Skip links
bursa sigorta avukatı

Araç Değer Kaybı

bursa sigorta avukatı Günümüzde araçlar hayatımızın bir parçası hale gelmiştir. Trafikte bir kaza meydana geldiğinde her yıl yaptırmak zorunda olduğunuz trafik sigortanız kapsamında alabileceğiniz bir tazminatın olduğunu biliyor muydunuz ? Bu tazminat aracınızın piyasa değerinin azalması ile ilgilidir. Yazımızda araç değer kaybı tazminatı ve süreç hakkında bilgi vereceğiz.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nedir ?

Kaza sonucu araçta oluşan hasar nedeniyle aracın kazadan önceki fiyatı ile kaza tarihinden sonraki fiyat farkına araç değer kaybı tazminatı denilmektedir. Araç onarılsa dahi hasar kaydı oluşacağından, onarım veya değişim gören parçalar bulunacağından dolayı aracın güncel piyasa koşullarında değeri düşecek ve bu bedel kusuru bulunan diğer aracın sigortasından alınabilecektir.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nasıl Talep Edilir ?

Trafik kazasında kusursuz olan araç kimin adına kayıtlı ise değer kaybı tazminatına da ruhsat sahibi olarak ancak kendisi veya vekili onun adına başvuru yapabilir.

Araç değer kaybı tazminatı kazada kusurlu olan tarafın trafik sigortasından talep edilebilir. Talep konusu miktar trafik sigortası açısından karayolları zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinde belirtilen limit ile sınırlıdır. Değer kaybı tazminatı için öncelikle sigorta şirketine başvuru gerekmektedir. Sigorta şirketi kusur oranında limiti kapsamında size ödeme yapacaktır. Eğer karşı tarafın teminat kapsamında limiti dolmuş ise kalan miktar için kusurlu tarafın araç sürücüsünden veya araç sahibinden dava yoluyla değer kaybı tazminatı talep edilmelidir.

Araç Değer Kaybında Zamanaşımı

Kaza sonucu oluşan araç değer kaybı tazminatı başvurularında kaza tarihinden itibaren 2 yıllık bir zamanaşımı süresi vardır. Ancak trafik kazasında yaralanma veya ölüm gerçekleşmiş ise bu süre 8 ve 15 yıllık zamanaşımına tabi olmaktadır.

Araç Değer Kaybı Tazminatında Aracın Yaşı ve Kilometresinin Önemi Var Mıdır?

Araç değer kaybı tazminatında artık aracın kilometre sınırı bulunmamaktadır. Araç kaç yaşında ve kilometrede olursa olsun tazminat talebinde bulunulabilecektir. Ancak aracın yaşı ve kilometresinin yüksek olması çıkacak değer kaybı bedelini düşürecektir. Aracın daha önce aynı yerden kaza geçirmesi değişecek veya onarım görecek parçaların durumuna göre yeniden değer kaybı başvurusu yapılmasına engel olmamaktadır. Araca göre değişiklik göstermekle bazı plastik parçalarda (çamurluk vs.) değer kaybı tazminatı çıkmamaktadır. Böyle bir durumu yaşamamak için sigorta avukatına danışmanızda fayda vardır. Aksi takdirde yapacağınız masraf ve harcayacağınız zaman boşa gidecektir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır ?

Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30’uncu maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuştur. Komisyona başvurmadan önce, kazadaki kusurlu taraf aracının karayolları zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile teminat altına alınan limit doğrultusunda sigorta şirketine başvuru yapılması zorunludur. Sigorta şirketi başvuruya olumsuz cevap vermişse yada 15 gün içinde cevap vermemişse Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapabilirsiniz. Sigorta tahkim komisyonuna başvuru alacaklı tarafından veya alacaklının özel yetki ile vekalet verdiği avukatı tarafından yapılır. Bu başvuru için http://www.sigortatahkim.org.tr/ sitesindeki başvuru formu ve diğer belgeler hazırlanıp dosya komisyonda açılır. Komisyon tarafından sigorta hakemi atanır, başvurunuz incelenerek bilirkişi yoluyla araç değer kaybı tazminatı hesaplanır. Araç değer kaybı başvuruları Sigorta Tahkim Komisyonunda yaklaşık 5-6 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Bu süre mahkemelerdeki yargılama süresine göre oldukça kısa olduğundan dolayı tercih edilme sebebidir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararlarının Bağlayıcılığı

Sigorta Tahkim Komisyonu kararları tıpkı bir mahkeme ilamı gibi bağlayıcıdır. Bu kararlar ilamlı icraya konu olmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararına Karşı İtiraz ve Dava Yolu

5.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda sigorta hakemleri tarafından verilen kararlar kesindir. Ancak 5.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda sigorta hakemi kararının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde itiraz edilebilir. 40.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar taraflarca temyiz edilebilir. Bu miktarın altında kalan uyuşmazlıklara itiraz hakem heyetince verilen kararlar kesindir.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Nedeniyle Dava Açmak

Araç değer kaybı tazminatı nedeniyle sigorta tahkim komisyonuna başvurmak dışında alacaklı tarafın dava açma hakkı da bulunmaktadır. Bu yollardan hangisinin seçileceği tamamen başvurucunun kararına bağlıdır. Araç değer kaybı nedeniyle tazminat alacağında genel görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ancak sigorta şirketinden talep edilmesi halinde dava zorunlu arabuluculuk kapsamında olacak ve Asliye Ticaret Mahkemesinde açılması gerekecektir. Dava süreci Tahkim Komisyonuna göre daha uzun ve masraflı olabilmektedir. Ancak mahkeme tarafından verilen karar ve yapılan yargılama daha sağlıklı olmaktadır. Hangi yola başvurulacağının dava tarihindeki koşullara göre belirlenip ona göre hareket edilmesi gerekmektedir. Şu anda Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru sonuçlanma süresi açısından daha cazip durumdadır.

Araç Değer Kaybı Tazminatı İçin Avukat Gerekli Mi?

Hukukumuzda araç değer kaybı tazminatı ve sigorta alacağına ilişkin açılacak diğer davalarda avukat ile temsil zorunluluğu bulunmamaktadır ancak sürecin hızlı ve doğru ilerlemesi için sigorta avukatı ile çalışmanız sizin için oldukça faydalı olacaktır. Kaza sonrasında telefon numaranızdan arayan şahısları KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında şikayet edebilirsiniz. Hasar danışmanlık şirketi veya avukat olduğunu iddia eden bu şahıslar nedeniyle oldukça fazla kişi dolandırılmakta ve mağdur olmaktadır. Aracınızdaki hasar ne miktarda olursa olsun haklarınızı doğru şekilde kullanmak için bursa sigorta avukatı ile çalışmanızı tavsiye etmekteyiz. Trafik kazası sonrası vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçmeniz halinde tüm süreci doğru şekilde yürütüp alacağınızı sizin için tahsil etmekteyiz.