Skip links
bursa iş hukuku avukatı

Bursa İş Hukuku Avukatı

4857 SAYILI İŞÇİ KANUNUNA GÖRE İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?

İş Kanununun Amacı Nedir?

İş Kanununun Amacı Nedir?

Bir işte çalışmak, insanların hayatında önemli bir yer tutar. Ancak iş hayatında, çalışanlar ve işverenler arasında anlaşmazlıklar yaşanabilmektedir. Bu nedenle, 4857 sayılı iş kanunu gibi bir yasa çıkarılmıştır. İşçi kanununun amaçları arasında, işçilerin haklarını korumak, işverenlerin de iş kanunundaki düzenlemelere uymasını sağlamak yer alır.

Bu kanun kapsamında, işçilerin çalışma saatleri, ücretleri, sosyal hakları, izin hakları, güvenlik ve sağlık hakları gibi birçok konu düzenlenmiştir. Bursa iş hukuku avukatı olarak, işçi kanununun iş hukuku uzman avukatlar tarafından doğru bir şekilde yorumlanması çoğu kez önemlidir. Bu sayede, işçiler haklarını koruyabilir ve işverenler de kanuna uygun hareket ederek hukuki sorunlardan kaçınabilirler.

İş Kanununun KonularıAçıklama
Çalışma saatleriHaftalık çalışma saatleri, fazla mesai gibi konuları kapsar
ÜcretlerAsgari ücret, ödenmesi gereken prim ve vergiler gibi konuları düzenler
Sosyal haklarSigorta, izin hakları, emeklilik gibi konuları içerir
Güvenlik ve sağlık haklarıİşçilerin iş güvenliği ve sağlığı için alınacak tedbirleri düzenler

İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Nasıl Düzenlenir?

İş hayatında işçi hakları oldukça önemlidir ve bu hakların korunması gerekmektedir. Bursa iş hukuku avukatı ile çalışarak haklarının korunması ve olası bir hukuki sorunla karşılaşıldığında çözüme kavuşturulması oldukça önemlidir. İş hukuku konusunda uzman avukatlar işçilerin haklarını savunmakta ve bu süreçte işçiye destek olmaktadır.

İş hayatında işçinin haftalık çalışma süresi, iş kanunu tarafından belirlenmiştir. Haftalık çalışma süresi, işveren tarafından belirlenen çalışma saatleri ile sınırlandırılmıştır. İşçinin haftalık çalışma süresi, 45 saati geçmemelidir. Ancak, bazı özel işlerde haftalık çalışma süresi daha uzun olabilir.

 • İşçinin haftalık çalışma süresi, işveren tarafından belirlenir ve çalışma saatleri bu kapsamda düzenlenir.
 • İşçinin haftalık çalışma süresi, iş kanunu tarafından belirlenen sınırlar dahilinde olmalıdır.
 • Haftalık çalışma süresi önemli bir kavramdır ve işçilere sağlanacak izinler de bu süre dikkate alınarak planlanmalıdır.

Ayrıca, işçiye haftanın bir günü denk gelecek şekilde bir gün izin hakkı tanınmıştır. İşçi, haftalık çalışma süresi dışında kalan günlerde de çalışabilir ancak çalışma saatleri yine işveren tarafından belirlenmelidir.

Haftalık Çalışma Süresiİzin Günleri
45 SaatHaftanın bir günü

 

İşçinin haftalık çalışma süresi, kanun tarafından belirlenen çalışma saatleri ile sınırlandırılmıştır. İşçiye belirli bir haftalık çalışma süresi tanınırken aynı zamanda izin günleri de işçiye sağlanmaktadır. Bu sayede işçilerin çalışma hayatı düzenli bir şekilde sürdürülmekte ve çalışma saatleri kontrol altında tutulmaktadır.

İşçiye Sağlanan İzin Hakları Nelerdir?

Bursa İş Hukuku Avukatı olarak, bugünkü yazımızda işçilere sağlanan izin haklarından bahsetmek istiyoruz. İşçilerin çalışma hayatında haklarına sahip çıkması oldukça önemlidir. İşverenlerin de kanunlar çerçevesinde bu hakları işçilere sunması gerekmektedir. Bu noktada bir iş hukuku uzman avukat işçilere yol gösterici olabilir.

İzin kavramı, işçilerin çalışma hayatında belirli zamanları dinlenerek geçirmeleri için verilen bir ara olarak tanımlanabilir. İzin kavramı birçok farklı şekillerde kendini gösterebilir. Bunlardan en yaygın olanları yıllık izin, hafta tatili ve hasta izinleridir. Bu haklar mevzuatlarla belirlendiği gibi şirket politikaları eşliğinde de işverenler tarafından belirlenebilir.

