Skip links
yargı değişikliği

7. Yargı Paketini İçeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7445 Sayılı Kanun 5 Nisan 2023 Tarihinde Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanun ile yapılan bazı önemli değişiklikler şu şekildedir;
 •  Konutta haciz için icra müdürlüğüne başvurudan sonra icra müdürü tarafından mahkemeden onay alınması gerekecek (ihtiyati hacizler hariç),
 •  Konutta hiçbir ev eşyası haczedilemeyecek,
 •  Büro kuracak avukatlara bankalar tarafından finansman desteği verilecek,
 •  Mesleğinin ilk 5 yılı içerisinde olan avukatlardan baro keseneği alınmayacak,
 •  Asliye ticaret mahkemelerinde heyetin inceleyeceği davalar için miktar 1 milyon Türk Lirasına yükseldi (her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak),
 •  Ticari uyuşmazlıklar ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuğun kapsamı; alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat olarak belirlendi(menfi tespit ve istirdat için 1.9.2023 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek),
 •  Milletlerarası sulh anlaşma belgelerinin icrasına ilişkin düzenleme getirildi,
 •  Taşınmaz devri ve taşınmaz üzerinde ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar 1.9.2023 tarihinden itibaren arabuluculuğa elverişli kabul edilecek,
 •  Ticari arabuluculukta anlaşma tutanağının taraf vekilleri ve arabulucu tarafından imzalanması halinde de ilam niteliğinde belge kabul edilecek,
 •  Arabuluculukta taraf vekilleri olsa da 1.9.2023 tarihinden itibaren görevlendirme konusunda asiller de arabulucu tarafından bilgilendirilecek,
 •  Menfi tespit için yapılan arabuluculuk başvurusunun ardından icra takibi başlatılması halinde, son tutanaktan itibaren 2 hafta içerisinde menfi tespit davası açılırsa ihtiyati tedbir için takip öncesi açılan dava gibi teminat belirlenecek (1.9.2023’ten itibaren),
 •  Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), taşınır-taşınmaz malların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan uyuşmazlıklar ve komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar da 1.9.2023 tarihinden itibaren dava şartı arabuluculuk kapsamına alındı,
 •  Göçmen kaçakçılığının cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla yükseldi,
 •  Uyuşturucu ticareti suçunun nitelikli halini oluşturan uyuşturucu maddelere sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri de eklendi,
 •  Uyuşturucu madde bulundurma-kullandırmadan dolayı verilen erteleme kararlarında denetimli serbestlik süresini savcılığın uzatma süresi 2 yıldan 1 yıla düşürüldü ve kişinin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını tespiti için savcı tarafından erteleme süresinde yılda en az 2 defa kuruma sevkine karar verileceği düzenlendi,
 •  Gizli soruşturmacıya bir kısım suçlar açısından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses veya görüntü kaydı yapması için hakim tarafından izin verilebilecek,
 •  Sanığın sorgusu yapılmadan karar verilebilecek haller, AYM kararı doğrultusunda düzenlendi,