet adı altında davanın sonuna kadar çocuğun hangi ebeveynin yanında kalacağına karar verir. Anlaşmalı boşanmada taraflar buna birlikte kendileri karar verirler.

Boşanma Sürecinde Başka İlişki

Boşanma sürecinde taraflar hala evli oldukları için sadakat yükümlülükleri devam eder. Dolayısıyla başka ilişki yaşamaları tıpkı evlilik devamındaki gibi aldatmaya veya zinaya girer. Bu durumda yeni sebebe dayanarak aynı eş tarafından ikinci bir boşanma davası açılabilir.

Boşanma Davasına Taraflar Katılmak Zorunda Mı?

Eşler çekişmeli boşanma davasına avukatları var ise katılmak zorunda değillerdir. Anlaşmalı boşanmada ise eşlerin aynı anda mahkeme huzurunda bir sefere mahsus bulunmaları zorunludur.

Boşanma Süreci Ne Kadar Sürer?

Boşanma süreci çekişmeli davalarda yaklaşık 1,5 sene; anlaşmalı davalarda 1 ay sürmektedir. Bu süreçler itiraz olmaksızın tamamlanabilen sürelerdir. İtiraz olması halinde istinafta ortalama 1 sene, temyizde yaklaşık 1,5 sene geçmesi beklenir.

Bursa Boşanma Avukatı Erdem Özkan’ın Hizmetleri

Bursa boşanma avukatı Erdem Özkan, boşanma sürecinde sizlere hukuki destek sağlıyor. Avukat’ın hizmetleri şunları içerir:

 1. Boşanma sürecinde tüm hukuki danışmanlık ve destek sağlanması
 2. Boşanma sürecinde eşlerin haklarının korunması
 3. Boşanma sürecinde çocuklarla ilgili konularda hukuki danışmanlık ve destek sağlanması
 4. Boşanma sürecinde anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarının takibi
 5. Boşanma sürecinde mal paylaşımı davalarının takibi

Boşanma Sürecinde Avukatın Önemi Nedir?

Boşanma süreci oldukça karmaşık bir süreçtir ve hukuki bilgi gerektirir. Bu nedenle, bir boşanma avukatı, sürecinizi profesyonelce yönetmenize yardımcı olabilir. Bir boşanma avukatı, sizin haklarınızı korurken, hukuki süreçlerinizi takip eder ve sizin lehinize sonuçlar elde etmeniz için çaba gösterir. Boşanma sürecinde bir avukatın olmaması, hak kayıplarına ve sürecin uzamasına neden olabilir.

Bursa Boşanma Avukatı’nın Deneyimi ve  Uzmanlığı

Bursa boşanma Avukatı Erdem Özkan,  boşanma davaları konusunda uzmanlaşmıştır. Erdem Özkan, boşanma davaları konusunda uzmanlaşmasıyla birlikte, müvekkillerinin haklarını koruyarak, hukuki süreçlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlandırmaktadır.

 Boşanma Sürecinde Sıkça Sorulan Sorular

 1. Boşanma sürecinde neler yapabilirim? Boşanma sürecinde yapabileceğiniz ilk şey, bir boşanma avukatıyla iletişime geçmektir. Boşanma süreci oldukça karmaşık bir süreçtir ve bir avukatın desteği, sizin lehinize sonuçlar elde etmeniz için önemlidir.

 2. Boşanma davası ne kadar sürer? Boşanma davası süresi, davaya konu olan duruma ve tarafların anlaşmalarına göre değişebilir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle daha kısa sürede sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürebilir.

 3. Boşanma davası ne kadar maliyetli olabilir? Boşanma davasının maliyeti, davaya konu olan duruma ve avukatın ücretine göre değişebilir. Ancak, bir avukatın desteği ile sürecin hızlandırılması, tarafların haklarının korunması ve sonuçların lehinize olması, maliyetleri karşılamaya değer olabilir.

 4. Boşanma sürecinde mal paylaşımı nasıl yapılır? Boşanma sürecinde mal paylaşımı, tarafların anlaşmaları doğrultusunda veya mahkeme kararıyla yapılır. Mal paylaşımında, evlilik süresince edinilen mal varlıkları, borçlar ve gelirler dikkate alınır.

  Sonuç

Boşanma süreci oldukça zorlu bir süreçtir ve hukuki destek alınması önemlidir. Bursa boşanma avukatı Erdem Özkan, müvekkillerinin haklarını koruyarak, süreci hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlandırmaktadır. Ayrıca, uzmanlığı sayesinde müvekkillerine en doğru ve etkili çözümleri sunar.

Boşanma sürecinde, bir avukatın desteği, tarafların haklarının korunması ve sürecin hızlandırılması açısından önemlidir. Bursa boşanma avukatı Erdem Özkan, müvekkillerinin süreçlerini profesyonelce yöneterek, en iyi sonuçları elde etmelerine yardımcı olur.

Sorulan Diğer Sorular

 • Boşanma sürecinde ne yapmalıyım? Boşanma sürecinde yapabileceğiniz en önemli şey, bir boşanma avukatıyla iletişime geçmektir. Bir avukatın desteği, sürecin hızlandırılması ve haklarınızın korunması açısından önemlidir.
 • Boşanma davası ne kadar sürer? Boşanma davası süresi, davaya konu olan duruma ve tarafların anlaşmalarına göre değişebilir. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle daha kısa sürede sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları 1.5-2 yıla kadar sürebilir.
 • Boşanma davası ne kadar maliyetli olabilir? Boşanma davasının maliyeti, davaya konu olan duruma ve avukatın ücretine göre değişebilir. Ancak, bir avukatın desteği ile sürecin hızlandırılması, tarafların haklarının korunması ve sonuçların lehinize olması, maliyetleri karşılamaya değer olabilir.
 • Boşanma sürecinde mal paylaşımı nasıl yapılır? Boşanma sürecinde mal paylaşımı, tarafların anlaşmaları doğrultusunda veya mahkeme kararıyla yapılır. Mal paylaşımında, evlilik süresince edinilen mal varlıkları, borçlar ve gelirler dikkate alınır.

Sonuç olarak, boşanma süreci oldukça zorlu bir süreçtir ve hukuki destek almak önemlidir. Bursa boşanma avukatı Erdem Özkan, müvekkillerinin haklarını koruyarak, süreci hızlı ve sorunsuz bir şekilde sonuçlandırmaktadır. Boşanma sürecinde yaşadığınız zorlukları en aza indirmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.