 • Yıllık İzin: İşçilere, çalıştıkları işyerinde belirli bir süre çalıştıktan sonra yıllık izin hakkı tanınır. Bu süre, işverenin belirlediği politikalara göre değişebilir. Fakat, kanunen belirlenen alt sınır 14 gündür.
 • Hafta Tatili: İşçilere, çalışma haftasının 6 gün olduğu yerlerde haftalık 1 gün dinlenme hakkı tanınır. Eğer çalışma süresi 6 günden daha azsa, haftalık izin, çalışma gün sayısı kadar verilir.
 • Hasta İzinleri: İşçilere, kendi rızaları dışında hastalık nedeniyle çalışamadıkları durumlarda işverenleri tarafından hasta izni verilir. Hasta izni, işçinin hastalığı süresince ücretli veya ücretsiz verilebilir.

Bu yazımızda İşçilere sağlanan izin haklarını ele aldık. İşçilerin bu haklardan yararlanabilmesi için işverenlerin belirli yükümlülükleri vardır. Bu noktada, bir Bursa İş Hukuku Avukatı işçilerin haklarını korumak için gereklidir. Çalışma hayatında yaşanan her türlü haksızlığın önüne geçmek için iş hukuku konusunda uzman avukatlarla çalışmanızı tavsiye ederiz.

İşçi Hangi Durumlarda İşten Çıkarılabilir?

Bir işveren, iş yerinde çalışan bir işçiyi istediği zaman işten çıkaramaz. İş hukuku, hem işverenin hem de işçinin haklarını ve sorumluluklarını düzenler. Bursa iş hukuku avukatı, işçilerin haklarını korumak ve sorunlarına çözüm bulmak için hazırdır. İş Kanunu’nun 25. maddesinde işveren bakımından haklı fesih nedenleri, 3 başlık altında düzenlenmiştir. Bunlar; sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ve zorlayıcı sebeplerdir.

İşçinin işten çıkarılması durumunda, 4857 sayılı iş kanunu çeşitli hak ve korumalar sağlar. İşveren, işçiyi işten çıkarırken, belirli şartları karşılamalıdır. Bu şartların ihlali durumunda, işçi tarafından hukuki adımlar atılabilmekte ve hakları mahkemece alınabilmektedir.

 • Bir işveren, işçiyi disiplin cezası vermek, işten çıkarmak veya benzeri yaptırımlar uygulamak istediğinde, gerekli prosedürleri izlemelidir. Örneğin, işçiye önce yazılı bir uyarı verilmesi ve ardından birikmiş olarak cezalandırılması gerekebilir.
 • İşçi, iş hukukuna göre, belirli nedenler olmadan işten çıkarılamaz. İşveren, işçiyi işe almış olduğu sebep olmaksızın işten çıkarırsa, işçi buna karşı yasal yollara başvurabilir.

İşçinin işten çıkarılması, yasalara uygun olmalıdır ve işverenlerin iş hukukundaki kurallara uyması, hem işçinin haklarının korunması hem de işverenin yasalara uygun davranması için önemlidir.

İşveren Hangi Durumlarda İşçiyi İşten Çıkarabilir?
1. Performans Sorunları: İşçinin performansı, işin kalitesini etkilerse veya işverenin hedeflerine ulaşmasını engellerse, işçi işten çıkarılabilir.
2. İşçinin Hırsızlık veya Dolandırıcılık Yapması: İşçi, iş yeri mal varlığına zarar verirse veya işverenin itibarını tehlikeye atarsa işten çıkarılabilir.
3. İşe Gitmekten Kaçınma: İşçinin, izin almadan işe gitmemesi veya sürekli olarak işe geç kalmaları işverenin işten çıkarmasına neden olabilir.
4. İş Güvenliğine Uymama: İşçi, iş güvenliği kurallarına uymadığında veya çalışanların güvenliğini tehlikeye atacak şekilde davrandığında, işten çıkarılabilir.

5. İşsizlik veya İş Fazlalığı: İşverenin iş hacmi azalırsa veya iş gereksinimleri değişirse, işçi işten çıkarılabilir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda İşçinin Hakları Nelerdir?

Bursa iş hukuku avukatı olarak, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki haklarına dair bilgi vermek istiyorum. İş sağlığı ve güvenliği, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılan önemli bir çalışmadır. İşverenler, iş yerinde güvenliği sağlamak ve çalışanların sağlığına özen göstermekle yükümlüdür. İşçiler de bu konuda haklarını bilmelidir.

İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda en önemli hakkı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmaktır. İşçilerin çalıştığı yerlerde gerekli önlemler alınmalı, çalışanların hayatını tehlikeye atan koşullar oluşturulmamalıdır. İşverenlerin, işçilerin sağlığı ve güvenliği için gerekli eğitimleri almaları ve bu konuda gerekli önlemleri almaları da gerekmektedir.

 • İşverenler, çalışanların sağlığına zarar verebilecek maddelerin kullanımını en aza indirmelidir.
 • İşverenler, iş yerlerinde yangın, deprem, sel gibi doğal afetlere karşı önlem almalıdır.
 • İşverenler, iş yerinde güvenliğin sağlanması için gerekli donanım, araç ve gereçleri sağlamalıdır.

İşçiler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşadıkları sorunları işverenleriyle paylaşabilirler. İşverenler, işçilerin bu konuda yaşadıkları sorunları ciddiye almalı ve çözüm için adım atmaları gerekmektedir. Ayrıca işçiler, iş hukuku uzman avukatlarından da yardım alabilirler.

İşçinin HaklarıAçıklama
İşçi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalıdır.İşçiler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalı, iş yerinin tehlikeli bölgelerine sadece eğitimli kişilerin girmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmelidirler.
İşverenin yasal yükümlülükleri vardır.İşverenler, işçilerin sağlığı ve güvenliği için gereken tüm önlemleri almakla yükümlüdürler. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenler hakkında yasal işlem yapılabilir.
İşçiler cezai işlem uygulanmasını talep edebilirler.

İşçiler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaşadıkları sorunları işverenleriyle paylaşabilirler. İşverenlerin önlem almaması durumunda, işçiler cezai işlem uygulanmasını talep edebilirler.

İşçinin Sigorta Hakları Nelerdir?

İşçinin Sigorta Hakları Nelerdir?

İşçinin sigorta hakları, iş hukuku kapsamında oldukça önemlidir. Çalışanların iş kazaları veya meslek hastalıkları sonucu yaşayabileceği maddi zorluklara karşı korunması amaçlanır. Bunun için işverenin işçinin prim ödemesini sağlaması gerekmektedir.

 • İş Kazaları : İş kazası sonucu geçici veya kalıcı olarak iş göremez duruma düşen işçi, SGK tarafından verilecek aylık gelir desteği sayesinde maddi zorlukların üstesinden gelebilir.
 • Meslek Hastalıkları : Meslek hastalığı sonucu oluşan tedavi masrafları işveren tarafından karşılanır. İşçinin tedavi süreci boyunca iş göremezliği varsa, SGK tarafından geçici iş göremezlik ödemesi yapılır.

Bunun yanı sıra, işçinin sigorta hakları arasında emeklilik primleri de yer alır. İşçi prim ödemesi yaparak emeklilik yaşını doldurduğunda gelirini elde etmeye hak kazanır.

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Durumunda İşçinin HaklarıEmeklilik Primleri
Maddi destek sağlanmasıEmeklilik yaşını doldurma hakkı
Tedavi masraflarının karşılanması

Özetle, işçinin sigorta hakları kapsamında iş kazaları, meslek hastalıkları, tedavi masrafları ve emeklilik primleri gibi konular yer alır. Bu haklar iş hukuku uzman avukatlar tarafından takip edilmeli ve işçinin haklarının korunması sağlanmalıdır. Bursa iş hukuku avukatları, iş kazaları veya meslek hastalıkları gibi durumlarda işçilere destek sağlamak için doğru adreslerdendir.

İşe Başlama Sürecinde İşçinin Hakları Nelerdir?

Bursa iş hukuku avukatı olarak, işçilerin işe başlamadan önce sahip oldukları haklar hakkında bilgi sahibi olduğumuzu ve iş hukuku uzman avukatlar olarak her zaman işçilerin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

İşe başlama sürecinde, işçilerin hakları oldukça önemlidir. İşverenlerin belirlediği kuralların ve işçi sözleşmelerinin işçi haklarını ihlal etmemesi gerekir. Bu nedenle, işe başlamadan önce işçilerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar vardır.

 • İşverenin çalışma şartlarına uygunluğu kontrol edilmelidir.
 • İşveren, işçilere iş sözleşmesini imzalatmak zorundadır.
 • İşçilere sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verilmelidir.
 • İşçi sözleşmesinde belirlenen çalışma saatleri, ücret, izin süreleri gibi konuların net ve açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

İşçilerin işe başlama sürecinde hakları olduğunu unutmamak gerekir. Bu haklara saygı duymayan işverenlerle mücadele etmek için iş hukuku uzman avukatlardan destek alabilirsiniz.

HaklarAçıklama
Çalışma saatleriİşçi sözleşmesinde belirlenen çalışma saatlerine uyulması gerekmektedir.
Ücretİşçiler, işveren tarafından belirlenen ücreti almak hakkına sahiptir.
İzin süreleriİşçi sözleşmesinde belirtilen izin sürelerine uyulması gerekmektedir.

İşçinin Sendikaya Üyelik İle İlgili Hakları Nelerdir?

Bir iş yerinde çalışan herkesin bilmesi gereken bazı haklar vardır. Bunlardan biri de işçinin sendikaya üyelikle ilgili haklarıdır. Bursa iş hukuku avukatı yardımıyla bu hakları daha detaylı öğrenmeniz mümkündür.

İşçinin sendikaya üyelik hakkı, Türkiye’de anayasal bir hak olarak tanınmıştır. İşçiler, sendikalara üye olma veya üyelikten ayrılma özgürlüğüne sahiptirler. İşverenler, işçilerin bu haklarını engelleyemezler.

 • Bağımsız sendikalar, işçilerin haklarını savunma konusunda en etkili kurumlardan biridir.
 • Sendikalar, işçilerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve ücretlerini artırmak için müzakere edebilirler.
 • İşverenlerin sendikalara baskı yapmaları veya sendikal faaliyetlere müdahale etmeleri yasaktır.

İşçinin sendikaya üye olma hakkı, işveren tarafından engellenemez veya kısıtlanamaz. İşçi, istediği sendikaya üye olabilir ve sendika çalışmalarına katılabilir. Ayrıca işçinin üye olacağı sendika konusunda işverenin bir söz hakkı veya onay yetkisi yoktur.

İşçinin sendikaya üyelikten ayrılma hakkı da yine işçinin anayasal bir hakkıdır. İşçi, istediği zaman sendikadan ayrılabilir. İşveren, işçinin sendikal faaliyetleri sebebiyle iş sözleşmesini feshedemez veya işçinin diğer haklarından feragat etmesini talep edemez.

İşçinin sendikaya üyelikle ilgili haklarıİşçinin sendikaya üyelikle ilgili yasal dayanakları
 • sendikaya üye olma hakkı
 • sendikadan ayrılma hakkı
 • sendikalara üye olmamak veya üyelikten ayrılmak sebebiyle işten çıkarma veya diğer haklardan feragat etmek yasak
 • Anayasa
 • İş Kanunu
 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

İşçinin İşverenle Olan Sözleşmesinde Bulunması Gereken Maddeler Nelerdir?

Bursa İş Hukuku Avukatı olarak, işçilerin işverenleriyle yapacakları sözleşmelerin önemini biliyorum. İşçi ve işveren arasındaki sözleşmeler, her iki tarafın da haklarını ve yükümlülüklerini belirler. İşçi, işverenle yapacağı sözleşmede bazı maddeleri bulundurmalıdır. Peki bu maddeler nelerdir? İşte detaylar…

İşçinin İşverenle Olan Sözleşmesinde Bulunması Gereken Maddeler

 1. İşin Niteliği: İşçi, yapacağı işin niteliğini, çalışma alanını ve çalışma saatlerini detaylı bir şekilde belirtmeli.
 2. Ücret ve Yan Haklar: İşçinin ücreti, çalışma saatleri, fazla mesai ücreti, izin hakları ve diğer yan hakları sözleşmede belirtilmelidir.
 3. Sözleşmenin Süresi: İşçi ve işveren, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemelidir. Böylece işçi, sözleşmenin bitiş tarihinde işten çıkarılması durumunda tazminat haklarını kullanabilir.

Ayrıca, işveren tarafından belirtilen diğer maddeler de sözleşmede yer almalıdır. İşçi, sözleşme imzalamadan önce iyi bir şekilde düşünmeli ve anlaşmazlık durumlarında iş hukuku uzman avukattan yardım almalıdır. Çünkü iş sözleşmesi, işçi ve işveren arasındaki en önemli belgelerden biridir ve her iki tarafın da haklarını korumalıdır.

Av. Erdem Özkan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İş Hukuku alanında; Kıdem Tazminatı, Fazla Mesai, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti ve tüm işçilik alacaklarınız için yanınızdayız. Bursa ve diğer illerde yürüttüğümüz davalardaki tecrübelerimizi sizin davanızda da kullanalım. İletişime geçmek için vakit kaybetmeyin.